Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

METODA GRAFICZNA ZAPISYWANIA WYNIKÓW BADANIA FIZYCZNEGO PŁUC.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2018

METODA GRAFICZNA ZAPISYWANIA WYNIKÓW BADANIA FIZYCZNEGO PŁUC. Polski Związek Przeciwgruźliczy opracował osobne znaki w celu ujednostajnienia i uproszczenia pracy technicznej lekarzy w poradniach szpitalach oraz w celu szybszej orientacji w zmianach w zakresie płuc. Przy pomocy tych znaków zapisuje się na osobnych schematach ważniejsze zmiany, które stwierdza się obmacywaniem, opukiwaniem i osłuchiwaniem klatki piersiowej. Zmiany wykryte obmacywaniem, zapisuje się na odpowiednim poziomie linii granicznej. Mianowicie znak oznaczony przez 1 na tej linii jest wyrazem wzmożonego drżenia piersiowego, znak 2 – drżenia piersiowego osłabionego, znak 3 – drżenia piersiowego zniesionego. Zmiany opukowe zapisuje się na odpowiednim poziomie w przestrzeni E znajdującej się między linią graniczną B a linią pomocniczą A rysując dokładnie kształt stłumienia. Przytłumienie oznacza się za pomocą cienkich kresek, zapisywanych skośnie ołówkiem niebieskim, stłumienie – w ten sam sposób z tą tylko różnicą, że kreski są grubsze i mniej lub więcej do siebie zbliżone, zależnie od stopnia stłumienia. Odgłos opukowy lekko bębenkowy i bębenkowy oznacza się w taki sam sposób, tylko ołówkiem czerwonym. Odgłos opukowy metaliczny oznacza się w tej samej przestrzeni E czerwonym ołówkiem. Znaki dla szmerów dodatkowych rysuje się w linii poziomej w liczbie od jednego do, czterech, zależnie od obfitości odpowiedniego szmeru. Dźwięczność rzężeń oznacza się przez podkreślenie znaku linią poziomą. Wzmaganie się kaszlu oznacza się przez zakreślenie odpowiednich znaków jedną linią, a pojawienie się szmeru tylko po kaszlu – przez zakreślenie dwiema liniami. Miejsce, w którym słyszy się szmery dodatkowe, oznacza się za pomocą linii poziomej, przeprowadzonej od tego miejsca do znaku. [więcej w: soda a rak, technika bowena wrocław, dostępność leku w aptekach ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dostępność leku w aptekach soda a rak technika bowena wrocław