Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Faza 2 Kontrolowana przez placebo próba dwóch szczepionek w celu zapobieżenia eboli w Liberii cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Autorzy gwarantują dokładność i kompletność analiz i danych, a także potwierdzają przestrzeganie protokołu. Wstępny projekt manuskryptu został napisany przez pierwszych dwóch autorów i dwóch ostatnich autorów, a wszyscy autorzy przekazali ostateczną zgodę na przesłanie manuskryptu do publikacji. Przedstawiciele firmy Merck i GlaxoSmithKline uczestniczyli w przeglądzie protokołów i manuskryptu, a także udzielili zgody na oba. Kontynuacja
Wizyty kontrolne miały miejsce w 1. tygodniu, miesiącu i 2 miesiącu, a następnie co 2 miesiące po 12 miesiącach, z próbkami krwi pobranymi w 1. tygodniu oraz w 1., 6. i 12. miesiącu. W kwietniu 2015 r. Zmieniono protokół dołączyć wizytę kontrolną w drugim tygodniu, aby zwrócić szczególną uwagę na wspólne problemy. Ta poprawka została wprowadzona po tym, jak ustalenia z badania fazy szczepionki rVSV.G-ZEBOV-GP wykazały, że 22% uczestników zgłosiło artretyzm3. Ta poprawka dotyczyła uczestników, którzy zostali poddani randomizacji po 14 kwietnia 2015 r. (20% wszystkich uczestników ). Uczestnicy, u których stwierdzono schorzenia zidentyfikowane podczas obserwacji, zostali skierowani do poradni i opieki medycznej.
Odpowiedzi przeciwciał na glikoproteinę Ebola
Poziomy przeciwciał IgG przeciw glikoproteinie powierzchniowej Ebola mierzono w surowicy w punkcie wyjściowym oraz w tygodniu i w miesiącach 1, 6 i 12 z zastosowaniem testu Folk (Filokirus Animal Nonklinical Group) (sekcja 3 w dodatkowym dodatku). Poziomy przeciwciał mierzono również w osoczu w dniach 3, 10 i 14 u 24 uczestników, u których zmierzono uwalnianie rVSV.G-ZEBOV-GP w tych dniach.
Uczestnik został uznany za osobę pozytywnie zareagowaną na szczepionkę podczas wizyty kontrolnej, jeśli miano log10 zostało zwiększone o czynnik 4 lub więcej od wartości bazowej (patrz sekcja 3 w dodatkowym dodatku) i jeśli uczestnik nie miał podwyższone miano w punkcie wyjściowym. Wszystkie pomiary laboratoryjne przeprowadzono w Liberii. W czasie próby w kraju nie było urządzeń do pomiaru odpowiedzi komórek T.
Analiza statystyczna
Dwie aktywne grupy szczepionek porównywano ze zbiorczą grupą placebo i analizowano zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.4 (SAS Institute) i oprogramowania R.4 Wszystkie wartości P są dwustronne. Wartości P dla zdarzeń klinicznych oparto na teście Barnarda oraz na reakcjach w miejscu wstrzyknięcia i objawach dokładnego testu Fishera. Biorąc pod uwagę wiele porównań bez korekty dla błędu typu I, zalecamy ostrożność przy interpretacji wartości P między 0,05 a 0,01.
Wyniki
Charakterystyka uczestników
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników na poziomie wyjściowym. Po strategii społecznościowej mobilizacji społecznej dotyczącej badania i na temat wirusa Ebola ochotnicy zostali zachęceni do odwiedzenia centrum szczepień w szpitalu Redemption Hospital w Monrowii w Liberii. Od 2 lutego 2015 r. Do 30 kwietnia 2015 r. Zapisało się 1500 ochotników, którzy wzięli udział w szczepieniu i wyrazili zgodę na udział w badaniu (500 uczestników w grupie). W ostatnim miesiącu rekrutacji wysiłki rekrutacyjne skupiały się na zapisywaniu kobiet
[więcej w: zatrucie bromem, przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe, zespół amnestyczny ]

Tags: , ,

No Responses to “Faza 2 Kontrolowana przez placebo próba dwóch szczepionek w celu zapobieżenia eboli w Liberii cd”

 1. Trip Says:

  Zawartość witamin podawana jest na 100g owoców

 2. Gabriel Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Gainery[...]

 3. Mr. Fabulous Says:

  To sa sprawdzone informacje czy dopiero w fazie testow klinicznych

 4. Małgorzata Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu spalacze tłuszczu[...]

 5. Bianka Says:

  Po raz pierwszy ktoś mówi, jak jest w rzeczywistości

Powiązane tematy z artykułem: przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe zatrucie bromem zespół amnestyczny