Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

DRGAWKI I PSYCHOZY PO NAGLEJ

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

DRGAWKI I PSYCHOZY PO NAGŁEJ ABSTYNENCJI Już dawno było wiadomo, że nagle odstawienie środka, którym narkoman za- truwa się przewlekle, prowadzi do zespołu bardzo przykrych objawów somatycz- nych i psychicznych: lęku, niepokoju, przygnębienia, rozdrażnienia, biegunki, bez- senności itd. Wiadomo również, ze nagłe odstawienie barbituranów u chorych na padaczkę może wywołać zwiększenie liczby napadów, a nawet stan padaczkowy. Ostatnio jednak Kalinowsky (1958) dokonał przypadkiem nowego spostrzeżenia. Otóż w jednym z amerykańskich szpitali psychiatrycznych stosowano na oddziale dla chroników w ciągu półtora roku u przebywających tam schizofreników wysokie dawki medynalu. Kiedy pewnego dnia w aptece nagle zabrakło tego leku, 7 schi- zofreników zareagowało na nagłe przerwanie leczenia na 4-5 dzień jednym lub wieloma napadami drgawkowymi. Żaden z tych chorych nie cierpiał przedtem na padaczkę i u wszystkich po pewnym czasie krzywa eeg byla prawidłowa. W jednym ze szpitali dla nałogowców dokonano wśród 35 pacientów, którzy dobrowolnie się na to zgodzili, doświadczenia polegającego na tym, że zażywali oni w ciągu 19-40 dni do 2,6 g sekobarbitalu dziennie. Nagła wstrzemięźliwość spowodowała u wszyst- kich lęk, skłonność do omdleń, bezsenność, zaburzenia łaknienia i utratę wagi ciała, ponadto u 79010 pacjentów wystąpiły po 2-3 dniach pojedyncze lub do 4 napadów drgawkowych, a między 5-7 dniem u 65% psychozy typu majaczeniowego. Podobne następstwa widywano już dawniej po nagłym odstawieniu wodzianu chloralu i par- aldehydu. Natomiast nagłe przerwanie pochodnych opium albo leków neuroplegicz- nych nigdy nie pociąga za sobą takich następstw. W przeciwieństwie do tych leków Meprobamate (Miltown) przy nagłym odstawieniu może prowadzić do drgawek i psy- choz. Kalinowsky sądzi również wbrew powszechnie panującym zapatrywaniom, że nagłe odstawienie alkoholu może prowadzić do napadów drgawkowych i do de- lirium tremens. We wspomnianym wyżej szpitalu dla narkomanów (Lexington, Ken- tucky) 10 ochotników poddało się pijaństwu dzieli i noc. Czterech przerwało doświad- czenie przedwcześnie; lecz sześciu wytrwało 48 dni i więcej. Po nagłym przerwaniu pijaństwa z pozostałych sześciu; 2 dostało napady drgawkowe, 3 typowe delirium tremens, 2 halucynowało tak jakby chodziło o tielirtumi poronne, tylko jeden nie mial ani drgawek, ani psychozy. U wszystkich występowało drżenie, poty, biegunka, gorączka, podobnie jak w doświadczeniu z barbituranami, Kalinowsky tłumaczy to tym, że wielkie dawki alkoholu działają przeciw drgawkowo, tak iż nagła wstrze- mięźliwość u ciężkich alkoholików prowadzi do takich samych następstw, jak nagłe odstawienie innych leków przeciwdrgawkowych. Ze spostrzeżeń tych płynie nie- jedna przestroga. W Ameryce zwłaszcza masowe zatruwanie się ludności niewinnymi -rzekomo “uspokajaczarni” staje się zjawiskiem groźnym społecznie. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, Zdrowa żywność, odżywki do rzęs ]

Tags: , ,

Comments are closed.