Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

POWIKŁANIA PSYCHOZAMI CZYNNOŚCIOWYMI.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

POWIKŁANIA PSYCHOZAMI CZYNNOŚCIOWYMI. Powikłania psychozami czynnościowymi są na podłożu alkoholizmu rzeczą bardzo częstą, co trzeba położyć na karb ogromnego rozpowszechnienia napojów wyskokowych. Najważniejsze w praktyce są następujące zespoły psychotyczne. Upojenie patologiczne, którego obraz kliniczny w krótkości przedstawiliśmy w rozdziale poprzednim, jest zasadniczo krótkotrwałym zespołem zamroczeniowym wywołanym przez ostre upojenie. Może on wystąpić albo po małej ilości alkoholu przy nietolerancji, albo po większej ilości. Istotną rzeczą jest to, że chodzi tu o odczyn psychotyczny. Ciężki alkoholizm przewlekły bywa najczęstszym podłożem, ale i inne czynniki wchodzą w grę, jak stany pourazowe, miażdżyca mózgu, padaczka. Nie każde upojenie alkoholika przewlekłego musi być patologiczne, raczej zdarza się to rzadko, w szczególnych okolicznościach, do których zalicza się upał, przepracowanie, przeżycia wstrząsające, ozdrowieństwo po ciężkich chorobach, somatycznych itd. W praktyce sądowo-psychiatrycznej miewamy do czynienia z natury rzeczy z przypadkami, które popadły w zatarg z kodeksem karnym. Jednakże poza tym niewątpliwie zdarzają się, i to nierzadko, przypadki upojenia patologicznego, które nie dały powodu ani do wkraczania władz, ani do umieszczania chorego na oddziale psychiatrycznym. Wszystkie przypadki upojenia przebiegające ze zmianą jakościową świadomości i pozostawiające niepamięć zupełną lub niemal zupełną zaliczyć trzeba w lekarskim znaczeniu do upojenia chorobliwego. Znamienne jest też podniecenie psychoruchowe, zamilknięcie hamulców-rozumowych i uczuciowych, dezorientacja i sen terminalny. Chorym takim w przeważającej liczbie przypadków zaopiekuje się doraźnie ktoś z otoczenia pijackiego i nie trafia on na badanie psychiatryczne. Wskutek tego statystyka tych przypadków jest nie do przeprowadzenia. O ile wiadomo, są pewne odmiany upojenia patologicznego. U niektórych podniecenie psychoruchowe z głębokim zamroczeniem i napastliwością przypomina zamroczeniowe wybuchy wściekłości u epileptyków. U innych odnaleźć można pewne cechy zamroczenia histerycznego. Opisywano też stany upojenia patologicznego z lękiem i omamami, głównie wzrokowymi, pod nazwą upojenia majaczeniowego (deliranter Rausch). Uzyskać w tych przypadkach, których na własne oczy psychiatra nigdy nie ogląda, pewność rozpoznawczą ex post, jest czasem bardzo trudno, gdyż pijacy często zasłaniają się niepamięcią, a czasem ktoś postronny może pouczyć oskarżonego, jak wygląda typowy przebieg tej psychozy. [hasła pokrewne: , odwrócona osmoza, logopeda warszawa, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

POWIKŁANIA PSYCHOZAMI CZYNNOŚCIOWYMI.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Ostatnio powstało duże piśmiennictwo (Schrappe 1959), poświęcone zagadnieniu ilościowego określania stopnia morfinowego głodu tkankowego (physical dependence). Spośród różnych metodyk warto poświęcić parę słów tzw. hamburskiemu systemowi punktowemu, który poza określonymi testami psychofarmakologicznymi stara się wyrazić w punktach objawy abstynencji. Do objawów abstynencji pierwszorzędnych zalicza się: dreszcze, uczucie zimna, gęsią skórkę, ziewanie, kichanie, kaszel, czkawkę, uczucie gorąca z potem, katar, łzawienie, ślinienie, biegunkę, bóle brzucha ze wzmożoną perystaltyką, wyrażającą się burczeniem i parciem na stolec, skłonność do wymiotów, rozszerzenie źrenic o 3 mm i więcej, niepokój psychoruchowy i ciężki stan lękowy z automatyzmami ruchowymi, bóle i parestezje mięśniowe, w postaci darcia i rwania lub palenia. Za objawy drugorzędne uważa się: zwyżkę ciepłoty ciała o 0,30 i więcej, przyśpieszenie oddychania o 3 oddechy i więcej, rozszerzenie źrenic o 1-2 mm, wzrost ciśnienia skurczowego o 10 mm i więcej, lęk i niepokój wewnętrzny, nudności, bóle głowy i serca, kołatanie serca, uczucie ociężałości i opresji. Metody te mają raczej znaczenie naukowo-badawcze. Ich praktyczne zastosowanie jest minimalne, chociażby ze względu na bardzo wielkie trudności techniczne. Do celów klinicznych wystarczy badanie morfiny w soku żołądkowym i moczu oraz obserwacja objawów abstynencyjnych. Inne pochodne morfiny spotyka się w Polsce jako używki tylko wyjątkowo. Wymienić tu trzeba heroinę (Morphinum diacethylicum), podobny w działaniu do morfiny środek euforyzujący, zażywany w tabletkach lub wstrzykiwany. Charłactwo występuje jeszcze rychlej niż przy morfinizmie. Nagła wstrzemięźliwość spowodować może zapaść lub napady padaczkowate, dlatego leczenie odwykowe wprowadza się nie nagle, lecz w ciągu 8 dni. Rokowanie zdaje się być jeszcze gorsze niż w morfinizmie. Eukodal zalecany był swego czasu jako środek stosowany zastępczo przy odzwyczajaniu chorego od morfiny. Eukodal sam jednak może prowadzić do nałogu. To samo można powiedzieć o takich pochodnych morfiny, jak dikodid, dionina, paramorfina, pantopon, laudanon, holopon, eumekon itd. Rzadkim nałogiem jest kodeinizm. Zarówno kodeina, jak i przetwory opium stosowane są często w umiarkowanych dawkach jako środek leczniczy przeciwko kaszlowi i biegunkom. Chorzy i ich otoczenie często nie zdają sobie sprawy z nałogu, nie dochodzi bowiem do tak dużych dawek, aby mogły wystąpić bardziej rzucające się w oczy zaburzenia psychiczne. Z biegiem czasu dawki, wciąż podnoszone, osiągają nieprawdopodobną wysokość, a wszelkie usiłowania zmniejszenia dawki lub odstawienia leku natrafiają na gwałtowny opór chorego z powodu objawów wstrzemięźliwości podobnych do opisanych w morfinizmie. Na ogól biorąc można powiedzieć, że środki zażywane wewnętrznie w tabletkach lub kroplach są mniej niebezpieczne niż środki wstrzykiwane. Opiumizm nosi też nazwę opiofagii. [więcej w: , odwrócona osmoza, ortodonta, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

« Previous Entries