Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

INSTRUKCJA O PROWADZENIU SPRAWOZDAWCZOŚCI PORADNI PRZECIWGRUŹLICZYCH.

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

INSTRUKCJA O PROWADZENIU SPRAWOZDAWCZOŚCI PORADNI PRZECIWGRUŹLICZYCH. Sprawozdawczość poradni przeciwgruźliczych prowadzą wszystkie te poradnie, które: – posiadają własny aparat rentgenowski lub korzystają stale z aparatu innej instytucji, – mają lekarza rozpoznającego gruźlicę i udzielającego porad chorym na gruźlice oraz pielęgniarkę, która wykonuje wywiady domowe. Wojew0dzkie poradnie przeciwgruźlicze prowadzą sprawozdawczość poradni przeciwgruźliczej rejonowej, o ile ją posiadają, i nadto wykonują zestawienia liczbowe półroczne i roczne z półrocznych i rocznych sprawozdań poradni przeciwgruźliczych na terenie województwa oraz własnej działalności konsultacyjnej i inspekcyjnej. Sprawozdania półroczne i roczne z poradni przeciwgruźliczej powinny być wykonane w 3 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w poradni, drugi należy wysłać do Prezydium właściwej Powiatowej (Miejskiej) Rady Narodowej, zaś trzeci do Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej dla fachowego wykorzystania. Prezydium Powiatowej (Miejskiej) Rady Narodowej sporządza zestawienie wybranych elementów, przesyła je wraz z załącznikami do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej półroczne w terminie 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego, roczne w terminie 20 dni. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej po otrzymaniu zestawień powiatowych wraz z załącznikami sprawdza dokładność i kompletność materiału i sporządza zestawienie dla całego województwa, które przesyła do Ministerstwa Zdrowia – półroczne w terminie 25 dni, a roczne – 30 dni po upływie okresu sprawozdawczego, przy czym wykorzystane załączniki (sprawozdania z poradni przeciwgruźliczych) przesyła do Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej. Wojewódzka Poradnia Przeciwgruźlicza kontroluje sprawozdania poradni przeciwgruźliczych pod względem dokładności, kompletności materiału. W razie stwierdzenia nieścisłości odsyła je do poradni celem sprostowania. Po zebraniu wszystkich sprawozdań Wojewódzka Poradnia Przeciwgruźlicza sporządza arkusze zbiorcze dla całego województwa, przesyła je do Ministerstwa Zdrowia, Departament Medycyny Społecznej, półroczne w terminie 45 dni, a roczne 60 dni po upływie okresu sprawozdawczego, załączając po jednym egzemplarzu sprawozdania poradni. Sprawozdawczość ze szczepień przeciwgruźliczych doustnych i doskórnych prowadzi się na podstawie załączonych instrukcji, natomiast sprawozdawczość z małoobrazkowych badań rentgenowskich na podstawie dotychczasowych instrukcji. [patrz też: soda a rak, gospodarka wodno elektrolitowa, dostępność leku w aptekach ]

Tags: , ,

No Responses to “INSTRUKCJA O PROWADZENIU SPRAWOZDAWCZOŚCI PORADNI PRZECIWGRUŹLICZYCH.”

 1. Laura Says:

  [..] Cytowany fragment: usuwanie przebarwień warszawa[...]

 2. Victoria Says:

  U mnie marchewka jest zawsze obok buraka, selera czy jabłka.

 3. The Flying Mouse Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu lekarze[...]

 4. Nela Says:

  Wartościowy tekst, ale niepełny.

 5. Łucja Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: aloes[...]

 6. Shooter Says:

  Moja babcia miała raka płuca

Powiązane tematy z artykułem: dostępność leku w aptekach gospodarka wodno elektrolitowa soda a rak