Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Ciaza ozywia, przywraca do czynnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ciąża ożywia, przywraca do czynnego stanu ogni- ska gruźlicze wygojone, zabliźnione i utajone. Na dowód przytacza się częsty wybuch gruźlicy płuc u kobiet podczas pierwszej ciąży. Fakt ten istotnie nie ulega wątpliwości. Nie uwzględnia się jednak, że pierwsza ciąża dotyczy przeważnie kobiet młodych, bliskich okresu dojrzewania płciowego. W tym zaś wieku ujawnia się często i bez, ciąży gruźlica, którą ustrój zakaził się w niemowlęctwie lub w pierwszych latach życia. Wobec tego ujawnienie się gruźlicy płuc podczas pierwszej ciąży może być zgoła przypadkowe, od ciąży niezależne. Nie może być również podstawą do. uznania ciąży za szkodliwą w gruźlicy płuc i ta okoliczność, że umie- ralność wśród zamężnych chorych na gruźlicę płuc w ciągu pierwszego roku po porodzie jest większa niż wśród chorych na gruźlicę płuc kobiet niezamężnych. Przede wszystkim bowiem pojęcia “kobieta zamężna i nie- zamężna” nie są równoznaczne z pojęciami “matki nieródki”. Następ- nie warunki społeczne kobiety zamężnej u nas są zazwyczaj cięzsze niż niezamężnej, każde bowiem dziecko przysparza kobiecie zamężnej no- wych trosk i ciężarów, których kobieta nieródka nie ma. Nie udowodniono także, że przerwanie ciąży możs u chorej na gru- źlicę płuc usunąć niebezpieczeństwo pogorszenia choroby. Natomiast już Alfred Sokołowski stwierdził, że poronienie w większości przypadków nie wpływa dodatnio na gruźlicę płuc; przeciwnie sprawa płucna postę- puje w szybkim tempie ku fatalnemu końcowi. Rist hołdujący poglą- dowi, że ciąża pogarsza przebieg gruźlicy płuc, wypowiada się jednak także przeciw przerywaniu ciąży, gdyż według jego doświadczenia takie postępowanie wpływa szkodliwie na przebieg gruźlicy płuc bardziej niż utrzymanie ciąży. Inni, autorzy dowodzą również, że przerwanie ciąży nie zmniejsza ryzyka zaostrzenia gruźlicy płuc w porównaniu do chorych na gruźlicę płuc, które donaszają ciążę do końca. Zatem materiał statystyczny, którym posługują się zwolennicy prze- rywania ciąży u kobiet chorych na gruźlicę płuc, nie ma istotnej i prze- konywającej siły dowodowej. Zwłaszcza nie ma jej materiał, oparty na przypadkach ciąży, przerwanej na podstawie poglądu o szkodliwości ciąży w gruźlicy płuc. Wyjaśnienia wpływu ciąży na gruźlicę płuc dostarczyć: mogą tylko dokładne statystyki, opart.e na spostrzeżeniach dużej liczby przypadków gruźlicy płuc, w których ciąża dobiegła końca i przez to mogłaby wywrzeć wpływ na przebieg gruźlicy, i na porównawczych spo- strzeżeniach, zebranych na dużym materiale kobiet chorych na gruźlicę płuc, które nie były ciężarne. [podobne: , odżywka do rzęs, dezynsekcja warszawa, Depilacja laserowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.