Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Faza 2 Kontrolowana przez placebo próba dwóch szczepionek w celu zapobieżenia eboli w Liberii czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Grupy były dobrze zbilansowane w punkcie wyjściowym (Tabela 1). Mediana wieku uczestników wynosiła 30 lat, a 36,6% uczestników stanowiły kobiety. Wszyscy uczestnicy, którzy zostali poddani randomizacji, otrzymali iniekcję szczepionki lub placebo. Ogólnie rzecz biorąc, mediana poziomu przeciwciał IgG względem EBOV na początku badania wynosiła 78 enzymatycznych immunoabsorpcyjnych jednostek testowych (EU) na mililitr (zakres międzykwartylowy, 47 do 139, 5 i 95 percentyle, 22 i 548). W sumie 4,0% uczestników miało poziomy przeciwciał powyżej 607 EU na mililitr, poziom, który oznaczał pozytywną odpowiedź przeciwciał w punkcie wyjściowym (sekcja 3 w dodatkowym dodatku).
Kontynuacja
Wskaźnik uczestnictwa w wizytach kontrolnych w ciągu 12 miesięcy wyniósł 98,3% i był podobny w trzech grupach próbnych (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Nie było przypadków EVD (zdefiniowanego jako wynik dodatni w teście odwrotnej transkryptazy-łańcuchowej reakcji na RNA wirusa Ebola) u uczestników badania podczas okresu kontrolnego.
Bezpieczeństwo
Poważne zdarzenia niepożądane po miesiącu i 12 miesiącach
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia kliniczne, reakcje w miejscu wstrzyknięcia i ukierunkowane objawy. W ciągu miesiąca po wstrzyknięciu, w czasie, w którym prawdopodobne jest wystąpienie poważnych zdarzeń niepożądanych spowodowanych szczepieniem, 20 uczestników miało poważne, niepożądane zdarzenie, w tym 6 uczestników (1,2%) w grupie ChAd3-EBO-Z, 6 (1,2%) w grupie rVSV.G-ZEBOV-GP i 8 (1,6%) w grupie placebo (P = 0,68 dla porównania każdej szczepionki z placebo) (tabela 2 i tabela S1 w dodatkowym dodatku). W sumie 70% ciężkich działań niepożądanych w ciągu pierwszych 30 dni po wstrzyknięciu przypisano malarii.
W ciągu 12-miesięcznego okresu obserwacji poważne zdarzenie niepożądane wystąpiło u 40 uczestników (8,0%) w grupie ChAd3-EBO-Z, w 47 (9,4%) w grupie rVSV.G-ZEBOV-GP, aw 59 (11,8 %) w grupie placebo (tabela 2 i tabela S2 w dodatkowym dodatku). Większość poważnych zdarzeń niepożądanych przypisano malarii (ogólnie 71%). Malaria rozwinęła się u mniejszej liczby uczestników w grupie ChAd3-EBO-Z niż w grupie placebo (5,2% w porównaniu z 8,8%, P = 0,03); podobne stwierdzenie zaobserwowano u uczestników grupy rVSV.G-ZEBOV-GP (6,6%, w porównaniu z 8,8% w grupie placebo, P = 0,25) (Tabela 2).
Po 12 miesiącach nastąpił jeden zgon wśród uczestników grupy ChAd3-EBO-Z, pięciu spośród osób z grupy rVSV.G-ZEBOV-GP, a sześciu wśród osób z grupy placebo (tabela 2 oraz tabela S3 w dodatkowym dodatku ). Żadna śmierć nie została przypisana EVD.
W małej podgrupie uczestników, którzy byli pozytywni w stosunku do ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), żaden z pacjentów, którzy otrzymali aktywną szczepionkę, nie doświadczył poważnego zdarzenia niepożądanego w ciągu miesiąca od wstrzyknięcia; jeden z uczestników, którzy otrzymali placebo zmarł z powodu Pneumocystis jiroveci pneumonia (patrz punkt 4 w dodatkowym dodatku). Przez 12 miesięcy w tej podgrupie co najmniej jedno poważne zdarzenie niepożądane wystąpiło u 4 z 25 uczestników (16%) w grupie ChAd3-EBO-Z (jedno zdarzenie zostało przypisane malarii, dwa przypadki zostały przypisane zapaleniu żołądka i jelit, oraz jeden był zgonem z nieznanej przyczyny), w z 22 (5%) w grupie rVSV.G-ZEBOV-GP (dwa zdarzenia przypisywane zapaleniu żołądka i jelit i niewydolności oddechowej) oraz w 6 z 31 (19%) w grupie placebo (pięć wydarzeń przypisywanych malarii i jedna śmierć, jak cytowano powyżej)
[patrz też: neurovit na co, zatrucie atropiną, kodeks pracy badania lekarskie ]

Tags: , ,

No Responses to “Faza 2 Kontrolowana przez placebo próba dwóch szczepionek w celu zapobieżenia eboli w Liberii czesc 4”

 1. Crazy Eights Says:

  Moja babcia miała raka płuca

 2. Pepper Legs Says:

  Article marked with the noticed of: okulista wrocław[...]

 3. Igor Says:

  Czy jeśli pójdę na takie USG to dostanę też zdjęcia

 4. Piotr Says:

  Article marked with the noticed of: schodołaz gąsnicowy[...]

 5. Onion King Says:

  Chyba bierzemy te same kapsułki

 6. Turnip King Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: psycholog dziecięcy kielce[...]

 7. Take Away Says:

  Witam. Niedoczynność mam od urodzenia

Powiązane tematy z artykułem: kodeks pracy badania lekarskie neurovit na co zatrucie atropiną