Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

OPILSTWO OKRESOWE (DIPSOMANIA).

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

OPILSTWO OKRESOWE (DIPSOMANIA). Zespół ten nie jest jednostką genetycznie i strukturalnie jednolitą. Sprawa polega na tym, że osobnik zasadniczo brzydzący się wódką popada od czasu do czasu w stan pijaństwa, który trwa szereg dni, tygodni lub miesięcy, po czym przeważnie nagle przestaje pić i nie odczuwa już na czas dłuższy pociągu do napojów wyskokowych albo ma do nich wprost wstręt. Okresy opilstwa nachodzić go mogą rzadziej lub częściej. Sprawa przebiega więc okresowo. Pod pojęcie dipsomanii nie podpadają przypadki wywołane czynnikami reaktywnymi, a przynajmniej wywołane czynnikami wyłącznie reaktywnymi. Popęd do picia jest więc pierwotnym afektem patologicznym. Opilstwo okresowe nie wyłącza jednak możliwości współistnienia alkoholizmu przewlekłego, w przebiegu którego czasem również występują okresy natężonego upijania się, podczas gdy w okresie remisji ma miejsce umiarkowane spożycie napojów wyskokowych. Pierwszy okres może czasem wystąpić po pokwitaniu. Z biegiem czasu niekiedy okresy opilstwa stają się częstsze, a czasem trwają też coraz dłużej. Z bliższych badań wynika, że tło opilstwa okresowego może być rozmaite. I tak podstawą tego cierpienia bywają cyklofrenia i padaczka. Cyklofrenia. Najczęściej chodzi tutaj o zespół depresyjny. Przygnębienie, lęk, złe samopoczucie, rozpacz, myśli samobójcze itd. skłaniają chorego do szukania pociechy w kieliszku. Przypadki te poznać można po znamiennych zwiastunach: zanim chory zacznie pić, już na jakiś czas przedtem przeżywa depresję z lękiem. Okres opilstwa może tu trwać rozmaicie długo, czasem wiele miesięcy. Ody zmusimy chorego do wstrzemięźliwości, stwierdzić można klinicznie zespół depresyjny. Także ex juvantibus można potwierdzić rozpoznanie, przypadki te wymagają bowiem leczenia właściwego dla depresji, alkoholizm bowiem jest tu wszakże sprawą wtórną. Nie ma tu potrzeby przetrzymywania chorego w zakładzie zamkniętym, gdy tylko usuniemy zespól depresyjny. Na tle cyklofrenii może się zdarzyć opilstwo okresowe typu maniakalnego. Są to przypadki rzadkie. I tutaj przy dokładnym badaniu podłoże maniakalne lub hipomaniakalne musi zdradzić swoją obecność. W opisanej grupie mamy więc do czynienia właściwie z psychozą maniakalno-depresyjną, której okresy przyoblekają się w zewnętrzną szatę okresowego opilstwa.  [przypisy: , gabinet ginekologiczny, Zdrowa żywność, olejki do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

OPILSTWO OKRESOWE (DIPSOMANIA).

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Omamy wzrokowe kojarzą się harmonijnie ze słuchowymi i dotykowymi. Można choremu wmówić, że stetoskop jest słuchawką telefoniczną, a będzie prowadził rozmowy. Podajemy mu niewidzialną nić lub drut; pod naszą sugestią podnosi te przedmioty z podłogi, zwija w kłębek, odrzuca. Czyta z czystej kartki wśród parafatycznych objawów zniewagi i przezwiska. Pismo jest w tym okresie drżące i pełne paragraficznych pomyłek. Wszystko dokoła, zarówno przedmioty dobrych spostrzeżeń, jak i omamowych, jest w ustawicznym ruchu. Omamy odznaczają się wyrazistością, często z cechami mikropsji. Dotyczy to zwłaszcza zwierząt, które są mniejsze niż w przyrodzie. Ludzie też mogą mieć rozmiary karzełków. Lęk przeniknięty jest euforią, która nadaje mu podbarwienie humorystyczne, podobne do miłego nastroju pijackiego starych alkoholików. Chory nie zawsze potrafi powiedzieć czy to sen, czy mara, czy jawa. To wierzy w rzeczywistość widziadeł, to przekonuje się o ich zwodniczości. Swoje pomyłki stara się niekiedy otoczeniu wytłumaczyć. W usprawiedliwieniach tych posługuje się naiwnymi wymówkami, które zakrawają na konfabulacje. Te ostatnie mają na celu wypełnienie ubytków pamięciowych powstających wskutek upośledzenia zdolności zapamiętywania, a w związku z tym dezorientacji w czasie, miejscu, otoczeniu i sytuacji. Podniecenie psychoruchowe naraża. chorych na zranienia, a ponadto na osłabienie mięśnia sercowego i następowe zapalenie płuc. Jest to jeden z nielicznych przypadków, gdzie małe dawki alkoholu mogą być wskazane jako środek nasercowy. Delirium tremens trwa przeciętnie 3 do 7 dni, czasem w przypadkach poronnych krócej, wyjątkowo tylko dłużej o 1 do 2 dni. Sprawa kończy się snem terminalnym, przeważnie długotrwałym i głębokim, z którego chory budzi się rozbity, z trudnościami zebrania myśli, z osłabieniem uwagi i zdolności zapamiętywania, lecz z czystą świadomością. Wspomnienia z przeżyć majaczeniowych są niedokładne, mgliste, ale zupełnej niepamięci nie ma. Pod względem cielesnym, poza objawami alkoholizmu przewlekłego stwierdza się ,przeważnie drżenie grubofaliste, leniwy odczyn źrenic na światło, bardzo często białko w moczu, rzadziej cukier, a zawsze urobilinogen i przyśpieszony opad krwinek oraz leukocytozę. Przypadki z gorączką ośrodkowego pochodzenia są pod względem rokowania nie bardzo pomyślne. Często stwierdza się oligurię, słabo napięte; przyśpieszone tętno, czasem silne poty. W przypadkach kończących się zejściem śmiertelnym stwierdza się często porażenie mięśni ocznych, ogólne osłabienie, które chorego przykuwa do łóżka, sopor z jaktacjami i śmierć w śpiączce. Na sekcji stwierdzamy wówczas obraz opisany przez Wernickego pod nieścisłą nazwą polioencephalitis haemorrhagica superior. [patrz też: , olejek arganowy do włosów, gabinet ginekologiczny, Zdrowa żywność ]

Comments Off

« Previous Entries