Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Przewlekłe zatrucie morfiną.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Przewlekłe zatrucie morfiną. Morfina szczególnie łatwo prowadzi do nałogu. Ofiarą przewlekłego zatrucia morfiną padają najczęściej lekarze, aptekarze, pielęgniarki, dentyści, weterynarze i inne osoby, które mają łatwy dostęp do lekarstw. Powodem pierwszych wstrzyknięć morfiny, od których zaczyna się nałóg, bywają bóle wszelkiego pochodzenia, a więc napad kamicy żółciowej, rany, crises gastriques, często także niezdrowa ciekawość lub uwiedzenie przez innego morfinistę. Szczególnie niebezpieczni są lekarze morfiniści z obniżoną uczuciowością wyższą, którzy znajdują radość w pozyskiwaniu prozelitów morfinizmu. Z naciskiem trzeba też podnieść wciąż zdarzającą się lekkomyślność niektórych lekarzy, którzy bez nieodpartej konieczności przepisują morfinę w przypadkach nie wymagających tego niebezpiecznego środka. Są ludzie, którzy po pierwszej dawce rozsmakowują się w morfinie. U innych przeważają przykre uczucia, np. gniecenie w dołku podsercowym. Ci są też mniej zagrożeni, lecz przy wielokrotnym ponawianiu wstrzykiwań i u nich pojawia się nałóg. W piśmiennictwie czasem przesadza się znaczenie psychopatii przedchorobowej jako czynnika usposabiającego. Jest to czynnik ważny, jednakże odgrywa on rolę tylko w pewnym stosunkowo skromnym odsetku przypadków. Przeważająca większość morfinistów zawdzięcza swój nałóg wyłącznie lub niemal wyłącznie wpływom środowiskowym w rodzaju przytoczonych powyżej. Nawet bowiem w tych przypadkach, w których podłożem morfinizmu były stany złego samopoczucia, przygnębienia, niepokoju, nerwowości, lęku, nie należy zaraz przypisywać dysforii czynnikom wewnątrzustrojowym, lecz trzeba zapytać, czy we wpływach środowiskowych nie było motywacji zapoznania się z morfiną i jej euforyzującym działaniem. O roli obciążenia dziedzicznego pomówimy w osobnym rozdziale. Tutaj można zaznaczyć, że istotnie w rodzinach morfinistów dość często spotyka się przypadki chorób psychicznych, psychopatii, samobójstwa itd. Nie jest to jednak bynajmniej zasadą. Nałóg wytwarza się bardzo szybko. O nałogu mówimy z chwilą, gdy chory bez morfiny zaczyna się czuć źle i nie może się doczekać następnego wstrzyknięcia. Aby usunąć ból, trzeba po upływie pewnego czasu coraz bardziej podwyższać dawkę. Każda nowa dawka powoduje euforię, która już po kilku godzinach zamienia się w dysforię. [więcej w: , Stomatolog Kraków, kosmetyki organiczne, powiększanie piersi ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Przewlekłe zatrucie morfiną.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

ŚRODKI EUFORYZUJĄCE SYNTETYCZNE. Przeważnie chodzi tu o związki chemiczne grupy benzedrynowej, które rozpowszechniły się w czasie drugiej wojny światowej, ale już przed wojną były propagowane jako środek przeciw depresji, rzekomo nieszkodliwy i nie prowadzący do nałogu. Po krótkim czasie okazało się, że środki te są wysoce szkodliwe i że nałóg jest zwykłym następstwem ich dłuższego nadużywania. Znane są one jako specyfiki pod różnymi nazwami: ortedryna, psychedryna, aktedron, kratedyna, perwitina, amfetamina, fenamina itd. W polskim urzędowym spisie leków znajduje się jako psychedryny, zalecana przez Centralny Zarząd Aptek niebacznie jako skuteczny środek przeciw różnym chorobom psychicznym, nerwowym i stanom nerwicowym, co więcej jako środek, dzięki któremu następuje “wzrost wydajności pracy, zwiększenie pewności czujności i przedsiębiorczości, brak potrzeby snu, ogólne podniecenie – stan graniczący z euforią, zmniejszenie uczucia zmęczenia”. Toteż stosuje się ją – jak głosi ta niebezpieczna reklama – w trudnych warunkach życiowych, np. u skoczków spadochronowych wysadzanych w desancie, w ratownictwie, w wyprawach wysokogórskich, przed egzaminami itd. Pod względem chemicznym psychedryna jest siarczanem beta-fenyloizopropyloaminy, należy do grupy związków sympatykomimetycznych, a więc do tej samej grupy, do której należą adrenalina,- sympatol, efedryna itd. Toksyczność tego leku jest duża, znany jest przypadek samobójstwa przez zażycie 140 mg benzedryny. Psychedryna jest w sprzedaży w tabletkach po 0,005. W działaniu i skutkach lek podobny jest do kokainy. W czasie wojny hitlerowcy używali perwityny do podniecania lotników w czasie bombardowania. Środków tych, które stosowane są w postaci doustnej lub pozajelitowo, używają też niektórzy dla wzmocnienia samopoczucia przed zawodami sportowymi, przed egzaminem, celem usunięcia uczucia zmęczenia w tańcu, w ciężkiej pracy itd. Ze stanowiska psychiatrycznego trzeba przed używkami takimi jak najbardziej stanowczo przestrzec. Ze względu na rozbudzające działanie tych związków, nadano im w piśmiennictwie niemieckim nazwę Weckamine (wecken – budzić). W niektórych środowiskach, np. wśród złotej młodzieży amerykańskiej, wytworzył się niebezpieczny obyczaj zbiorowego euforyzowania się używkami tego typu na równi z kokainą i haszyszem. Ten ostatni środek stal się modny np. pod postacią papierosów marihuana. Kiedy po dłuższym użyciu środki te stają się zbyt słabe, sięga narkoman po coraz mocniejsze, np. po heroinę, meskalinę (peyotl) wydobywaną z kaktusa Anhalonium Lewinii itd. [więcej w: , integracja sensoryczna, bielizna damska sklep internetowy, kosmetyki organiczne ]

Comments Off