Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Ciąża a gruźlica.

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Ciąża ożywia, przywraca do czynnego stanu ogniska gruźlicze wygojone, zabliźnione i utajone. Na dowód przytacza się częsty wybuch gruźlicy płuc u kobiet podczas pierwszej ciąży. Fakt ten istotnie nie ulega wątpliwości. Nie uwzględnia się jednak, że pierwsza ciąża dotyczy przeważnie kobiet młodych, bliskich okresu dojrzewania płciowego. W tym zaś wieku ujawnia się często i bez, ciąży gruźlica, którą ustrój zakaził się w niemowlęctwie lub w pierwszych latach życia. Wobec tego ujawnienie się gruźlicy płuc podczas pierwszej ciąży może być zgoła przypadkowe, od ciąży niezależne. Nie może być również podstawą do uznania ciąży za szkodliwą w gruźlicy płuc i ta okoliczność, że umieralność wśród zamężnych chorych na gruźlicę płuc w ciągu pierwszego roku po porodzie jest większa niż wśród chorych na gruźlicę płuc kobiet niezamężnych. Przede wszystkim bowiem pojęcia kobieta zamężna i niezamężna nie są równoznaczne z pojęciami matki nieródki. Następnie warunki społeczne kobiety zamężnej u nas są zazwyczaj cięższe niż niezamężnej, każde bowiem dziecko przysparza kobiecie zamężnej nowych trosk i ciężarów, których kobieta nieródka nie ma. Nie udowodniono także, że przerwanie ciąży może u chorej na gruźlicę płuc usunąć niebezpieczeństwo pogorszenia choroby. Natomiast już Alfred Sokołowski stwierdził, że poronienie w większości przypadków nie wpływa dodatnio na gruźlicę płuc; przeciwnie sprawa płucna postępuje w szybkim tempie ku fatalnemu końcowi. Rist hołdujący poglądowi, że ciąża pogarsza przebieg gruźlicy płuc, wypowiada się jednak także przeciw przerywaniu ciąży, gdyż według jego doświadczenia takie postępowanie wpływa szkodliwie na przebieg gruźlicy płuc bardziej niż utrzymanie ciąży. Inni, autorzy dowodzą również, że przerwanie ciąży nie zmniejsza ryzyka zaostrzenia gruźlicy płuc w porównaniu do chorych na gruźlicę płuc, które donaszają ciążę do końca. Zatem materiał statystyczny, którym posługują się zwolennicy przerywania ciąży u kobiet chorych na gruźlicę płuc, nie ma istotnej i przekonywającej siły dowodowej. Zwłaszcza nie ma jej materiał, oparty na przypadkach ciąży, przerwanej na podstawie poglądu o szkodliwości ciąży w gruźlicy płuc. Wyjaśnienia wpływu ciąży na gruźlicę płuc dostarczyć: mogą tylko dokładne statystyki, oparte na spostrzeżeniach dużej liczby przypadków gruźlicy płuc, w których ciąża dobiegła końca i przez to mogłaby wywrzeć wpływ na przebieg gruźlicy, i na porównawczych spostrzeżeniach, zebranych na dużym materiale kobiet chorych na gruźlicę płuc, które nie były ciężarne. [podobne: zakład opiekuńczo leczniczy, bromizm, zespół amnestyczny korsakowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Ciąża a gruźlica.”

 1. Teodor Says:

  [..] Cytowany fragment: witamina c[...]

 2. Maria Says:

  Ból był tak nieznośny, że wybudzał mnie ze snu

 3. Lord Pistachio Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do usługi pogrzebowe warszawa[...]

 4. Suicide Jockey Says:

  jedni pisza tak drudzy inaczej

Powiązane tematy z artykułem: bromizm zakład opiekuńczo leczniczy zespół amnestyczny korsakowa