Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Omamy wzrokowe kojarza sie harmonijnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Omamy wzrokowe kojarzą się harmonijnie ze słuchowymi i dotykowymi. Można choremu wmówić, że stetoskop jest słuchawką telefoniczną, a będzie prowadził rozmowy. Podajemy mu niewidzialną nić lub drut; pod naszą su- gestią podnosi te przedmioty z podłogi, zwija w kłębek, odrzuca. Czyta z czystej kartki wśród parafatycznych objawów zniewagi i przezwiska. Pismo jest w tym okresie drżące i pełne paragraficznych pomyłek. Wszystko dokoła, zarówno przedmioty dobrych spostrzeżeń, jak i omamowych, jest w ustawicznym ruchu. Omamy odznaczają się wyrazistością, często z cechami mikropsji. Dotyczy to zwłaszcza zwierząt, które są mniejsze niż w przyrodzie. Ludzie też mogą mieć rozmiary karzełków. Lęk przeniknięty jest euforią, która nadaje mu podbar- wienie humorystyczne, podobne do miłego nastroju pijackiego starych alko- holików. Chory nie zawsze potrafi powiedzieć czy to sen, czy mara, czy jawa. To wierzy w rzeczywistość widziadeł, to przekonuje się o ich zwodniczości. Swoje pomyłki stara się niekiedy otoczeniu wytłumaczyć. W usprawiedliwie- niach tych posługuje się naiwnymi wymówkami, które zakrawają na konfa- bulacje. Te ostatnie mają na celu wypełnienie ubytków pamięciowych powsta- jących wskutek upośledzenia zdolności zapamiętywania, a w związku z tym dezorientacji w czasie, miejscu, otoczeniu i sytuacji. Podniecenie psychoru- chowe naraża. chorych na zranienia, a ponadto na osłabienie mięśnia sercowego i następowe zapalenie płuc. Jest to jeden z nielicznych przypadków, gdzie małe dawki alkoholu mdgą być wskazane jako środek nasercowy. Delirium tremens trwa przeciętnie 3 do 7 dni, czasem w przypadkach po- ronnych krócej, wyjątkowo tylko dłużej o 1 do 2 dni. Sprawa kończy się snem terminalnym, przeważnie długotrwałym i głębokim, z którego chory budzi się rozbity, z trudnościami zebrania myśli, z osłabieniem uwagi i zdolności za- pamiętywania, lecz z czystą świadomością. Wspomnienia z przeżyć majaczenio- wych są niedokładne, mgliste, ale zupełnej niepamięci nie ma. Pod względem cielesnym, poza objawami alkoholizmu przewlekłego stwierdza się ,przeważnie drżenie grubofaliste, leniwy odczyn źrenic na światło, bardzo często białko w moczu, rzadziej cukier, a zawsze urobilinogen i przyśpieszony opad krwi- nek oraz leukocytozę. Przypadki z gorączką ośrodkowego pochodzenia są pod wzglę- dem rokowania nie bardzo pomyślne. Często stwierdza się oligurię, słabo napięte; przyśpieszone tętno, czasem silne poty. W przypadkach kończących się zejściem śmiertelnym stwierdza się często porażenie mięśni ocznych, ogólne osłabienie, które chorego przykuwa do łóżka, sopor z jaktacjami i śmierć w śpiączce. Na sekcji stwierdzamy wówczas obraz opisany przez Wernickego pod nieścisłą nazwą polioen- cephalitis haemorrhagica superior. [patrz też: , olejek arganowy do włosów, gabinet ginekologiczny, Zdrowa żywność ]

Tags: , ,

Comments are closed.