Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

SRODKI EUFORYZUJACE SYNTETYCZNE Przewaznie chodzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ŚRODKI EUFORYZUJĄCE SYNTETYCZNE Przeważnie chodzi tu o związki chemiczne grupy benzedrynowej, które rozpo- wszechniły się w czasie drugiej wojny światowej, ale już przed wojną były propa- gowane jako środek przeciw depresji, rzekomo nieszkodliwy i nie prowadzący do nałogu. Po krótkim czasie okazało się, że środki te są wysoce szkodh:ve l ze nałog jest zwykłym następstwem ich dłuższęgo nadużywania. Znane są one Jako. specyfiki pod różnymi nazwami: ortedryna, psychedryna, aktedron, kratedyna, perwitina, am- fetamina fenamina itd. W polskim urzędowym spisie leków znajduje się jako psy- chedryny, zalecana przez Centralny Zarząd Aptek niebacznie jako skuteczny środ.ek przeciw różnym chorobom psychicznym, nerwowym i stanom nerwicowym, co WIę- cej jako środek, dzięki któremu następuje “wzrost wydajności pracy, zwiększenie pewności czujności i przedsiębiorczości, brak potrzeby snu, ogólne podniecenie – stan graniczący z euforią, zmniejszenie uczucia zmęczenia”. Toteż stosuje się ją – jak głosi ta niebezpieczna reklama – W trudnych warunkach życiowych, np. u skoczków spadochronowych wysadzanych w desancie, w ratownictwie, w wy- prawach wysokogórskich, przed egzaminami itd. Pod względem chemicznym psy- . chedryna jest siarczanem beta-fenyloizopropyloaminy, należy do grupy związków sympatykomimetycznych, a więc do tej samej grupy, do której należą adrenalina,- sympatol, efedryna itd. Toksyczność tego leku jest duża, znany jest przypadek sa- mobójstwa przez zażycie 140 mg benzedryny. Psychedryna jest w sprzedaży w tablet- kach po 0,005. W działaniu i skutkach lek podobny jest do kokainy. W czasie wojny hitlerowcy używali perwityny do podniecania lotników w czasie bombardowania. Środków tych, które stosowane są w postaci doustnej lub pozajelitowo, używają też niektórzy dla wzmocnienia samopoczucia przed zawodami sportowymi, przed egza- minem, celem usunięcia uczucia zmęczenia w tańcu, w ciężkiej pracy itd. Ze stanowiska psychiatrycznego trzeba przed używkami takimi jak najbardziej -stanowczo przestrzec. Ze względu na rozbudzające działanie tych związków, nadano im w piśmiennictwie niemieckim nazwę Weckamine (wecken – budzić). W niektórych środowiskach, np. wśród złotej młodzieży amerykańskiej, wytwo- rzył się niebezpieczny obyczaj zbiorowego euforyzowania się używkami tego typu na równi z kokainą i haszyszem. Ten ostatni środek stal się modny np. pod po- stacią papierosów marihuana. Kiedy po dłuższym użyciu środki te stają się zbyt słabe, sięga narkoman po coraz mocniejsze, np. pe heroinę, meskalinę (peyotl) wy- dobywaną z kaktusa Anhalonium Lewinii itd. [więcej w: , integracja sensoryczna, bielizna damska sklep internetowy, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

SRODKI EUFORYZUJACE SYNTETYCZNE Przewaznie chodzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

GRUŹLICA PŁUC A WIEK Ukształtowanie się i przebieg zakażenia gruźliczego zależy w znacznym stopniu od wieku chorego. Najbardziej narażone na zakażenie są niemowlęta, które przebywają ustawicznie z chorą matką. Do ich ustroju dostaje się wciąż dużo prątków gruźlicy, tymczasem nie jest on jeszcze zdolny opanować zakażenia. Im niemowlę jest młodsze, tym następstwa masowego zakażenia są cięższe. W czwartym kwartale pierwszego roku los zakażonego dziecka jest znacznie pomyślniejszy niż w pierwszych 3 miesiącach życia. W pier- wszych znowu latach jest pomyślniejszy niż przy zakażeniu w pierwszym roku życia. Smiertelność z gruźlicy dzieci, zakażonych w pierwszym półroczu życia, wynosi w spostrzeżeniach Janusza ZeyLanda 33%, a zakażonych w drugim półroczu życia zbliża się już tylko do 10 %. Według spostrzeżeń Kliniki Dziecięcej Uniwersytetu Poznańskiego częstość zgonów w wieku niemowlęcym może być zmniejszona przez bardzo wczesne rozpoznanie zakażenia gruźlicznego i niezwłoczne odosobnienie nie- mowlęcia z zakażonego ogniska, połączone z bardzo troskliwą dalszą opieką nad nim. Według statystyki Bernarda i Debrego umiera na gruźlicę w wieku do 3 mie- sięcy 69,5%, od 3 do 6 miesiąca – 51,9%, od 6 do 9 miesiąca 44%, od 9 do 12 mie- siąca – 27,2% i od 12 do 18 miesiąca 5,9%. Według WaUgrana wśród zakażonych na gruźlicę umiera na nią w wieku do 1 roku życia 35,9% przypadków, w wieku od 1 do 3 roku życia – 15,6%, od 3 do 7 roku życia 4,4%, od 7 do 16 roku życia 0,8%. Układ chłonny w wieku niemowlęcym nie jest jeszcze tak sprawny, by mógł zatrzymać i zlokalizować prątki gruźlicy. Toteż po zakażeniu następuje zwykle bardzo szybkie i wczesne rozsianie się zarazka gruźli- czego w ustroju. W ten sposób masowe zakażenie w wieku niemowlęcym wiedzie do uogólnionej gruźlicy w postaci ostrej gruźlicy prosówkowej, bardzo często do ostrego gruźliczego prosówkowego zapalenia opon mózgowych albo powstaje ostra gruźlica prosówkowa płuc z licznymi gruzełkami w płucach. W innych przypadkach zakażenie ruźlicze u nie- mowląt przebiega w postaci “typhobaciuosis”. Janusz Zeyland zwraca uwagę na zmienność wrażliwości różnych na- rządów, zwłaszcza opon- mógowo-rdzeniowych, na wysiew prątków gru- źlicy zależnie od wieku. [podobne: , olejek kokosowy na włosy, bielizna damska sklep internetowy, olej do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries