Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Gruzlica pluc wieku podeszlego jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gruźlica płuc wieku podeszłego jest najczęściej tzw. “gruźlicą starą”. Przez to miano rozumie się gruźlicę płuc, która zaczęła się już w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, następnie po wygojeniu się a nawet zwapnieniu ognisk gruźliczych przeszła w stan utajony i rozbu- dziła się ponownie dopiero w wieku podeszłym pod wpływem urazu, za- każenia lub innych czynników zmniejszających siły obronne ustroju. Zmiany gruźlicze w gruźlicy płuc starej są usadowione przeważnie w szczytach płuc: przypadków z siedzibą w dolnych płatach w materiale Lewina było zaledwie 8%. Ze stanowiska anatomiczno-patologicznego gruźlica płuc stara jest gruźlicą płuc włóknistą, zwłókniała tkanką bliznowata może jednak zawierać jamy i ogniska serowate. Gruźlica płuc stara objawia się dusznością, chudnieniem, dość częstym krwiopluciem, przeważnie nieznacznym. Kaszel bywa często nie- duży, w plwocinie zwykle są prątki gruźlicy, niekiedy Iiczne, ogólna ciepłota ciała przeważnie bywa prawidłowa; poty nocne i inne objawy toksyczne bywają rzadko. Objawy opukowe i osłuchowe w zakresie klatki piersiowej są bardzo często niewyraźne wskutek równoczesnej rozedmy płuc. Tętno bywa zwykle przyśpieszone, ciśnienie tętnicze obniżone. Przebieg gruźlicy płuc starej jest zazwyczaj łagodny, przewlekły, nieraz bez większych dolegliwości. Od czasu do czasu mogą z zserowaciałych ognisk nastawać wysiewy, a wtenczas łagodny na ogół przebieg zaostrza się: pojawia się gorączka, kaszel zwiększa się, miejscowo stwierdza się objawy nieżytowe. Rzadziej zaostrzenie ma przebieg burzliwy i szybko wiedzie do śmierci. W innych znowu przypadkach zaostrzenie cofa się i chory z czasem umiera wśród niewydolności krążenia, wywołanej postę- pującą rozedmą płuc, lub wskutek powikłania przypadkowego. Rzadziej spotyka się tak zwaną gruźlicę płucną starczą (phthi- sis puimonum. senilis). Jest to gruźlica płuc, na którą chory zapada dopiero około 50 roku życia, będąc przedtem wolny od tej choroby. Postać ta przypomina objawami i przebiegiem suchoty płuc dorosłych, nie miewa jednak zazwyczaj skłonności do włóknienia. Objawy ze strony płuc są bardzo często zamaskowane równoczesną rozedmą płuc. Toteż gruźlicę – nieraz przeocza się, zwłaszcza w okresie, gdy wskutek osłabienia prawej komory serca dołączy się przekrwienie bierne w małym krążeniu. Dla uniknięcia przeoczenia gruźlicy należy w tych przypadkach badać płuca radiologicznie, nadto plwocinę co do prątków gruźlicy. Jednorazowe po- szukiwanie prątków nie zawsze rozstrzyga, ponieważ obfita plwocina tych chorych często zawiera niewiele prątków. [patrz też: , powiększanie piersi, biustonosze do karmienia, depilacja laserowa Łódź ]

Tags: , ,

Comments are closed.