Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘ból pleców’

Nagle odstawienie morfiny.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Nagłe odstawienie morfiny powoduje objawy wstrzemięźliwości. Polegają one na gwałtownym niepokoju i lęku, drżeniu całego ciała, bólu określonych części ciała lub na ogólnych bólach i nudnościach, które wśród potów i objawów kurczowych mogą dochodzić do wymiotów, dalej na biegunce, biciu serca z przyśpieszeniem i osłabieniem napięcia tętna. Niepokój chorego przybiera niekiedy ogromne rozmiary. Aby wymusić na lekarzu morfinę, może chory wszystkie wymienione objawy histeryczne agrawować. Objawy przymusowej wstrzemięźliwości szczególnie ostro występują przy leczeniu odwykowym. Wszyscy są zgodni z tym, że leczenie odwykowe przeprowadzać należy w warunkach oddziału zamkniętego przez nagłe odcięcie choremu morfiny. Tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy chory przestaje jeść i szybko traci na wadze, odstępuje się od tej zasady, wstrzykując jeszcze jakiś czas mniejsze dawki morfiny. Przykre te objawy można łagodzić insuliną i largaktylem. Chorzy po kilku dniach uspokajają się i czynności ich ustroju powracają do stanu prawidłowego. Nie wynika z tego, aby wolno było chorego uważać za wyleczonego. Zmiany charakterologiczne, zależnie od ciężkości przypadku, są rzeczą trudną do wyleczenia. Skłonność do nawrotów jest ogromna. Opium, którego pochodną jest morfina, daje podobne objawy nałogu. Palenie opium jest w Europie, a zwłaszcza w naszym kraju, nałogiem nieznanym. Nie posiadamy też własnego doświadczenia w tym kierunku. W każdym razie wiadomo, że zatrucie opium powoduje stany majaczeniowe z omamami wzrokowymi i skoordynowanymi z nimi omamami innych zmysłów, treści przyjemnej, często z zabarwieniem erotycznym. Takie same stany majaczeniowe widuje się, zresztą bardzo rzadko, u morfinistów. Niektórzy podają, że w okresie leczenia odwykowego nagła wstrzemięźliwość wywołać może zespól majaczeniowy, który przypomina delirium tremens. Z niewytłumaczonych powodów w ogóle zespoły psychotyczne na tle zatrucia morfiną są wielką rzadkością. Do niezwykłych rzadkości należą halucynozy na tle zatrucia morfiną, przypominające halucynozy alkoholiczne. Majaczenie występuje zasadniczo w ostrym zatruciu morfiną, a zwłaszcza opium, najłatwiej na tle przewlekłego morfinizmu lub opiumizmu. Sprawa przedstawia się więc analogicznie do delirium tremens, do którego wystąpienia potrzebne jest podłoże przewlekłego zatrucia alkoholem. [patrz też: , protetyka, ból pleców, Zdrowa żywność ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ból pleców’

Nagle odstawienie morfiny.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Częste są posocznice, spowodowane ropniami i ropowicami, których morfiniści nabawiają się wstrzykując sobie morfinę w niejałowych warunkach. Przy badaniu podejrzanego o morfinizm zwracać trzeba baczną uwagę na ślady wstrzykiwań na udach, lewym przedramieniu, piersi i innych okolicach ciała. Ślady te przedstawiają się w postaci blizn, krost ropnych, ropni skórnych i cięższych zakażeń skóry. Morfiniści szukają czasem porady lekarskiej, zwykle skłonieni do tego przez rodzinę i zatajają przy tym istotę cierpienia. Dolegliwości ich i wygląd mogą zdradzić morfinizm. Chorzy ci skarżą się na zaburzenia przewodu pokarmowego, brak łaknienia, zanik popędu płciowego lub niemoc płciową. Nawet gdy nie ma zakażeń skóry, wygląd tych chorych jest wynędzniały i charłaczy. Stwierdzić można zaburzenia odżywcze włosów, paznokci, zębów, skóry. Skóra jest ziemistej barwy i sucha. Źrenice są wąskie. Czasem chorzy skarżą się na naprzemiennie występujące zaparcia stolca i biegunki oraz napadowe poty. Przy kilkakrotnym zetknięciu z tymi chorymi można czasem zadziwić się ich wyglądem raz przybitym, zalęknionym, drżącym, kiedy indziej rozpromienionym i krzepkim. Zdarza się czasem, że chory do poczekalni wejdzie przygnębiony i zbolały, potem zniknie na chwilę w ustępie i wychodzi stamtąd tryskający energią i dobrym samopoczuciem. Do odmiany takiej wystarczy czasem chwilka, gdyż chorzy ci zazwyczaj nie przestrzegają zasad aseptyki; lecz wstrzykują sobie morfinę poprzez ubranie. Wykrycie morfiny w moczu, a: zwłaszcza w soku żołądkowym, jest ważnym sposobem rozpoznawczym, lecz chorego trzeba skłonić do oddawania moczu w obecności lekarza lub pielęgniarza. Kłamliwość i przebiegłość chorych jest bez granic, zwłaszcza że posiadają dużą biegłość w sprawach dotyczących diagnostyki z tego zakresu. O kłamliwości chorych trzeba myśleć, gdy chory zgłasza się do leczenia odwykowego. Nie ma schowka w odzieży, w przedmiotach kieszonkowych, toaletowych, w książkach i innych przyborach oraz w jamach ciała, w których by morfinista nie ukrył zapasu morfiny i strzykawki. Dlatego obowiązuje przy przyjęciu dokładne badanie chorego i wszystkiego, co przyniósł on ze sobą oraz dalsza uważna kontrola w czasie pobytu w szpitalu. Pamiętać trzeba o przyjaciołach chorego, którzy bywają morfinistami i w czasie odwiedzin starają się przemycić morfinę. Chytrość chorych i ich wspólników potrafi często zmylić czujności najlepiej wyszkolonego personelu. [przypisy: , odżywka do włosów, ból pleców, kurs sep ]

Comments Off

« Previous Entries