Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

GRUZLICA PLUC A GRYPA Ciekawa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

GRUŹLICA PŁUC A GRYPA Ciekawą ewolucję naszych zapatrywań przedstawia sprawa wpływu grypy na przebieg gruźlicy płuc. Przez dłuższy czas powszechnie pano- wał pogląd, którego rzecznikami u nas byli Władysław Biegański i Alfred Sokołowski. Biegański utrzymywał, że grypa wpływa najczęściej fatalnie na gruźlicę płuc, sprawy bowiem gruźlicze przewlekłe wygasłe lub za- trzymywane w rozwoju wybuchają po przebyciu grypy w postaci ostrej gruźlicy i kończą się często śmiercią. Alfred Sokołowski także utrzymy- wał, że ciężka grypa wybitnie pogarsza stan suchotników wywołując nieraz szybki rozwój sprawy, zastrzegł się jednak, że u ludzi zdrowych grypa, nawet naj cięższa, rzadko kiedy wywołuj-e gruźlicę płuc. Włodzi- mierz Fili.ński starał się rozstrzygnąć zagadnienie .wzajemnego stosunku gruźlicy płuc i grypy na podstawie obserwacji 300 chorych w uzdro- wisku dla chorych piersiowych w Bojarce i w kijowskiej Klinice Chorób Wewnętrznych w okresie epidemii grypy w r. 1918-1919. Okazało się, że 70% tych chorych przebyło grypę, czasami 2-3 razy, przy czym tylko w 17,5% grypa nie wywarła wpływu na ogólny stan chorych, natomiast w 32,5% sprawa płucna pogorszyła się, a w 20% suchoty płuc rozwinęły się dopiero po przebytej grypie. DoŚĆ często spostrzegał Filiński zbo- czenia klinicznego przebiegu gruźlicy, związane z grypą, w postaci nie- typowej siedziby sprawy gruźliczej, mianowicie u 19% osób, które cho- rowały na grypę, główne ognisko gruźlicze znajdowało się nie w Szczy- tach płucnych, lecz gdziekolwiek niżej – z tyłu, od przodu lub z boku. Grypa więc, zdaniem FiLińskiego, wywiera poważny wpływ na przebieg suchot płuc, przeistaczając nieraz łagodną i ograniczoną gruźlicę płuc w złośliwą i rozlaną. [więcej w: , przedłużanie rzęs, logopeda warszawa, olejowanie włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.