Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Gruźlica a ciąża.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2018

Bóle porodowe, ogólne silne wzruszenie, znużenie fizyczne i psychiczne, wysiłki oddechowe, raptowne opróżnienie macicy po porodzie z następowym zaburzeniem krążenia i z możliwością aspiracji -z ognisk gruźliczych materiału zakaźnego do zdrowych części płuc, rozrywanie się naczyń kosmkowych wobec dużej częstości gruźlicy łożyska – te czynniki wywołują nieraz w okresie poporodowym zaostrzenie lub wybuch gruźlicy u kobiet chorych na gruźlicę płuc, i to nawet w tych przypadkach, w których w okresie ciąży nastąpiła wyraźna poprawa. W większej jeszcze mierze niebezpieczny jest okres karmienia dziecka, kiedy chora matka musi podpłać zadaniu przekraczającemu jej siły, bo musi wytwarzać i dostarczać dziecku co dzień przez szereg miesięcy dużo pokarmu. Pod tym względem są zgodni wszyscy klinicyści. Słusznie więc twierdzi Bernard, że nie należy cieszyć się zbyt pośpiesznie, widząc zatrzymanie się gruźlicy w okresie ciąży. Tej możliwości zaostrzenia gruźlicy ani jej wybuchu na nowo wkrótce po porodzie nie można pominąć w rozważaniach nad wskazaniami do przerywania ciąży u chorych na gruźlicę płuc. Jeżeliby zatem nie było z tej sytuacji u chorych na gruźlicę płuc innego wyjścia, to należałoby, pomimo że sama ciąża nie zaostrza gruźlicy, dojść do wniosku o konieczności przerywania ciąży u chorych na gruźlicę płuc, aby w ten sposób uniknąć szkodliwego wpływu porodu. Na szczęście badania Forssnera, chociaż niezupełnie ścisłe, przemawiają za tym, że stwarzając odpowiednie warunki można uniknąć szkodliwego wpływu porodu na gruźlicę płuc, dalszy bowiem przebieg gruźlicy płuc u kobiet, które przebyły ciążę i które nie były ciężarne, jest w badaniach Forssnera mniej więcej jednakowy. [podobne: zakład opiekuńczo leczniczy, bromizm, zespół amnestyczny korsakowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bromizm zakład opiekuńczo leczniczy zespół amnestyczny korsakowa