Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

POWIKLANIA PSYCHOZAMI CZYNNOSCIOWYMI Powiklania psychozami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

POWIKŁANIA PSYCHOZAMI CZYNNOŚCIOWYMI Powikłania psychozami czynnościowymi są na podłożu alkoholizmu rzeczą bardzo częstą, co trzeba położyć na karb ogromnego rozpowszechnienia napo- jów wyskokowych. Najważniejsze w praktyce są następujące zespoły psycho- tyczne: Upojenie patologiczne, którego obraz kliniczny w krótkości przed- stawiliśmy w rozdziale poprzednim, jest zasadniczo krótkotrwałym zespołem zamroczeniowym wywołanym przez ostre upojenie. Może on wystąpić albo po małej ilości alkoholu przy nietolerancji, albo po większej ilości. Istotną rzeczą jest to, że chodzi tu o odczyn psychotyczny. Ciężki alkoholizm przewlekły bywa naj częstszym podłożem, ale i inne czynniki wchodzą w grę, jak stany poura- zowe, miażdżyca mózgu, padaczka. Nie każde upojenie alkoholika przewlek- łego musi być patologiczne, raczej zdarza się to rzadko, w szczególnych oko- licznościach, do których zalicza się upał, przepracowanie, przeżycia wstrząsa- jące, ozdrowieństwo po ciężkich chorobach, somatycznych itd. W praktyce sądowo-psychiatrycznej miewamy do czynienia z natury rzeczy z przypadkami, które popadły w zatarg z kodeksem karnym. Jednakże poza tym niewątpliwie zdarzają się, i to nierzadko, przypadki upojenia patologicznego, które nie dały powodu ani do wkraczania władz, ani do umieszczania chorego na oddziale psychiatrycznym. Wszystkie przy.padki upojenia przebiegające ze zmianą jakoś- ciową świadomości i pozostawiające niepamięć zupełną lub niemal zupełną zaliczyć trzeba w lekarskim znaczeniu do upojenia chorobliwego. Znamienne jest też podniecenie psychoruchówe, zamilknięcie hamulców-rozumowych i ucżu- ciowych, dezorientacja i sen terminalny. Chorym takim w przeważającej liczbie przypadków zaopiekuje się doraźnie ktoś z “otoczenia pijackiego i nie trafia lon na badanie psychiatryczne. Wskutek tego statystyka tych przypadków jest nie do przeprowadzenia. O ile wiadomo, są pewne odmiany upojenia patol 0-• gicznego. U niektórych podniecenie psychoruchowe z głębokim zamroczeniem i napastliwością przypomina zamroczeni owe wybuchy wściekłości u epilepty- ków. U innych I odnaleźć można pewne cechy zamroczenia histeryczriego. Opi- sywano też stany upojenia patologicznego z lękiem i omamami, głównie wzro- kowymi, pod nazwą upojenia majaczeniowego (deliranter Rausch). Uzyskać w tych przypadkach, których na własne oczy psychiatra nigdy nie ogląda, pewność rozpoznawczą ex post, jest czasem bardzo trudno, gdyż pijcy często zasłaniają się niepamięcią, a czasem ktoś postronny może pouczyć oskarżonego, jak wygląda typowy przebieg tej psychozy. [hasła pokrewne: , odwrócona osmoza, logopeda warszawa, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

POWIKLANIA PSYCHOZAMI CZYNNOSCIOWYMI Powiklania psychozami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

BARBITUROMANIA Środki nasenne, niesłusznie cieszące się powodzeniem i nadmiernie rozpowszech- nione, są w przewlekłym. użyciu szkodliwe. O nałogu mówi się we wszystkich przy- padkach, w których leki te zażywane są nie tylko jako środek nasenny, lecz jako środek uspokajający, nawet w dzień. Z biegiem czasu potrzebne są coraz większe dawki do osiągnięcia pożądanego działania. Przewlekłe nadużywanie barbituranów prowadzi z biegiem czasu do objawów otępieniowych, przypominających porażenie postępujące. Pod względem cielesnym stwierdza się: żywoczerwone zabarwienie warg, obniżenie ciśnienia krwi, w cięższych przypadkach zaburzenia mowy typu dyzartrycz- nego, drżenie rąk, niepewny chód, osłabienie odruchów źrenicznych, niedowłady mięśni ocznych, oczopląs. Pod względem psychicznym dochodzi przede wszystkim do zaburzeń czynności pamięciowych, szczególnie do osłabienia zdolności zapamiętywa- nia, dalej do zwolnienia toku myśli i do obniżenia ogólnej sprawności umysłowej, a wreszcie do stępienia życia afektywnego. Błogostan widuje się bardzo rzadko. Cho- ciaż barbiturany zmniejszają pogotowle drgawkowe, to jednak w zatruciu przewlek- łym widuje się niekiedy napady padaczkowe. Czasem w ostrym zatruciu barbitura- nami widuje się, zanim wystąpią objawy porażenne, stany podniecenia psychorucho- wego o charakterze zamętu z lękiem, zamąceniem świadomości, dezorientacją, bezła- dem myślowym i rozerwaniem wątku kojarzeniowego przy dużej gadatliwości. Fo długotrwałym nadużywaniu leków tej grupy widuje się – co prawda rzadko – zespół majaczeniowy, któremu towarzyszyć mogą napady padaczkowe l zapaści nrebezpieczne dla życia, W tych przypadkach nagłe odstawienie barlu może pogorszyc stan chorego. Barbituromania prowadzi do spłycenia uczuciowości wyzszej i do znacznego. zubożenia osobowości. [hasła pokrewne: , zagęszczanie rzęs, olejek makadamia, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

« Previous Entries