Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘masło shea’

PADACZKA ALKOHOLOWA.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Dopiero gdy wykluczymy tło cyklofreniczne i padaczkowe, można myśleć o podłożu psychopatycznym. Nie jest ono jednolite, gdyż chodzić może o psychopatów różnego typu. Rozmaite cechy psychopatyczne mogą wychodzić na jaw dopiero w stanach opilstwa okresowego, np. zwykła zadzierżystość przeistacza się w stanie upojenia w kłótliwość i skłonność do bójki, lekkomyślność erotyczna w rozpasanie płciowe. Podobieństwo osobowości z okresu opilstwa i remisji raczej przemawia przeciwko tłu padaczkowemu. Zagadnienia te wymagają jeszcze dalszych usilnych badań. PADACZKA ALKOHOLOWA (EPILEPSIA ALCOHOLICA). Ma się tu na myśli nie przypadki współistnienia (coincidentia) padaczki z alkoholizmem przewlekłym, lecz te, w których alkoholizmowi przypisać trzeba sprawstwo. Z pewnymi zastrzeżeniami można by tu zaliczyć przypadki, wyraźnie pogorszone przez nałogowy alkoholizm. Poszczególne napady padaczkowe mogą być wyzwolone już przez ostre upojenie. Tutaj należą też napady padaczkowe widywane w okresie zwiastunów lub na początku majaczenia drżennego. Ale i niezależnie od tych możliwości zdarzają się, rzadkie co prawda, napady padaczkowe, które trzeba wiązać przyczynowo z alkoholizmem przewlekłym. Towarzyszą im czasem stany pomroczne. Są one spowodowane niewątpliwie przez zaburzenia gospodarki ustrojowej i ustępują z zasady z chwilą nastania wstrzemięźliwości. Alkohol zdaje się w ogóle podwyższać pogotowie drgawkowe, stąd znane wszystkim pogorszenia zarówno padaczki samoistnej, jak i pourazowej. U przewlekłych alkoholików występuje czasem późna padaczka, która prowadzi do otępienia typu padaczkowego i do takichże zmian charakterologicznych. Jest to jeden z dowodów klinicznych tożsamości padaczki samoistnej i objawowej, tożsamości potwierdzonej zresztą elektroencefalograficznie. W piśmiennictwie zwraca się czasem nie bez słuszności uwagę na fakt, że późna padaczka jest częstsza u mężczyzn niż u kobiet i że w przypadkach tych chodzi w większości o alkoholików. Stanowiłoby to poparcie dla zdania, że alkohol jest jednym z ważnych czynników usposabiających do występowania padaczki. [hasła pokrewne: , catering dietetyczny, okulista, masło shea ]

Comments Off

Posts Tagged ‘masło shea’

PADACZKA ALKOHOLOWA.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

PRZEWLEKŁA POSTĘPUJĄCA GRUŹLICA PŁUC SZERZĄCA SIĘ DROGAMI CHŁONNYMI, KRWIONOŚNYMI I OSKRZELOWYMI. W okresie pokwitania i bliskim niego spostrzega się postać gruźlicy płuc, odmienną od pospolitych suchot płuc. Jest to gruźlica płuc wieku pokwitania (phthisis pulmonum pubertatis). Znamienną jej cechą jest szerzenie się sprawy gruźliczej w płucach jednocześnie drogami chłonnymi, krwionośnymi i oskrzelowymi. Ze stanowiska anatomiczno-patologicznego w płucu toczą się zmiany przeważnie wysiękowe, po części wytwórcze, gruzełkowe. Często też dochodzi do wytworzenia jam na tle serowacenia ognisk gruźliczych. Badaniem klinicznym chorych stwierdza się w zakresie klatki piersiowej odgłos opukowy przytłumiony, a w miejscu jam bębenkowy z objawami odgłosu czerepowego, Wintricha, Gerhardta i Friedreicha oraz objawy osłuchowe w postaci zmienionego szmeru pęcherzykowego (zaostrzony, osłabiony itd.), szmeru oskrzelowego i szmerów dodatkowych, tak jak to stwierdza, się w suchotach płuc pospolitych. Objawy te wykrywa się przede wszystkim w okolicy podobojczykowej i u podstawy płatów płuc, w przeciwieństwie do suchot płuc pospolitych, w których pierwsze objawy kliniczne stwierdza się prawie zawsze w okolicy nadgrzbietowej i w okolicy wnęki płuc w miejscu rzutu szczytu dolnego płata. Świeże nawały powstające przeważnie drogą oskrzeli sadowią się najczęściej atypowo, chaotycznie. Tak jak w innych postaciach gruźlicy płuc krwiopochodnej stwierdza się zwykle nadto stwardnienie tętnic obwodowych oraz powiększenie śledziony dające się wykryć przeważnie tylko opukiwaniem. Przebieg choroby jest najczęściej ciężki, złośliwy, ze stanami gorączkowymi, obfitymi potami, kaszlem i wykrztuszaniem plwociny zawierającej włókna sprężyste i prątki gruźlicy. Choroba kończy się przeważnie szybko śmiercią, czasami wszakże przechodzi w okres łagodniejszy, a wtenczas jej przebieg jest taki sam jak suchot płucnych pospolitych. Rokowanie w gruźlicy płuc wieku pokwitania jest niepewne. Leczenie polega na wzmacnianiu chorego i na leczeniu streptomycyną. Gdy choroba przybiera przebieg przewlekłej postępującej gruźlicy płuc, wskazane jest leczenie odmą opłucną. Niestety przeszkodą w leczeniu odprężająco-uciskowym bywa częstsze, wczesne przerzucanie się sprawy na drugie płuco. [patrz też: , masło shea, odwrócona osmoza, olejowanie włosów ]

Comments Off