Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

GRUŹLICA PŁUC A ZGORZEL PŁUC.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2018

GRUŹLICA PŁUC A ZGORZEL PŁUC. Stosunkowo rzadko, chociaż w okresie powojennym częściej niż dawniej, gruźlica płuc kojarzy się ze zgorzelą płuc. Obydwie sprawy rozwijają się w większości przypadków równocześnie, tak iż nie podobna orzec, która z nich jest pierwotna. Obydwie wywierają wzajemnie na siebie wpływ wybitnie ujemny: odnosi się wrażenie, że chory ginie i na suchoty płuc, i na zgorzel płuc. Prócz tego skojarzenia, spostrzega się jeszcze dwa typy. Mianowicie- w jednych przypadkach gruźlica płuc dołącza się do istniejącej już zgorzeli płuc o przebiegu przewlekłym, natomiast w innych przypadkach stosunek jest wręcz odwrotny. Dołączając się do zgorzeli płuc, gruźlica płuc może zupełnie przeobrażać dotychczasowy obraz kliniczny, bez względu na to, czy gruźlica objawi się w postaci pospolitych suchot płuc, czy wtórnych suchot płuc, gruźlicy płuc włóknistej, gruźlicy płuc prosówkowej itd. Stan ogólny chorego z chwilą dołączenia się gruźlicy płuc wybitnie się pogarsza i chory ginie zwykle szybko wśród objawów gruźlicy płuc. Możliwość powikłania cuchnących ropni płuc gruźlicą płuc, nakazuje częstego poszukiwania prątków gruźlicy w plwocinie w przypadkach takich ropni. Dołączenie się zgorzeli płuc do gruźlicy płuc spostrzegła już Laeivnec. Dalsze spostrzeżenia dowiodły, że tkanka gruźlicza, zwłaszcza serowaciejąca, nie jest dobrym podłożem dla beztlenowców. Zgorzel płuc spostrzega się najczęściej w przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej i w suchotach płuc         rozpadowo-włóknistych. W jednych przypadkach zgorzel płuc bywa nieznaczna i przemijająca. Dołączenie się zgorzeli płuc objawia się wtedy klinicznie jedynie tym, że plwocina przez jakiś czas lekko cuchnie a poza tym przebieg choroby nie zmienia się, chory pozostaje nadal przede wszystkim chorym na gruźlicę płuc i może długi czas odpluwać od czasu do czasu cuchnącą plwocinę bez wyraźnych zmian stanu ogólnego i płuc. Najczęściej jednak zgorzel płuc dołączająca się do gruźlicy płuc szerzy się szybko, przebiegając jako zgorzel ostra lub podostra, i wiedzie do śmierci w kilka tygodni. W tych przypadkach chorzy wykrztuszają bardzo obfitą cuchnącą plwocinę, w której wykrywa się coraz rzadziej i, coraz trudniej prątki gruźlicy, Jeżeli chory zgłasza się do lekarza dopiero w tym okresie, to gruźlicę płuc można często przeoczyć. [patrz też: zatrucie atropiną, różyczka leczenie u dzieci, histamina w żywności ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: histamina w żywności różyczka leczenie u dzieci zatrucie atropiną