Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

Przebieg gruzlicy pluc osób otylych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przebieg gruźlicy płuc osób otyłych jest przewlekły, powolny, lecz postępujący. Choroba trwa latami, pomimo rozległych zmian gruźliczych w płucach. Zgon może nastąpić nagle z powodu bardzo obfitego krwotoku płucnego, częściej przyczyną jego bywa niewydolność krążenia towarzy- sząca postępującemu zniszczeniu tkanki płucnej. Rozpoznanie gruźlicy płuc osób otyłych opiera się na tych sa- mych podstawach, co rozpoznanie gruźlicy płuc w ogóle. By choroby nie przeoczyć, trzeba pamiętać, że “kwitnący” wygląd chorych oraz otyłość nie wykluczają gruźlicy nawet z rozległymi zmianami w płucach. Rokowanie. Rozlegle zmiany w płucach i częste krwotoki płucne rokują w gruźlicy płuc osób otyłych nie pewnie ze względu na możliwość obfitego śmiertelnego krwotoku. Zresztą zaś sprawa trwa zwykle latami, nie pogarszając wybitniej stanu podmiotowego chorych ani nie prze- szkadzając im w pracy. Leczenie w gruźlicy płuc osób otyłych powinno uwzględnić gru- źlicę i otyłość. Chorzy pomimo dobrego stanu ogólnego mogą szerzyć zarazek w swym otoczeniu. Dla zapobieżenia temu należy ich pouczyć, jak mają się zachowywać. Zaostrzenie gruźlicy, zwłaszcza gorączka, wy- maga bezwzględnego spokoju i leczenia w łóżku aż do ustąpienia na- wału choroby. Zresztą zaś leczenie jest takie samo jak w gruźlicy płuc w ogóle. Jeżeli nadmierna waga ciała utrudnia pracę serca, należy sto- sować obchudzanie, lecz bardzo ostrożnie, nie przekraczając mniej więcej 2 kg na miesiąc. Dąży się do tego metodami dietetycznymi. Prze- tworów tarczycy stosować nie wolno. [przypisy: , Depilacja laserowa, uprawnienia sep, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

Przebieg gruzlicy pluc osób otylych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZATRUCIE BROMEM W wielu chorobach czynnościowych ośrodkowego układu nerwowego, ale także w padaczce, a czasem i w innych sprawach, w których nie ma uzasadnionych wska- zań, stosuje się w ciągu długiego czasu przetwory bromowe, i to w dużych dawkach: Mniejsze dawki wywołują uspokojenie, obniżenie pobudliwości ruchowej, lecz zara- zem pewne upośledzenie sprawności umysłowej oraz uczucie znużenia fizycznego i psychicznego. Ostre zatrucia są rzadkością. Dla nas ma znaczenie przewlekłe za- trucie, czyli bromizm. Ulrich przeprowadzał doświadczenia kliniczne polegające na spożywaniu w ciągu 3 tyg. 5 g bromu dziennie .. Już po tygodniu stwierdzono upo- śledzenie sprawności umysłowej, pogłębienie snu, lekką niezborność ruchową, za- burzenia mowy i. pisania oraz utrzymującą się do końca euforię. Wszystkie te objawy znikały szybko po jednorazowym lub kilku razowym spożyciu do 15 g soli kuchennej dziennie. Niektórzy epileptycy zażywają po kilka kg bromu rocznie, co nie może być bez ciężkich następstw. W przypadkach przewlekłego zatrucia tak. dużymi dawkami stwierdza się ospałość znacznego stopnia, zahamowanie psychoruchowe, znaczne upośledzenie czynności pamięciowych i intelektualnych, zawroty głowy, zaburzenia mowy, zwiotczenie rysów twarzy i postawy ciała, zataczanie się przy chodzeniu, utrudnienie precyzyjnych ruchów ręki i drżenie. W stanach tych źrenice bywają nierówne, ich odczyn na światło staje się leniwy, rzadziej źrenice ulegają zwę- żeniu. Odruchy ścięgnowe mogą być obniżone, zniesione, a czasem właśnie wzmo- żone. Tętno staje się drobne i słabo napięte, stan odżywienia podupada, skóra nabiera zabarwienia brudnożółtego i bywa pokryta trądzikiem. Znamienne są też nieżyty. Nawet gdy w ciągu lat chory dobrze znosi przetwory bromowe, mogą wreszcie wy- stąpić objawy bromizmu. Chorzy zaczynają się wówczas skarżyć na bezsenność, ucisk głowy, nieznośne pragnienie, suchość języka, biegunki i osłabienie, które może być podobne do porażenia. Zejścia śmiertelne wskutek promizmu należą raczej do rzadkości, bowiem nawet naj cięższe stany można doprowadzić rychło do poprawy, gdy tylko odstawi się lek. W wątpliwych przypadkach ułatwieniem rozpoznania jest stwierdzenie woni bromu oraz wykazanie jego obecności w moczu. Co do patoge- nezy, przypisuje się objawy kliniczne bromizmu zubożeniu krwf w chlor i nagro- madzeniu bromu w sokach ustroju. W razie obniżenia związków chloru poniżej granicy tolerancji dochodzi do utrudnienia w wydalaniu zarówno związków chloru, jak i bromu, przez co wzrasta ciśnienie osmotyczne soków ustroju. W przypadkach tych środki moczopędne sprowadzają poprawę. Bromizm może naśladować do złu- dzenia porażenie postępujące zarówno pod względem neurologicznym, jak i psychia- trycznym. Pomyłki te grożą zwłaszcza w przypadkach, w których dochodzi do ostrych. zaburzeń psychotycznych. Przyoblekają się one najczęściej w postać zespołu amen- tywnego lub majaczeniowego. Przy nagle wprowadzonej wstrzemięźliwości od związ- ków bromowych u ludzi przyzwyczajonych do przewlekłego nadużywania tego leku grozi status epilepticus z zejściem śmiertelnym, a czasem zespoły psychotyczne o ty- pie splątania, zresztą groźne dla życia. Nie rozstrzygnięto dotąd ostatecznie, czy otępienie padaczkowe jest tylko następstwem padaczki, czy też w dużej mierze przypisać je trzeba przewlekłemu zatruciu związkami bromowymi lub barbituranami. [podobne: , olej do włosów, Depilacja laserowa, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries