Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA.

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2018

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA.  Nadbarwliwa niedokrwistość złośliwa (choroba Biermera) wywiera, zdaniem niektórych, korzystny wpływ na gruźlicę płuc, pomimo że osłabia ustrój w każdym razie ma nie zaostrzać suchot płuc ani nie rozdmuchiwać gruźlicy wygojonej. Takie działanie niedokrwistości złośliwej tłumaczy się rozmaicie, mianowicie małą ilością tlenu w krwi tych chorych, hemolizą, różnicą typu konstytucyjnego, usposabiającego do suchot płuc i do niedokrwistości złośliwej nadbarwliwej. Dotychczas jednak nie dostarczono niezbitych dowodów na to, że suchoty płuc ulegają poprawie lub wyleczeniu, gdy się dołączy choroba Biermera. Z drugiej strony trudno przyjąć odrębną skłonność konstytucyjną do gruźlicy i do niedokrwistości złośliwej, gdyż gruźlicę płuc stwierdza się dość często u chorych na niedokrwistość złośliwą. Z zestawionego przez Tadeusza Kielanowskiego materiału sekcyjnego Instytutu Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie wynika, że wśród 48 chorych, zmarłych na niedokrwistość złośliwą typu Biermera oraz na niedokrwistość aplastyczną w okresie od r. 1896 do 1933, stwierdzono anatomiczne zmiany gruźlicze w 18,7% (u 9), zatem mniej więcej tak często, jak gruźlicę w ogóle, którą w wymienionym materiale w okresie od r. 1923 do 1932 stwierdzono w 19,7%. Co do samej złośliwej niedokrwistości nadbarwliwej, rozpoznanej klinicznie, hematologicznie i sekcyjnie, to w wymienionym materiale gruźlicę stwierdzono w 20%. Niedokrwistość złośliwa, dołączająca się do przewlekłej gruźlicy płuc: istotnie nie wpływa w większości przypadków na przebieg gruźlicy najprawdopodobniej (Tadeusz Kielanowski) wskutek tego, że nie obniża nabytej swoistej odporności przeciwgruźliczej. O tym świadczą dodatnie odczyny tuberkulinowe, utrzymujące się w toku gruźlicy płuc, powikłanej niedokrwistością złośliwą. [hasła pokrewne: zatrucie atropiną, różyczka leczenie u dzieci, histamina w żywności ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: histamina w żywności różyczka leczenie u dzieci zatrucie atropiną