Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

KOKAINIZM Dzialanie euforyzujace lisci Elythroxylon

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

KOKAINIZM Działanie euforyzujące liści Elythroxylon coca znane już było tubylcom Peru, gdy Hiszpanie zdobyli ten kraj. W Europie kokaina rozpowszechniła się po pierwszej wojnie światowej początkowo jaką rzekomy środek przeciw morfi- nizmowi, później jako używka. W Polsce nałóg ten odgrywa bardzo małą rolę. Używany bywa jako proszek do wąchania. Nałóg wytwarza się albo wskutek uwiedzenia, albo w przypadkach, w których lekarze zapisują kokainę jako środek znieczulający np. w uporczywym świądzie. Kokaina w tym ostatnim przypadku może się wchłaniać poprzez przeczosy i zadrapania. Jednorazowe , zatrucie wytwarza błogostan, wzmożone samopoczucie i oszołomienie, dające podmiotowe złudzenie lepszej sprawności w pracy fizycznej i umysłowej. Cho- ciaż pod względem ilościowym istotnie można stwierdzić zwiększoną wydajność pracy, to jednak pod względem jakościowym wartość osiągnięć znacznie spada. Tok myśli ulega przyśpieszeniu aż do gonitwy myśli i bezładu w kojarzeniu. Równolegle z tym ożywiają się ruchy. Zatruty odczuwa pobudzenie do gadania, do tańca, do miłosnych uniesień, do towarzyskich popisów. Działanie pobudza- jące nie trwa długo. Wkrótce pojawia się otrzeźwienie, znużenie, zblednięcie twarzy. W zatruciu kokainowym źrenice są rozszerzone, ciśnienie podwyższone, tętno przyśpieszone, oddech szybszy. Pojawiają się przykre objawy wegeta- tywne, wśród których poty i kołatanie serca najbardziej zatrutemu dokuczają. Przedawkowanie kokainy powoduje często lęk o cechach prękordialnych. Przy wielokrotnym ponawianiu dawek zwiększa się tolerancja ustroju, tak iż z bie- giem czasu wytwarza się nałóg, zmuszający do podwyższania dawek aż do wielu gramów na raz. Przeważnie kokainistami stają się psychopaci, którzy odczuwają potrzebę oszałamiania się. Kokainizm przewlekły prowadzi niezwykle szybko do stoczenia się chorego pod względem cielesnym, moralnym i intelektualnym. Przy badaniu stwierdza się zaburzenia uwagi, obniżenie zdolności zapamiętywania i ubytki pamięciowe, szybkie nużenie się przy wysiłkach umysłowych i postępujące upośledzenie sprawności umysłowej. Zaburzenia charakterologiczne są podobne do alkoho- licznych: chory staje się brutalny, bezwzględny, samolubny, zanika w-nim uczu- ,ciowosc wyższa, pojawiają się lub rozbudzają skłonności niespołeczne i prze- stępcze. Pod względem cielesnym chorzy ci uderzają swoim charłaczym wy- glądem, ziemistą cerą; wyczerpaniem sit Niemoc płciowa pojawia się rychło. U wąchaczy kokainowych stwierdza się stany zapalne błony śluzowej nosa, a nawet przedziurawienie przegrody, co ma znaczenie rozpoznawcze. Kokai- niści, którzy wstrzykują sobie kokainę, mają takie same zmiany ropne na skórze i blizny jak morfiniści. Przy wstrzykiwaniu kokainy rozwija się char- łactwo daleko szybciej niż przy wąchaniu. [przypisy: , olejki do włosów, przydomowe oczyszczalnie ścieków, magnez i witamina b6 ]

Tags: , ,

Comments are closed.