Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

ZESPÓŁ AMNESTYCZNY KORSAKOWA.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

ZESPÓŁ AMNESTYCZNY KORSAKOWA. Zespół ten nie jest czynnościowym nawarstwieniem psychotycznym w znaczeniu epigenezy, lecz szczególną postacią zespołu psychoorganicznego. Zespół ten występuje u długoletnich, ciężkich alkoholików. O ile wiadomo, występuje on w związku z piciem wysokoprocentowych napojów wyskokowych, mianowicie wódki. Nie widuje się go u piwoszów, zwłaszcza w naszych warunkach, gdzie spożycie niskoprocentowych napojów nie jest rozpowszechnione. Zespół Korsakowa występuje przeciętnie w znacznie późniejszym wieku niż psychozy nawarstwione. Przypuszcza się dlatego, że obok uszkodzeń spowodowanych alkoholem pewną rolę, przynajmniej przygotowującą grunt, mogą tu odgrywać zmiany inwolucyjne. U kobiet zdarza się zespół Korsakowa częściej niż u mężczyzn. Niejednokrotnie powstaje on stopniowo, często jednak stanowi zejście majaczenia drżennego, rzadziej ostre halucynozy, a zdaniem niektórych autorów nigdy, chyba że powikłany jest majaczeniem. Także i inne zespoły psychotyczne, gdy są podbarwione majaczeniowo, mogą się skończyć zespołem Korsakowa. Prawdopodobnie zachodzi tu szczególnie wybitne nasilenie czynnika toksycznego, który sprowadza zmiany nieodwracalne. Zespół Korsakowa. W początkach swego przebiegu może być od czasu do czasu przetkany epizodami majaczenia. Przypuszczenie, że warunkiem wystąpienia zespołu Korsakowa musi być szczególne nasilenie czynnika toksycznego, opiera się na kilku argumentach: w wielu przypadkach przebiega on z zapaleniem wielonerwowym, na co pierwszy zwrócił uwagę sam Korsakow; dalej, zespół ten występuje po wielu latach ciężkiego pijaństwa; wreszcie w ogóle powstaje na tle bardzo grubych uszkodzeń tkanki mózgowej. Właśnie tutaj najczęściej znaleźć można pośmiertnie wynaczynienia w korze mózgowej i pod wyściółką, a także szczególnie ciężkie zmiany w naczyniach krwionośnych, prowadzące do obrazu, który Wernicke nazwał (niezupełnie ściśle) pouoencepruuui iuiemorrtuunca superior. Niektórzy starają się wytłumaczyć częstsze występowanie zespołu Korsakowa u kobiet niż u mężczyzn spożywaniem nie tyle wódek co likierów i innych napojów, zawierających obok alkoholu etylowego uboczne składniki. Dawniej mówiono, że przypadki zejścia śmiertelnego w przebiegu zespołu Korsakowa są rzadkością. Dzisiaj raczej stoi się na stanowisku, że pseudoencephalltis Wernickego jest z zasady pierwszym okresem tego zespołu. Mianowicie, przypadki które nie kończą się śmiercią, przechodzą w obraz kliniczny zespołu Korsakowa. Obie te sprawy należałoby więc utożsamić. [podobne: , olejek arganowy do włosów, trener personalny, rwa kulszowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

ZESPÓŁ AMNESTYCZNY KORSAKOWA.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Omamy wzrokowe kojarzą się harmonijnie ze słuchowymi i dotykowymi. Można choremu wmówić, że stetoskop jest słuchawką telefoniczną, a będzie prowadził rozmowy. Podajemy mu niewidzialną nić lub drut; pod naszą sugestią podnosi te przedmioty z podłogi, zwija w kłębek, odrzuca. Czyta z czystej kartki wśród parafatycznych objawów zniewagi i przezwiska. Pismo jest w tym okresie drżące i pełne paragraficznych pomyłek. Wszystko dokoła, zarówno przedmioty dobrych spostrzeżeń, jak i omamowych, jest w ustawicznym ruchu. Omamy odznaczają się wyrazistością, często z cechami mikropsji. Dotyczy to zwłaszcza zwierząt, które są mniejsze niż w przyrodzie. Ludzie też mogą mieć rozmiary karzełków. Lęk przeniknięty jest euforią, która nadaje mu podbarwienie humorystyczne, podobne do miłego nastroju pijackiego starych alkoholików. Chory nie zawsze potrafi powiedzieć czy to sen, czy mara, czy jawa. To wierzy w rzeczywistość widziadeł, to przekonuje się o ich zwodniczości. Swoje pomyłki stara się niekiedy otoczeniu wytłumaczyć. W usprawiedliwieniach tych posługuje się naiwnymi wymówkami, które zakrawają na konfabulacje. Te ostatnie mają na celu wypełnienie ubytków pamięciowych powstających wskutek upośledzenia zdolności zapamiętywania, a w związku z tym dezorientacji w czasie, miejscu, otoczeniu i sytuacji. Podniecenie psychoruchowe naraża. chorych na zranienia, a ponadto na osłabienie mięśnia sercowego i następowe zapalenie płuc. Jest to jeden z nielicznych przypadków, gdzie małe dawki alkoholu mogą być wskazane jako środek nasercowy. Delirium tremens trwa przeciętnie 3 do 7 dni, czasem w przypadkach poronnych krócej, wyjątkowo tylko dłużej o 1 do 2 dni. Sprawa kończy się snem terminalnym, przeważnie długotrwałym i głębokim, z którego chory budzi się rozbity, z trudnościami zebrania myśli, z osłabieniem uwagi i zdolności zapamiętywania, lecz z czystą świadomością. Wspomnienia z przeżyć majaczeniowych są niedokładne, mgliste, ale zupełnej niepamięci nie ma. Pod względem cielesnym, poza objawami alkoholizmu przewlekłego stwierdza się ,przeważnie drżenie grubofaliste, leniwy odczyn źrenic na światło, bardzo często białko w moczu, rzadziej cukier, a zawsze urobilinogen i przyśpieszony opad krwinek oraz leukocytozę. Przypadki z gorączką ośrodkowego pochodzenia są pod względem rokowania nie bardzo pomyślne. Często stwierdza się oligurię, słabo napięte; przyśpieszone tętno, czasem silne poty. W przypadkach kończących się zejściem śmiertelnym stwierdza się często porażenie mięśni ocznych, ogólne osłabienie, które chorego przykuwa do łóżka, sopor z jaktacjami i śmierć w śpiączce. Na sekcji stwierdzamy wówczas obraz opisany przez Wernickego pod nieścisłą nazwą polioencephalitis haemorrhagica superior. [patrz też: , olejek arganowy do włosów, gabinet ginekologiczny, Zdrowa żywność ]

Comments Off

« Previous Entries