Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

GRUZLICA PLUC A CUKRZYCA Skojarzenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

GRUŹLICA PŁUC A CUKRZYCA Skojarzenie gruźlicy płuc i cukrzycy, częste dawniej, jest obecnie rzadsze, dzięki postępom w rozpoznawaniu i leczeniu tych chorób. L. Szyfman i Mieczyslaw Kocen. spostrzegali skojarzenia grużlicy płuc z cukrzycą w 16,4% (w 17 -przypadkach na 104 przypadki cukrzycy), E. Stejien. na materiale Oddziału Chorób Wewn. A. Landaua w Szpitalu Wolskim w Warszawie w 21,5% tw 33 na 156), Boiter na materiale Szpitala Królowej Elżbiety w Wiedniu w 8% (w 166 przypadkach na 1441), M. Labbe w 9% spośród 1708 chorych na cukrzycę, Duża rozbieżność w częstości skojarzenia cukrzycy i gruźlicy płuc za- leży od stopnia ciężkości cukrzycy. W statystyce E. Steffena lekka cukrzyca była skojarzona z grużlicą płuc tylko w 8,7% (w 8 przypadkach na 92 przypadki cukrzycy), a średnio ciężka i ciężka – w 39% (w 25 na 64). W statystyce M. Labbego częstość skojarzenia cukrzycy i gru- źlicy płuc w przypadkach z praktyki prywatnej wynosi 5,2%, a w przypadkach .szpitalnych jako cięższych – 12%. Skojarzenie cukrzycy z gruźlicą płuc zdarza się w każdym wieku, częściej jednak po 40 roku życia. U chorych na cukrzycę spostrzega się wszystkie postaci gruźlicy płuc, od ostrej gruźlicy prosówkowej aż do gruźlicy włóknistej. Ostre postaci zdarzają się stosunkowo rzadko. Zwłaszcza rzadko bywa ostra gruźlica prosówkowa. Na 116 chorych na cukrzycę, dotkniętych gruźlicą płuc, spostrzeganych w okre- sie 1923-1933 w Szpitalu Królowej Elzbiety w Wiedniu, było: z suchotami płuc włóknisto-serowatymi 32,7% (38 osób), z gruźlicą płuc rozpadowo-włóknistą 31.8% (37 chorych), z gruźlicą płuc cukrzycową (tuberculosis .pulmonum diabetica) 15,51 % (18 chorych), z grużlicą płuc włóknistą zagęszczającą 9,48% (11 chorych), z ostrą gruźlicą prosówkową 3.45% (4 chorych), z wysiękowym zapaleniem opłucnej gru- źliczego pochodzenia 2,59% (3 osoby), z gruźlicą o drobno rozsianych ogniskach 1,72% (2 przypadki), z odmą opłucną z ropniakiem 1,72% (2 przypadki) i z serowatym zapa- ·leniem płuc 0,87% (1 chory). W materiale Steiiena było 60,6% (20 chorych) z pospolitymi zmianami włók- nisto-serowatymi z przewagą serowatych, 24% (8 chorych) z naciekami wczesnymi, 12% (4 chorych) ze zmianami rozpadowo-serowatymi i 3% (1 przypadek) ze zmianami włóknistymi bez prątków gruźlicy w plwocinie. [przypisy: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, odzież termoaktywna, gabinet kosmetyczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.