Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

GRUZLICA PLUC OSOB OTYLYCH (TUBERCULOSIS

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

GRUZLICA PŁUC OSOB OTYŁYCH (TUBERCULOSIS PULMONUM ADbOSA) U osób otyłych zdarzają się wszystkie postaci gruźlicy płuc, mają one jednak znamienną cechę, dla której gruźlicę tę wyodrębnioną pod mia- nem: “gruźlica płuc osób otyłych”. W naszym piśmiennictwie poświęcił jej piękną pracę Stefan Rudzki. Cechę charakterystyczną gruźlicy płuc osób otyłych stanowi jej prze- bieg bez objawów toksycznych albo z objawami toksycznymi bardzo nieznacznymi i tylko przejściowymi. W obrazie klinicznym uderzają przede wszystkim nad- mierny stan odżywienia rażąco kontrastujący z rozległymi nieraz zmia- nami w plucach i dobra budowa kośćca, w szczególności klatki piersio- wej, oraz mięśni. Nadmierna waga ciała nieraz się obniża w okresach nawałów choroby, lecz niewiele, i wyrównywa się szybko. Spadek wagi ciała spostrzega się częściej w początkowych okresach choroby, natomiast w okresach posuniętych waga ciała utrzymuje się trwalej. Zwłaszcza jest ona trwała, jeżeli otyłość jest konstytucyjna, mniej trwała w przy- padkach otyłości od przekarmienia. Rzadziej waga ciała wzrasta wciąż, pomimo postępu gruźlicy w płucach. Ogólna Ciepłota ciała bywa zwykle prawidłowa, pomimo rozległych zmian w płucach. Łaknienie dobre, na- wet wzmożone. Potów nocnych ani nad rankiem zwykle nie ma. Kaszel bywa zazwyczaj niewielki, odpluwanie – nikle, pomimo, licznych rzę- żeń w płucach. Chorzy uskarżają się często na duszność, zależną raczej od zmian w. mięśniu sercowym w związku z otyłością. Bardzo, często zdarza się krwioplucie, czasami nawet duże krwotoki płucne, które kładą kres życiu. Przedmiotowo wykrywa się w płucach w gruźlicy płuc osób otyłych przeważnie zmiany włóknisto-serowate, bardzo często z prze- wagą zmian rozpadowych. Prątki gruźlicy i włókna sprężyste wykrywa się w plwocinie stosunkowo rzadko, pomimo rozległych nawet zmian gruźliczych w płucach. Zachowanie się tętna zależy w gruźlicy płuc osób otyłych raczej od stanu mięśnia sercowego niż od toksemii. Ze strony narządu płciowego zdarzają się zaburzenia czynnościowe, właściwe otyłości, mianowicie zakłócenia miesiączkowania oraz niepłodność kobiet, w związku z nie- wydolnością jajników, zmniejszenie popędu płciowego u kobiet i u męż- czyzn. [więcej w: , firma sprzątająca, dentysta Kraków, proktolog ]

Tags: , ,

Comments are closed.