Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

GRUZLICA PLUC A ZGORZEL PLUC

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

GRUŹLICA PŁUC A ZGORZEL PŁUC Stosunkowo rzadko, chociaż w okresie powojennym częściej niż daw- niej, gruźlica płuc kojarzy się.ze zgorzelą płuc. Obydwie sprawy rozwi- jają się w większości przypadków równocześnie, tak iż nie podobna orzec, która z nich jest pierwotna. Obydwie wywierają wzajemnie na siebie wpływ wybitnie ujemny: odnosi: się wrażenie, że chory ginie i na suchoty płuc, i na zgorzel płuc. Prócz tego skojarzenia, spostrzega śię jeszcze dwa typy. Mianowicie- w jednych przypadkach gruźlica płuc dołącza się do istniejącej już zgo- rzeli płuc o przebiegu przewlekłym, natomiast w innych przypadkach. stosunek jest wręcz odwrotny. Dołączając się do zgorzeli płuc, gruźlica płuc może zupełnie prze– obrażać dotychczasowy obraz kliniczny, bez względu na to, czy gruźlica. objawi się w postaci pospolitych suchot płuc, czy wtórnych suchot płuc, gruźlicy płuc włóknistej, gruźlicy płuc prosówkowej itd. Stan ogólny chorego z chwilą dołączenia się gruźlicy płuc wybitnie się pogarsza i chory ginie zwykle szybko wśród objawów gruźlicy płuc. Możliwość powikłania cuchnących ropni płuc gruźlicą płuc, nakazuje częstego poszukiwania prątków gruźlicy w plwocinie w przypadkach takich ropni. Dołączenie się zgorzeli płuc do gruźlicy płuc spostrzegła już Laeivnec Dalsze spostrzeżenia dowiodły, że tkanka gruźlicza, zwłaszcza serowa- ciejąca, nie jest dobrym podłożem dla beztlenowców. Zgorzel płuc spo- strzega się najczęściej w przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej i w sucho- tach płuc rozpadowo-włóknistych. W jednych przypadkach zgorzel płuc bywa nieznaczna i przemijająca. Dołączenie się zgorzeli płuc objawia się wtedy klinicznie jedynie tym, że plwocina przez jakiś czas lekko cuchnie a poza tym przebieg choroby nie zmienia się, chory pozostaje nadal przede wszystkim chorym na gruźlicę płuc i może długi czas odpluwać od czasu do czasu cuchnącą plwocinę bez wyraźnych zmian stanu ogól- nego i płuc. Najczęściej jednak zgorzel płuc dołączająca się do gruźlicy płuc szerzy się szybko, przebiegając jako zgorzel ostra lub podostra, i wiedzie do śmierci w kilka tygodni. W tych przypadkach chorzy wy- krztuszają bardzo obfitą cuchnącą plwocinę, w której wykrywa się coraz rzadziej i, coraz trudniej prątki gruźlicy, Jeżeli chory zgłasza się do lekarza dopiero w tym okresie, to gruźlicę płuc można często przeoczyć. [patrz też: , kosmetyki naturalne, sklep kolagen, kurs sep ]

Tags: , ,

Comments are closed.