Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

GRUŹLICA A GOŚCIEC.

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

GRUŹLICA A GOŚCIEC. Dotychczas przeważał pogląd przeciwstawności gruźlicy i gośćca. W uzasadnieniu tego zapatrywania powoływano się na spostrzeżenia przemawiające za oszczędzaniem przez zakażenie gośćcowe narządów i układów (płuca, węzły chłonne, przewód pokarmowy), w których najczęściej usadawia się gruźlica. Odwrotnie zakażenie gruźlicze oszczędza tkanki (mięsień sercowy, osierdzie, ścięgna, torebki stawowe), które są siedliskiem zmian gośćcowych. Powoływano się także na rzadkość gruźlicy płuc w wadach serca, na częstość w rodzinach gruźliczych pląsawicy i innych zmian gośćcowych u dzieci, które nie zapadają na gruźlicę itd. Pogląd ten o przeciwstawności gruźlicy i gośćca został zachwiany przez Ksawerego Lewkowicza. Na podstawie swych mozolnych badań :pod rumieniem guzowatym, którego pochodzenie przypisywano dotychczas zakażeniu gośćcowemu, doszedł on do wniosku o gruźliczym pochodzeniu tej choroby i o jedności etiologicznej gruźlicy i gośćca. Wyraz temu dał Lewkowicz w mianie: choroba gruźliczo – gośćcowa. Rumień guzowaty ma być wynikiem masowych zatorów tętniczek tkanki podskórnej prątkami gruźlicy. Jego powstaniu towarzyszy wysokie swoiste uodpornienie oraz uczulenie tkanek stanowiące cechy znamienne tzw. alergii pierwotnej. W związku z tym prątki mogą ulec nawet doszczętnemu zniszczeniu, często jednak zostają uszkodzone i wtenczas stwierdzić można w rumieniu obok nie uległych zniszczeniu prątków ziarniste, mało kwasoodporne prątki, nazwane przez Lewkowicza tuberkulokokoidami. Gdy następnie odporność ustroju się obniży, mogą powstawać posocznice prątkowo-kokoidowe z odczynem tkankowym w postaci guzków Aschoffa, znamiennych dla zakażenia gośćcowego. Zatem według Lewkowicza istotnym zarazkiem gośćcowym są tuberkulokokoidy, nie zaś paciorkowce. Nie wyłącza to przewlekłych, od czasu do czasu zaostrzających się ognisk, przeważnie paciorkowcowych, którym dotychczas przypisuje się rolę w powstawaniu gośćca. Zdaniem Lewkowicza mają one znaczenie- jedynie jako czynniki osłabiające odporność ustroju i przez, to przyczyniające się do nawrotów posocznic. Natomiast istotnym ogniskiem, z którego może wychodzić posocznica gruźliczo-gośćcowa, wywołująca zmiany gośćcowe, jest według Lewkowicza ser gruźliczy zespołu pierwotnego czy też zmian późniejszych zawierający tuberkulokokoidy. [więcej w: zatrucie atropiną, sennik narodziny dziecka, histamina w żywności]

Tags: , ,

No Responses to “GRUŹLICA A GOŚCIEC.”

  1. Tymon Says:

    mam nadczynnosc czy moge stosowac antykoncepcje ?

  2. Martyna Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: psycholog dziecięcy[...]

  3. Mental Says:

    czym grozi nieleczona niedoczynność tarczycy

Powiązane tematy z artykułem: histamina w żywności sennik narodziny dziecka zatrucie atropiną