Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

GRUZLICA PLUC A WIEK Uksztaltowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

GRUŹLICA PŁUC A WIEK Ukształtowanie się i przebieg zakażenia gruźliczego zależy w znacznym stopniu od wieku chorego. Najbardziej narażone na zakażenie są niemowlęta, które przebywają ustawicznie z chorą matką. Do ich ustroju dostaje się wciąż dużo prątków gruźlicy, tymczasem nie jest on jeszcze zdolny opanować zakażenia. Im niemowlę jest młodsze, tym następstwa masowego zakażenia są cięższe. W czwartym kwartale pierwszego roku los zakażonego dziecka jest znacznie pomyślniejszy niż w pierwszych 3 miesiącach życia. W pier- wszych znowu latach jest pomyślniejszy niż przy zakażeniu w pierwszym roku życia. Smiertelność z gruźlicy dzieci, zakażonych w pierwszym półroczu życia, wynosi w spostrzeżeniach Janusza ZeyLanda 33%, a zakażonych w drugim półroczu życia zbliża się już tylko do 10 %. Według spostrzeżeń Kliniki Dziecięcej Uniwersytetu Poznańskiego częstość zgonów w wieku niemowlęcym może być zmniejszona przez bardzo wczesne rozpoznanie zakażenia gruźlicznego i niezwłoczne odosobnienie nie- mowlęcia z zakażonego ogniska, połączone z bardzo troskliwą dalszą opieką nad nim. Według statystyki Bernarda i Debrego umiera na gruźlicę w wieku do 3 mie- sięcy 69,5%, od 3 do 6 miesiąca – 51,9%, od 6 do 9 miesiąca 44%, od 9 do 12 mie- siąca – 27,2% i od 12 do 18 miesiąca 5,9%. Według WaUgrana wśród zakażonych na gruźlicę umiera na nią w wieku do 1 roku życia 35,9% przypadków, w wieku od 1 do 3 roku życia – 15,6%, od 3 do 7 roku życia 4,4%, od 7 do 16 roku życia 0,8%. Układ chłonny w wieku niemowlęcym nie jest jeszcze tak sprawny, by mógł zatrzymać i zlokalizować prątki gruźlicy. Toteż po zakażeniu następuje zwykle bardzo szybkie i wczesne rozsianie się zarazka gruźli- czego w ustroju. W ten sposób masowe zakażenie w wieku niemowlęcym wiedzie do uogólnionej gruźlicy w postaci ostrej gruźlicy prosówkowej, bardzo często do ostrego gruźliczego prosówkowego zapalenia opon mózgowych albo powstaje ostra gruźlica prosówkowa płuc z licznymi gruzełkami w płucach. W innych przypadkach zakażenie ruźlicze u nie- mowląt przebiega w postaci “typhobaciuosis”. Janusz Zeyland zwraca uwagę na zmienność wrażliwości różnych na- rządów, zwłaszcza opon- mógowo-rdzeniowych, na wysiew prątków gru- źlicy zależnie od wieku. [podobne: , olejek kokosowy na włosy, bielizna damska sklep internetowy, olej do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.