Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

ORZECZNICTWO W GRUŹLICY PŁUC.

Posted in Uncategorized  by admin
November 10th, 2018

ORZECZNICTWO W GRUŹLICY PŁUC. Rozwój ubezpieczeń społecznych spowodował konieczność częstego orzekania przez lekarzy, czy ubezpieczona osoba jest zdolna do wykonywania czynności zawodowych i zarobkowych. Częsty ku temu powód daje gruźlica płuc. W Stałej Komisji Lekarskiej Kasy Chorych dzielnicy centralnej. m. st. Warszawy w r. 1931 od 9. 1. do 9 VII na ogólną liczbę chorych 6910 liczba chorych na gruźlicę płuc wynosiła 1992, więc przeszło 28,8%, a z nich 1192, zatem 59,84%, uznano za niezdolnych do pracy. Niezdolność do pracy w gruźlicy płuc może być trwała lub przejściowa, całkowita lub częściowa. Niezdolność trwającą całkowitą wywołują ostre postaci tej choroby szerzące się drogą oskrzeli, ostra gruźlica prosówkowa, przewlekła postępująca gruźlica płuc w okresie suchot płuc wyniszczających. Niezdolność trwałą częściową spotyka się w przewlekłej gruźlicy włóknistej rozlanej, gdy czynność oddechowa jest już na zawsze ograniczona wskutek zmian gruźliczych w płucach albo następowego zwyrodnienia mięśnia sercowego. Z niezdolnością do pracy przejściową całkowitą spotykamy się w zespole gruźliczym durowatym, w okresie rozpoczynających się przewlekłych suchot płuc w czasie zaostrzeń, po krwotokach itd. Niezdolność do pracy przejściowa częściowa bywa często w przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej w okresie jej zaostrzenia i w przewlekłej gruźlicy płuc prosówkowej odosobnionej. Orzeczenie o zdolności chorego na gruźlicę do pracy opiera się na bardzo dokładnym rozpoznaniu choroby z uwzględnieniem stanu obecnego i przeszłości chorego. Rozpoznanie powinno ująć nie tylko, zmiany                  anatomiczno -patologiczne w płucach, opłucnej i innych narządach, ich charakter, siedzibę, rozległość, ale – i to przede wszystkim – kierunek rozwoju sprawy gruźliczej w płucach, tzw. jej kinetykę, a także stopień zatruwania ustroju jadami gruźliczymi, czyli tzw. dynamikę sprawy gruźliczej. [więcej w: soda a rak, technika bowena wrocław, dostępność leku w aptekach ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dostępność leku w aptekach soda a rak technika bowena wrocław