Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Aby odróznic te przypadki od

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Aby odróżnić te przypadki od symulacji, pamiętać trzeba o tym, że stan podniecenia psy- chóruchowego trwa krótko, od chwili do kilku godzin, po czym następuje sen terminalny. Symulant nie pamięta swoich czynów karygodnych, podczas gdy w prawdziwej niepamięci jest i niepamięć wsteczna i wyspy pamięciowe.- rzecz zresztą rzadka, lecz w uzasadnieniu orzeczenia bardzo ważna. Wyspy pamięciowe zawierają czasem wspomnienia obciążające oskarżonego, co w sy- mulacji nie może się zdarzyć. Czasem zdarza się, że alkoholik W czasie pijatyki uśnie i nagle zbudzony wpada we wściekłość o cechach upojenia patologicz- nego. Jest tu wyraźne podobieństwo z upojeniem sennym. Czasem tuż po obu- dzeniu chory zdolny jest złożyć zeznania, które świadczą o braku niepamięci. Niepamięć ta wytwarza się dopiero w ciągu dnia (an-mesia anterograda). Zezna- nia świadków zgodne ą przeważnie w tym, że w zachowaniu chorego nic poza podchmieleniem nie można było zauważyć. Właśnie zborne zachowanie prze- mawia za upojeniem chorobliwym, gdyż i chodzi tu o stan pomroczny, czasem wyraźnie o typie zamroczenia jasnego. Świadkowie nie zwracają zwykle .uwagi na wygląd chorego: nabrzmiała twarz, widoczne tętnienie tętnic szyjnych, błyszczące, nieruchome spojrzenie, wyraz lęku na twarzy. Celowość •działań w upojeniu nie przemawia przeciwko rozpoznaniu, co czasem trudno jest wy- tłumaczyć laikom: chory posługuje się sprawnie bronią palną, dokonuje pod- palenia z właściwą kolejnością czynności, po dokonaniu przestępstwa czasem ucieka i kryje się, po czym zresztą wkrótce zapada w sen. Jeżeli u tego samego osobnika stany upojenia patologicznego powtarzają się, to wykazują one podo- bieństwo przebiegu. Brak zrozumialej motywacji czynu jest również ważnym argumentem. Mowa może nie wykazywać zaburzeń znamiennych dla upojenia zwykłego. Zresztą rozpoznanie upojenia patologicznego opierało się do niedawna na zwykłych sprawdzianach psychopatologicznych. Obecnie mamy możliwość uprzedmiotowienia naszych wniosków klinicznych. W głośnym procesie S. K, milicjanta oskarżonego o dokonanie strzelaniny na zabawie, w wyniku której jedna osoba została zabita, i szereg rannych, można było ostatecznie dowieść patologicznego charakteru typowych zresztą- dla tej psychozy działań oskar-• żonego za pomocą wyniku eeg (Państwowy Instytut Psychoneurologiczny w Pruszkowie). [przypisy: , Siłownie zewnętrzne, foteliki dla dzieci, psycholog Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.