Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Inne pochodne morfiny.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Ostatnio powstało duże piśmiennictwo (Schrappe 1959), poświęcone zagadnieniu ilościowego określania stopnia morfinowego głodu tkankowego (physical dependence). Spośród różnych metodyk warto poświęcić parę słów tzw. hamburskiemu systemowi punktowemu, który poza określonymi testami psychofarmakologicznymi stara się wyrazić w punktach objawy abstynencji. Do objawów abstynencji pierwszorzędnych zalicza się: dreszcze, uczucie zimna, gęsią skórkę, ziewanie, kichanie, kaszel, czkawkę, uczucie gorąca z potem, katar, łzawienie, ślinienie, biegunkę, bóle brzucha ze wzmożoną perystaltyką, wyrażającą się burczeniem i parciem na stolec, skłonność do wymiotów, rozszerzenie źrenic o 3 mm i więcej, niepokój psychoruchowy i ciężki stan lękowy z automatyzmami ruchowymi, bóle i parestezje mięśniowe, w postaci darcia i rwania lub palenia. Za objawy drugorzędne uważa się: zwyżkę ciepłoty ciała o 0,30 i więcej, przyśpieszenie oddychania o 3 oddechy i więcej, rozszerzenie źrenic o 1-2 mm, wzrost ciśnienia skurczowego o 10 mm i więcej, lęk i niepokój wewnętrzny, nudności, bóle głowy i serca, kołatanie serca, uczucie ociężałości i opresji. Metody te mają raczej znaczenie naukowo-badawcze. Ich praktyczne zastosowanie jest minimalne, chociażby ze względu na bardzo wielkie trudności techniczne. Do celów klinicznych wystarczy badanie morfiny w soku żołądkowym i moczu oraz obserwacja objawów abstynencyjnych. Inne pochodne morfiny spotyka się w Polsce jako używki tylko wyjątkowo. Wymienić tu trzeba heroinę (Morphinum diacethylicum), podobny w działaniu do morfiny środek euforyzujący, zażywany w tabletkach lub wstrzykiwany. Charłactwo występuje jeszcze rychlej niż przy morfinizmie. Nagła wstrzemięźliwość spowodować może zapaść lub napady padaczkowate, dlatego leczenie odwykowe wprowadza się nie nagle, lecz w ciągu 8 dni. Rokowanie zdaje się być jeszcze gorsze niż w morfinizmie. Eukodal zalecany był swego czasu jako środek stosowany zastępczo przy odzwyczajaniu chorego od morfiny. Eukodal sam jednak może prowadzić do nałogu. To samo można powiedzieć o takich pochodnych morfiny, jak dikodid, dionina, paramorfina, pantopon, laudanon, holopon, eumekon itd. Rzadkim nałogiem jest kodeinizm. Zarówno kodeina, jak i przetwory opium stosowane są często w umiarkowanych dawkach jako środek leczniczy przeciwko kaszlowi i biegunkom. Chorzy i ich otoczenie często nie zdają sobie sprawy z nałogu, nie dochodzi bowiem do tak dużych dawek, aby mogły wystąpić bardziej rzucające się w oczy zaburzenia psychiczne. Z biegiem czasu dawki, wciąż podnoszone, osiągają nieprawdopodobną wysokość, a wszelkie usiłowania zmniejszenia dawki lub odstawienia leku natrafiają na gwałtowny opór chorego z powodu objawów wstrzemięźliwości podobnych do opisanych w morfinizmie. Na ogól biorąc można powiedzieć, że środki zażywane wewnętrznie w tabletkach lub kroplach są mniej niebezpieczne niż środki wstrzykiwane. Opiumizm nosi też nazwę opiofagii. [więcej w: zespół amnestyczny, neurovit na co, zatrucie bromem ]

Tags: , ,

No Responses to “Inne pochodne morfiny.”

 1. Remigiusz Says:

  Ciekawa jestem tylko czy jeśli wynik będzie świadczył o alergii

 2. Maciej Says:

  [..] Cytowany fragment: obdukcja warszawa[...]

 3. Bartłomiej Says:

  boję, że jak taki włókniak jednak może być niebezpieczny

 4. Ada Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dobry dentysta[...]

 5. Bartłomiej Says:

  czy to możliwe, żeby włókniak zniknął?

Powiązane tematy z artykułem: neurovit na co zatrucie bromem zespół amnestyczny