Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Obraz kliniczny zespołu Korsakowa.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Obraz kliniczny zespołu Korsakowa jest wysoce znamienny. Spośród zwykłych objawów otępienia alkoholicznego (dementia alcoholica) zaburzenia pamięci są szczególnie podkreślone, zresztą przy zupełnie czystym sensorium. Przy powierzchownym badaniu chory może nie zdradzać swych objawów: rozmowa z nim toczy się dość gładko, łączność afektywna może być bardzo dobra, upośledzenie pojmowania, jeżeli z chorym poruszamy dobrze mu znaną i łatwą tematykę, np. sprawy jego zdrowia, może nie rzucać się w oczy. Dopiero po dokładniejszym badaniu stwierdzamy znaczne osłabienie zdolności zapamiętywania i rozległe ubytki pamięciowe przy ciężkich zaburzeniach orientacji w czasie, a często i w miejscu. Chorzy zapominają wydarzenia, które miały miejsce nawet przed chwilą, wskutek czego nawet przybliżeniu nie potrafią nam wyjaśnić, co dzisiaj porabiali. W ten sposób nawet bardzo ważne wydarzenia dnia nie utkwią w ich pamięci. Przy bardzo dokładnym badaniu udaje się czasem stwierdzić, że w pewnym stopniu następuje zapamiętanie, jednakże równocześnie zdolność przypominania jest do tego stopnia upośledzona, że te słabe zapisy pamięciowe nie mogą być odtwarzane. Powyżej wspominaliśmy już o rozległych lukach pamięciowych i ich wypełnianiu konfabulacjami, jako najbardziej znamiennym objawie zespołu Korsakowa. Luki pamięciowe obejmować tu mogą nawet wiele lat na długo przed wystąpieniem tej sprawy. Konfabulacje czasem wypowiadane są samorzutnie, czasem dopiero, gdy pobudzimy je odpowiednimi pytaniami i sugestiami. W zespole Korsakowa alkoholicznym bywają one szczególnie bujne, fantastyczne, bezkrytyczne i niepohamowane. Treść ich czasem wyraźnie nawiązuje do omamów i urojeń z czasów majaczenia. Czasem minione te przeżycia utrwalają się jakoby złudy pamięciowe i okazują nawet dążność do pewnej systematyzacji w znaczeniu “psychozy szczątkowej” (psychosis residualis). Towarzyszące zespołowi Korsakowa inne objawy psychoorganiczne, jak bezkrytycyzm i otępienie, zdają się być powodem tego, że chory nie spostrzega sprzeczności w wypowiedziach konfabulacyjnych. Nastrój jest tępy, czasem płytko euforyczny, kiedy indziej drażliwy, rzadziej bojaźliwy. Chorzy są przeważnie bez inicjatywy, spędzają czas bezczynnie, nie mają żadnych dążeń ani ambicji. Poczucie choroby psychicznej rzadko bywa głębsze, przeważnie brak go w ogóle. Pod względem cielesnym, zwłaszcza w przypadkach powstałych ostro, chorzy często przedstawiają obraz wyniszczenia. Rzadziej zdarza się nalana otyłość ośrodkowego pochodzenia. Bardzo często dają się chorym we znaki uporczywe objawy zapalenia wielonerwowego, naśladujące wiąd rdzenia. [podobne: , Bielizna nocna damska, Kabiny Sanitarne, korekcja wzroku ]

Comments Off

ZESPÓŁ AMNESTYCZNY KORSAKOWA.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

ZESPÓŁ AMNESTYCZNY KORSAKOWA. Zespół ten nie jest czynnościowym nawarstwieniem psychotycznym w znaczeniu epigenezy, lecz szczególną postacią zespołu psychoorganicznego. Zespół ten występuje u długoletnich, ciężkich alkoholików. O ile wiadomo, występuje on w związku z piciem wysokoprocentowych napojów wyskokowych, mianowicie wódki. Nie widuje się go u piwoszów, zwłaszcza w naszych warunkach, gdzie spożycie niskoprocentowych napojów nie jest rozpowszechnione. Zespół Korsakowa występuje przeciętnie w znacznie późniejszym wieku niż psychozy nawarstwione. Przypuszcza się dlatego, że obok uszkodzeń spowodowanych alkoholem pewną rolę, przynajmniej przygotowującą grunt, mogą tu odgrywać zmiany inwolucyjne. U kobiet zdarza się zespół Korsakowa częściej niż u mężczyzn. Niejednokrotnie powstaje on stopniowo, często jednak stanowi zejście majaczenia drżennego, rzadziej ostre halucynozy, a zdaniem niektórych autorów nigdy, chyba że powikłany jest majaczeniem. Także i inne zespoły psychotyczne, gdy są podbarwione majaczeniowo, mogą się skończyć zespołem Korsakowa. Prawdopodobnie zachodzi tu szczególnie wybitne nasilenie czynnika toksycznego, który sprowadza zmiany nieodwracalne. Zespół Korsakowa. W początkach swego przebiegu może być od czasu do czasu przetkany epizodami majaczenia. Przypuszczenie, że warunkiem wystąpienia zespołu Korsakowa musi być szczególne nasilenie czynnika toksycznego, opiera się na kilku argumentach: w wielu przypadkach przebiega on z zapaleniem wielonerwowym, na co pierwszy zwrócił uwagę sam Korsakow; dalej, zespół ten występuje po wielu latach ciężkiego pijaństwa; wreszcie w ogóle powstaje na tle bardzo grubych uszkodzeń tkanki mózgowej. Właśnie tutaj najczęściej znaleźć można pośmiertnie wynaczynienia w korze mózgowej i pod wyściółką, a także szczególnie ciężkie zmiany w naczyniach krwionośnych, prowadzące do obrazu, który Wernicke nazwał (niezupełnie ściśle) pouoencepruuui iuiemorrtuunca superior. Niektórzy starają się wytłumaczyć częstsze występowanie zespołu Korsakowa u kobiet niż u mężczyzn spożywaniem nie tyle wódek co likierów i innych napojów, zawierających obok alkoholu etylowego uboczne składniki. Dawniej mówiono, że przypadki zejścia śmiertelnego w przebiegu zespołu Korsakowa są rzadkością. Dzisiaj raczej stoi się na stanowisku, że pseudoencephalltis Wernickego jest z zasady pierwszym okresem tego zespołu. Mianowicie, przypadki które nie kończą się śmiercią, przechodzą w obraz kliniczny zespołu Korsakowa. Obie te sprawy należałoby więc utożsamić. [podobne: , olejek arganowy do włosów, trener personalny, rwa kulszowa ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »