Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Faza 2 Kontrolowana przez placebo próba dwóch szczepionek w celu zapobieżenia eboli w Liberii ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Uczestnicy, którzy otrzymali diagnozę zakażenia HIV, kiły lub innego przypadkowo odkrytego problemu zdrowotnego, zostali skierowani do lokalnego systemu opieki zdrowotnej w celu podjęcia dalszych działań. Reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ukierunkowane i niezamówione objawy oraz zmienne laboratoryjne
W ciągu tygodnia po wstrzyknięciu reakcje w miejscu wstrzyknięcia zgłaszano u 28,5% uczestników w grupie ChAd3-EBO-Z i 30,9% w grupie rVSV.G-ZEBOV-GP, w porównaniu z 6,8% w grupie placebo. grupa (p <0,001 dla obu porównań) (tabela 2).
Ryc. 1. Ryc. 1. Ukierunkowane objawy zgłaszane w 1. tygodniu. Przedstawiono odsetki uczestników, którzy zgłosili wskazany objaw podczas wizyty w tygodniu w grupie placebo, w grupie, która otrzymała szczepionkę opartą na wirusie zrekombinowanego wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (rVSV. G-ZEBOV-GP) oraz w grupie, która otrzymała szczepionkę na bazie adenowirusa szympansa 3 (ChAd3-EBO-Z). Objawy są uporządkowane zgodnie z częstością, z jaką zostały zgłoszone przez uczestników grupy placebo. Objawy zostały wcześniej określone na liście kontrolnej (tj. Ukierunkowanej) podczas wizyty w tygodniu 1.
Ukierunkowane objawy (jeden lub więcej) zgłaszano częściej w każdej grupie szczepionkowej niż w grupie placebo w 1. tygodniu (p <0,001 dla obu porównań). W 1. miesiącu odsetek uczestników, którzy zgłosili docelowe objawy, nie różnił się istotnie pomiędzy grupą szczepionkową a grupą placebo (tabela 2). Trzech uczestników w każdej grupie szczepionkowej miało objaw stopnia 2. w 1. tygodniu. Wszystkie pozostałe objawy w 1. tygodniu i wszystkie objawy celowane, które były zgłaszane w 1. miesiącu, były stopnia 1. Najczęściej zgłaszanymi objawami były bóle głowy, bóle mięśni, gorączka i zmęczenie (ryc. 1). Odsetek uczestników, którzy zgłaszali ból stawów i inne problemy ze stawami, nie różnił się istotnie między grupą szczepionkową a grupą placebo po tygodniu, 2 tygodniach lub miesiącu (ryc. 1). Zgłoszone specyficzne objawy niepożądane zostały podsumowane w Dodatku Uzupełniającym. Nie zaobserwowano wzorca dla niezamawianych objawów zgłaszanych dla każdej szczepionki. W żadnej z grup nie odnotowano klinicznie istotnych zmian laboratoryjnych. Szczegóły podano w Rozdziale 4 i Tabelach od S4 do S8 w Dodatku Uzupełniającym.
Pomiar rVSV.G-ZEBOV-GP w RT-PCR
W sumie 24 uczestników wzięło udział w badaniu substytucyjnym mierzącym poziomy RNA rVSV.G-ZEBOV-GP w osoczu za pomocą testów odwrotnej transkryptazy-reakcji łańcuchowej polimerazy (RT-PCR) w dniach 3, 10 i 14. Wykryto RNA w osoczu 2 z 8 uczestników, którzy zostali przydzieleni do otrzymywania rVSV.G-ZEBOV-GP iw żadnym z tych, którzy zostali przypisani do otrzymania ChAd3-EBO-Z lub placebo. Jeden z uczestników miał RNA rVSV.G-ZEBOV-GP w dniu 3, ale nie w dniach 10 i 14, podczas gdy wyniki drugiego uczestnika były pozytywne w dniach 3 i 10, ale nie w dniu 14.
Odpowiedzi przeciwciał na glikoproteinę EBOV
Tabela 3. Tabela 3. Odpowiedź przeciwciał podczas obserwacji pośród uczestników bez podwyższonego poziomu przeciwciał podczas próby. Rysunek 2. Figura 2. Średnie geometryczne mian po randomizacji. Pokaż średnie geometryczne miana przeciwciał IgG przeciw glikoproteinie powierzchniowej wirusa Ebola uczestnicy, którzy nie mieli podwyższonego poziomu (> 607 immunoenzymatycznych jednostek badania [EU] na mililitr) w punkcie wyjściowym
[patrz też: dostępność leku w aptekach, neurovit na co, zatrucie bromem ]

Tags: , ,

No Responses to “Faza 2 Kontrolowana przez placebo próba dwóch szczepionek w celu zapobieżenia eboli w Liberii ad 5”

 1. Urszula Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu regenerum[...]

 2. Damian Says:

  Chorowałem i chorowałem, a lekarze nie wiedzieli co mi jest

 3. Florian Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do pogotowie dentystyczne Gliwice[...]

 4. Ewa Says:

  Oczywiście, że można przedawkować witaminę C.

 5. Mule Skinner Says:

  Article marked with the noticed of: dyskopatia[...]

 6. Gabriela Says:

  coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

Powiązane tematy z artykułem: dostępność leku w aptekach neurovit na co zatrucie bromem