Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘olejek do włosów’

Przedawkowanie psychedryny.

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Przedawkowanie psychedryny może wywołać psychozy podobne do kokainowych. Przewlekłe nadużywanie psychedryny prowadzi do uporczywej bezsenności, która z kolei grozi babitromanią. Wartość lecznicza tych używek, jeśli chodzi o usuniecie przygnębienia, jest nikła i zwodnicza, gdyż działanie jest krótkotrwałe, często objawowe, i grozi powstaniem nałogu. W pewnych przypadkach zamiast spodziewanej euforii, środki te wywołują właśnie niepokój i lęk, a nawet dłużej trwające przykre stany rozdrażnienia. Ale nawet przy euforyzującym działaniu tych używek osiągnięta korzyść jest mniejsza niż doznane szkody. Rzecz ma się podobnie jak przy działaniu kokainy. Środki te pobudzają na krótki czas, po czym następuje znacznie dłużej trwający odczyn przykrego znużenia, wyczerpania, przygnębienia niechęci do wysiłków, a po pewnym czasie dochodzi do zaburzeń układu krążenia w chwili obecnej spożycie tych leków znacznie spada i tylko wyjątkowo spotkać można narkomanów tego typu. Na osobne miejsce zasługuje dolantyna a (chlorowodorek estru etylowego kwasu etylowo  4-fenylopiperydyno-4-karboksylowego). Jest to syntetyczny środek o działaniu zbliżonym do heroiny. Zalecano go w czasie ostatniej wojny jako nieszkodliwy środek przeciwbólowy rzekomo nie grożący wytworzeniem się nałogu. Twierdzenia te okazały się w praktyce niesłuszne. Osobiście widziałem przypadki u lekarzy. Objawy nie różnią się niczym od objawów ciężkiego morfinizmu z daleko posuniętym zwyrodnieniem uczuciowości wyższej. W ostatnich latach zaczynają się pojawiać coraz liczniej przypadki dolantynizmu i w naszym kraju. Przypadki te powinny stanowić przestrogę. T0 samo dotyczy wyjątkowo potężnego środka przeciwbólowego Paifiufi (d-2,2-dwufenylo          -3-metylo-4-morfolinobutyrylopirolidyna). Lek ten może prowadzić po dłuższym stosowaniu do nałogu, dlatego słusznie podlega prawu o środkach odurzających. Środków tego typu nie wolno dawać choremu do rąk; stosować je może tylko lekarz według swojego własnego uznania. Zwłaszcza najświeższe piśmiennictwo francuskie (Lereboullet, Benda, Cathala; 1959) przynosi liczne głosy alarmu na temat tego leku. Jego synonimy brzmią: R 875, pyrrolamidol, dextromoramide. [hasła pokrewne: , filtry do wody, domowe sposoby na trądzik, olejek do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek do włosów’

Przedawkowanie psychedryny.

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Śmiertelność kobiet chorych na gruźlicę płuc, które zachodziły w ciążę, jest o wiele mniejsza w uzdrowiskach niż poza nimi. Dowodzi to dużego wpływu warunków społecznych na przebieg gruźlicy płuc w ostatnich miesiącach ciąży i w okresie poporodowym. Okoliczność ta nakłada na państwo obowiązek stworzenia w drodze ustawodawczej takich warunków; które by dozwalały ciężarnej chorej na gruźlicę płuc uniknąć szkodliwego działania powyższych czynników. Zatem należy na drodze ustawodawczej otaczać ciężarną, dotkniętą gruźlicą płuc, najtroskliwszą opieką, zwłaszcza w ostatnim okresie ciąży i w okresie poporodowym. Akt porodowy należy ile możności skracać. Należy otoczyć troskliwą opieką także dziecko, tak iżby matka nie potrzebowała karmić sama. To jest jedynie słuszna i godna droga postępowania w każdym przypadku ciąży u kobiety chorej na gruźlicę płuc. Takie postępowanie musi, zupełnie wyrugować inne, bez wątpienia łatwiejsze, które polega na przerywaniu ciąży w początkowym jej okresie, a jest połączone ze zniszczeniem rozpoczynającego się nowego życia. Wskazania do przerywania ciąży u chorych na gruźlicę płuc ze względu na matkę powstają tylko wtedy, gdy życiu matki grozi wielkie niebezpieczeństwo, które da się usunąć jedynie przez przerwanie ciąży. Takimi wskazaniami są: 1. Przewlekłe suchoty rozpoczynające się oraz, rozwinięte okazujące wyraźną skłonność do postępu, oraz przebiegające z wyraźnymi objawami toksycznymi; przerwanie ciąży musi być poprzedzone nowoczesnym leczeniem stosowanym w gruźlicy płuc dla zapobieżenia wysiewaniu prątków gruźlicy podczas zabiegu przerywania ciąży; 2. ostre zapalenie serowate – postać gruźlicy, która do niedawna stale kończyła się śmiercią; obecnie poleca się w niej przerywanie ciąży po uprzednim stosowaniu streptomycyny, gdyż takim skojarzeniem udaje się stępić ostrość sprawy gruźliczej i przez to chociażby przedłużyć życie; 3. gruźlica płuc, powikłana gruźlicą krtani, nie ustępującą w krótkim czasie przy leczeniu streptomycyną, ciąża bowiem wybitnie pogarsza w takich przypadkach przebieg gruźlicy krtani; natomiast w przypadkach gruźlicy krtani bardzo ciężkich, z daleko posuniętymi zmianami opornymi na leczenie streptomycyną, przerywanie ciąży najczęściej nie tylko chybia celu, ale może nawet przyśpieszyć śmierć. W okresie poporodowym Sergent poleca wytworzenie odmy opłucnej po obu stronach, by tym usunąć szkodliwe działanie rozprostowania się płuc, uciśniętych w końcowym okresie ciąży przez wysoko ustawioną przeponę. [patrz też: , opieka medyczna, odwrócona osmoza, olejek do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries