Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

ORZECZNICTWO W GRUZLICY PLUC Rozwój

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ORZECZNICTWO W GRUŹLICY PŁUC Rozwój ubezpieczeń społecznych spowodował konieczność częstego orzekania przez lekarzy, czy ubezpieczona osoba jest zdolna do wykony- wania czynności zawodowych i zarobkowych. Częsty ku temu powód daje gruźlica płuc. W Stałej Komisji Lekarskiej Kasy Chorych dzielnicy centralnej. m. st. Warszawy w r. 1931 od 9. 1. do 9 VII na ogólną liczbę chorych 6910 liczba chorych na gruźlicę płuc wynosiła 1992, więc przeszło 28,8%, a z nich 1192, zatem 59,84%, uznano za nie- zdolnych do pracy. Niezdolność do pracy vi gruźlicy płuc może być trwała lub przejściowa, całkowita lub częściowa. Niezdolność trwającą całkowitą wywołują ostre postaci tej choroby szerzące się drogą oskrzeli, ostra gruźlica pro- sówkowa, przewlekła postępująca gruźlica płuc w okresie suchot płuc wyniszzających. Niezdolność trwałą częściową spotyka się w przewlekłej gruźlicy włóknistej rozlanej, gdy czynność oddechowa jest już na zawsze ograniczona wskutek zmian gruźliczych w płucach albo następowego zwyrodnienia mięśnia sercowego. Z niezdolnością do pracy przejściową całkowitą spotykamy się w zespole gruźliczym durowatym. w okresie rozpoczynających się przewlekłych suchot płuc w czasie zaostrzeń, po krwotokach itd. Niezdolność do pracy przejściowa częściowa bywa często w przewlekłej gruźlicy płuc włók- nistej zagęszczającej ograniczonej w okresie jej zaostrzenia i w prze- wlekłej gruźlicy płuc prosówkowej odosobnionej. Orzeczenie o zdolności chorego na gruźlicę do pracy opiera się na bar- dzo dokładnym rozpoznaniu choroby z uwzględnieniem stanu obecnego i przeszłości chorego. Rozpoznanie powinno ująć nie tylko, zmiany ana- tomiczno-patologiczne w płacach, opłucnej i innych narządach, ich cha- rakter, siedzibę, rozległość, ale – i to przede wszystkim – kierunek rozwoju sprawy gruźliczej w płucach, tzw. jej kinetykę, a także sto- pień zatruwania. ustroju jadami gruźliczymi, czyli tzw. dynamikę sprawy gruźliczej. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, olejek arganowy do włosów, olejek cbd ]

Tags: , ,

Comments are closed.