Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓLOWA GRUZLICY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY Prócz obowiązującego mianownictwa postaci chorobowych wprowadza się następującą klasyfikację gruźlicy: Gruźlica pierwotna. Należy tu zaliczyć pierwotną zmianę gruźliczą (pierwotne ognisko gruźlicze) oraz pierwotny zespół gruźliczy (gruźlica pierwotna płucno-gruczołowa) występujący u dzieci. Dalej należy tu zaliczyć naciek okołoogniskowy pierwotny i niedodmę płuca pierwotną (epituberculosis) oraz gruźlicę płuc serowatą pierwotną u dzieci. U dorosłych ze względu na trudności rozpoznawcze, związane z rzadkością występowania pierwotnych zmian gruźliczych, zmiany te są zwykle rozpoznawane i zaliczane do innych grup szczegółowej klasyfi- kacji, zależnie od ich wyglądu w obrazie radiologicznym i charakteru kli- nicznego. Gruźlica węzłów chłonnych, tchawiczo-oskrzelowych i śródpiersia. Należy rozpoznawać tę postać gruźlicy, o ile stwierdza się wyraźne zmiany w węzłach tchawiczo-oskrzelowych stwierdzone bada- niem rentgenowskim, a nie stwierdza się czynnych zmian ogniskowych w płucach, Konieczne jest wyłączenie innych chorób węzłów chłonnych według zasad przyjętych. Ostra prosówkowa gruźlica płuc (uogólniona). Zalicza się tu tylko tę ściśle określoną postać gruźlicy. Przewlekła gruźlica płuc rozsiana drobno i średnioogniskowa. Zalicza się do tej grupy postaci rozsiane drobno i średnioogniskowe, zwykle z lokalizacją w symetrycznych. gór- nych częściach obu płuc. W tych postaciach średnica ognisk nie prze- kracza i cm. Obraz kliniczny może być różny, choroba może przebiegać bez toksemii gruźliczej lub może mieć okresy zaostrzeń z podwyższoną ogólną ciepłotą ciała i objawami toksemii gruźliczej. Zalicza się więc do tej grupy .następujące jednostki: przewlekła (zimna) gruźlica płuc prosówkowa, gruźlica płuc włóknista zagęszczająca rozsiana i ograniczona. Gruźlica płuc drobno- i średnioogniskowa ograniczona. Zalicza się tu postaci gruźlicy charakteryzujące się istnie- niem ognisk gruźliczych drobnych i średnich na ograniczonej powierz- chni pola płucnego, zajmującej jedno lub dwa sąsiadujące międzyżebrza. Czasem zdarzają się obustronne ograniczone ogniskowe zmiany gruźli- cze, zlokalizowane niesymetrycznie w dwu różnoimiennych polach płuc- nych. Tu należy zaliczyć drobne ogniskowe ograniczone procesy bez objawów klinicznych i, ograniczenia zdolności do pracy. Jeże-li proces po- stępuje i ogniska mają skłonność do zlewania się i rozpadu, postać ta przechodzi w przewlekłą (podostrą) wielkoogniskową gruźlicę płuc lub jamistą gruźlicę płuc. [hasła pokrewne: , surówki bawełniane, logopeda warszawa, deratyzacja warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.