Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Padaczka.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Padaczka bywa też częstym podłożem tej sprawy. Często chodzi tutaj o stany pomroczne, sprowadzające rozdwojenie osobowości. Niełatwo jest podłoże to wykryć, gdyż napadów padaczkowych może w wywiadzie nie być. Warunkiem właściwego rozpoznania jest i tutaj dokładne badanie z położeniem nacisku na wywiady. W wielu przypadkach opilstwa okresowego udaje się stwierdzić wyraźne cechy epileptoid ii. Czasem w wywiadach znajdziemy wiadomość o epizodycznych równoważnikach padaczkowych, którym niekoniecznie towarzyszyło pijaństwo. Przeważnie chodzi tu o padaczkę samoistną. Bleuler podaje przypadek po urazie mózgu z popędami wędrowczymi (poriomanici). Rozstrzygające znaczenie ma tutaj badanie elektroencefalograficzne. Nie potrzeba dodawać, że ten typ opilstwa okresowego musi pozostawiać niepamięć zupełną lub niemal zupełną, tj. z wyspami wspomnień, znamienną dla zamroczeń. W przypadkach tych okres opilstwa trwa zazwyczaj krótko, 2 do 4 dni. Ciekawa rzecz, że nie widuje się tutaj upojenia patologicznego. Przymus picia bywa tu tak gwałtowny, że z braku wódki chorzy piją okowitę skażoną, wodę kolońską, eter, nawet naftę. Niektórzy uciekają wówczas od ludzi, przenoszą się z karczmy do karczmy, aby uniknąć spotkania ze znajomymi, piją w domu zamknąwszy się na klucz. Przeważnie okres kończy się snem terminalnym. Chory budzi się w rowie lub w areszcie, chociaż powinien się zbudzić w szpitalu psychiatrycznym. Inni są w okresie pijaństwa bezwstydni, piją w najgorszym towarzystwie, ich osobowość rozszczepienna jest zupełnie niepodobna do prawidłowej. Po przeminięciu okresu pijaństwa chory wstydzi się, obiecuje poprawę, jest podmiotowo pewny, że to się więcej nie powtórzy. Pod opilstwem okresowym kryć się mogą ponadto przypadki padaczki jawnej lub nieujawnionej (epileptoidii), przebiegające z tzw. endogennymi zmianami nastroju, którym poświęcimy więcej uwagi przy omawianiu zaburzeń psychicznych padaczkowych. Stany te nie należą do rzadkości. Ponieważ występują okresowo, chory pod wpływem przykrego nastroju w tymże okresie może zdradzać pociąg do pijaństwa, do wędrówek (poriomania) lub ucieczek (fugae) itd. Stany te przebiegają bez zaburzeń świadomości i nie pozostawiają niepamięci. Trzeba je zaliczyć do działań impulsywnych. Istotnie ludzie ci podają, że w okresie takim zaczynają odczuwać nieprzeparty pociąg do pijaństwa. Samopoczucie ich jest tak przykre, tak nieznośne, że niepodobna oprzeć się temu pociągowi. W przypadkach tych chodzi niewątpliwie o afekt patologiczny, zwężający w znacznym stopniu pole świadomości. Nie ma tu wprawdzie niepamięci, ale mimo to wspomnienia z okresu pijaństwa bywają chaotyczne, zamazane, niejasne, mgliste. W stanach tych niewątpliwie zniesiona jest zdolność kierowania postępowaniem, chociaż zdolność rozpoznawania czynu jest zachowana. Okoliczność tę trzeba podkreślić ze względu na znaczenie sądowo- psychiatryczne dipsomanii. [hasła pokrewne: , okulista, dentysta Kraków, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Padaczka.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Badania, wykonane przez Forssnera, przemawiają za tym, że zaostrzenia zdarzającego się nieraz u chorych na gruźlicę płuc w okresie ciąży w przeważającej większości przypadków, zwłaszcza w pierwszym okresie gruźlicy, nie można kłaść na karb ciąży. Badania te stanowiące krok naprzód nie rozwiązały wszakże zagadnienia ostatecznie, ponieważ przy uwzględnieniu w nich czynnika społecznego Forssner ograniczył się w swych przypadkach tylko do rozległości sprawy gruźliczej w płucach, nie zwracając uwagi na jej dynamizm. Badania późniejszych autorów stwierdzają, że ciąża w pierwszych 3 miesiącach i po porodzie pogarsza gruźlicę o przebiegu wyraźnie postępującym ze skłonnością do serowacenia. Szkodliwe działanie ciąży w tych przypadkach jest tym większe, im ciąża nastąpiła bliżej okresu zaostrzenia sprawy gruźliczej i im zaostrzenie było rozleglejsze i bardziej czynne. Na odwrót w gruźlicy włóknistej, przebiegającej z ogólnym dobrym stanem chorej, ciąża nieraz sprzyja poprawie sprawy płucnej. Przyczyną tego może być pewne unieruchomienie płuc przez wysokie ustawienie przepony, ustanie w czasie dąży czynności ciałka żółtego jajników, wreszcie być może właściwe ciężarnym układanie się w drugiej połowie ciąży metabolizmu białkowego, tłuszczowego, węglowodanowego oraz gospodarki wapniowej i fosforowej wyraźnie dodatnio. Z tego wynika, że sprawa postępowania w gruźlicy płuc w razie zajścia chorej na gruźlicę w ciążę byłaby ze stanowiska wyłącznie internistycznego często jasna, jeżeliby chodziło tylko o samą ciążę. W rzeczy samej sprawa wikła się przez to, że ciąża kończy się porodem, a po nim bardzo często następuje długotrwałe karmienie dziecka przez matkę. [przypisy: , odzież bhp, pierścionek zaręczynowy, dentysta Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries