Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

ZATRUCIE BROMEM.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

ZATRUCIE BROMEM. W wielu chorobach czynnościowych ośrodkowego układu nerwowego, ale także w padaczce, a czasem i w innych sprawach, w których nie ma uzasadnionych wskazań, stosuje się w ciągu długiego czasu przetwory bromowe, i to w dużych dawkach. Mniejsze dawki wywołują uspokojenie, obniżenie pobudliwości ruchowej, lecz zarazem pewne upośledzenie sprawności umysłowej oraz uczucie znużenia fizycznego i psychicznego. Ostre zatrucia są rzadkością. Dla nas ma znaczenie przewlekłe zatrucie, czyli bromizm. Ulrich przeprowadzał doświadczenia kliniczne polegające na spożywaniu w ciągu 3 tyg. 5 g bromu dziennie. Już po tygodniu stwierdzono upośledzenie sprawności umysłowej, pogłębienie snu, lekką niezborność ruchową, zaburzenia mowy i pisania oraz utrzymującą się do końca euforię. Wszystkie te objawy znikały szybko po jednorazowym lub kilku razowym spożyciu do 15 g soli kuchennej dziennie. Niektórzy epileptycy zażywają po kilka kg bromu rocznie, co nie może być bez ciężkich następstw. W przypadkach przewlekłego zatrucia tak dużymi dawkami stwierdza się ospałość znacznego stopnia, zahamowanie psychoruchowe, znaczne upośledzenie czynności pamięciowych i intelektualnych, zawroty głowy, zaburzenia mowy, zwiotczenie rysów twarzy i postawy ciała, zataczanie się przy chodzeniu, utrudnienie precyzyjnych ruchów ręki i drżenie. W stanach tych źrenice bywają nierówne, ich odczyn na światło staje się leniwy, rzadziej źrenice ulegają zwężeniu. Odruchy ścięgnowe mogą być obniżone, zniesione, a czasem właśnie wzmożone. Tętno staje się drobne i słabo napięte, stan odżywienia podupada, skóra nabiera zabarwienia brudnożółtego i bywa pokryta trądzikiem. Znamienne są też nieżyty. Nawet gdy w ciągu lat chory dobrze znosi przetwory bromowe, mogą wreszcie wystąpić objawy bromizmu. Chorzy zaczynają się wówczas skarżyć na bezsenność, ucisk głowy, nieznośne pragnienie, suchość języka, biegunki i osłabienie, które może być podobne do porażenia. Zejścia śmiertelne wskutek bromizmu należą raczej do rzadkości, bowiem nawet najcięższe stany można doprowadzić rychło do poprawy, gdy tylko odstawi się lek. W wątpliwych przypadkach ułatwieniem rozpoznania jest stwierdzenie woni bromu oraz wykazanie jego obecności w moczu. Co do patogenezy, przypisuje się objawy kliniczne bromizmu zubożeniu krwi w chlor i nagromadzeniu bromu w sokach ustroju. W razie obniżenia związków chloru poniżej granicy tolerancji dochodzi do utrudnienia w wydalaniu zarówno związków chloru, jak i bromu, przez co wzrasta ciśnienie osmotyczne soków ustroju. W przypadkach tych środki moczopędne sprowadzają poprawę. Bromizm może naśladować do złudzenia porażenie postępujące zarówno pod względem neurologicznym, jak i psychiatrycznym. Pomyłki te grożą zwłaszcza w przypadkach, w których dochodzi do ostrych zaburzeń psychotycznych. Przyoblekają się one najczęściej w postać zespołu amentywnego lub majaczeniowego. Przy nagle wprowadzonej wstrzemięźliwości od związków bromowych u ludzi przyzwyczajonych do przewlekłego nadużywania tego leku grozi status epilepticus z zejściem śmiertelnym, a czasem zespoły psychotyczne o typie splątania, zresztą groźne dla życia. Nie rozstrzygnięto dotąd ostatecznie, czy otępienie padaczkowe jest tylko następstwem padaczki, czy też w dużej mierze przypisać je trzeba przewlekłemu zatruciu związkami bromowymi lub barbituranami. [podobne: , olej do włosów, Depilacja laserowa, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

ZATRUCIE BROMEM.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Ciąża ożywia, przywraca do czynnego stanu ogniska gruźlicze wygojone, zabliźnione i utajone. Na dowód przytacza się częsty wybuch gruźlicy płuc u kobiet podczas pierwszej ciąży. Fakt ten istotnie nie ulega wątpliwości. Nie uwzględnia się jednak, że pierwsza ciąża dotyczy przeważnie kobiet młodych, bliskich okresu dojrzewania płciowego. W tym zaś wieku ujawnia się często i bez, ciąży gruźlica, którą ustrój zakaził się w niemowlęctwie lub w pierwszych latach życia. Wobec tego ujawnienie się gruźlicy płuc podczas pierwszej ciąży może być zgoła przypadkowe, od ciąży niezależne. Nie może być również podstawą do uznania ciąży za szkodliwą w gruźlicy płuc i ta okoliczność, że umieralność wśród zamężnych chorych na gruźlicę płuc w ciągu pierwszego roku po porodzie jest większa niż wśród chorych na gruźlicę płuc kobiet niezamężnych. Przede wszystkim bowiem pojęcia “kobieta zamężna i niezamężna” nie są równoznaczne z pojęciami “matki nieródki”. Następnie warunki społeczne kobiety zamężnej u nas są zazwyczaj cięższe niż niezamężnej, każde bowiem dziecko przysparza kobiecie zamężnej nowych trosk i ciężarów, których kobieta nieródka nie ma. Nie udowodniono także, że przerwanie ciąży może u chorej na gruźlicę płuc usunąć niebezpieczeństwo pogorszenia choroby. Natomiast już Alfred Sokołowski stwierdził, że poronienie w większości przypadków nie wpływa dodatnio na gruźlicę płuc; przeciwnie sprawa płucna postępuje w szybkim tempie ku fatalnemu końcowi. Rist hołdujący poglądowi, że ciąża pogarsza przebieg gruźlicy płuc, wypowiada się jednak także przeciw przerywaniu ciąży, gdyż według jego doświadczenia takie postępowanie wpływa szkodliwie na przebieg gruźlicy płuc bardziej niż utrzymanie ciąży. Inni, autorzy dowodzą również, że przerwanie ciąży nie zmniejsza ryzyka zaostrzenia gruźlicy płuc w porównaniu do chorych na gruźlicę płuc, które donaszają ciążę do końca. Zatem materiał statystyczny, którym posługują się zwolennicy przerywania ciąży u kobiet chorych na gruźlicę płuc, nie ma istotnej i przekonywającej siły dowodowej. Zwłaszcza nie ma jej materiał, oparty na przypadkach ciąży, przerwanej na podstawie poglądu o szkodliwości ciąży w gruźlicy płuc. Wyjaśnienia wpływu ciąży na gruźlicę płuc dostarczyć: mogą tylko dokładne statystyki, oparte na spostrzeżeniach dużej liczby przypadków gruźlicy płuc, w których ciąża dobiegła końca i przez to mogłaby wywrzeć wpływ na przebieg gruźlicy, i na porównawczych spostrzeżeniach, zebranych na dużym materiale kobiet chorych na gruźlicę płuc, które nie były ciężarne. [podobne: , odżywka do rzęs, dezynsekcja warszawa, Depilacja laserowa ]

Comments Off

« Previous Entries