Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘olejek do włosów’

Przedawkowanie psychedryny moze wywolac psychozy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przedawkowanie psychedryny może wywołać psychozy podobne do kokainowych. Przewlekłe nadużywanie psychedryny prowadzi do uporczywej bezsenności, która z. kolei grozi. babitromanią. Wartość lecznicza tych używek, jeśli chodzi o usunie- cIe. przygnębienia, Jest nikła i zwodnicza, gdyż działanie jest krótkotrwałe, często objawowe, i grozi powstaniem nałogu. W pewnych przypadkach zamiast spodzie- wanej euforii, środki te wywołują właśnie niepokój i lęk, a nawet dłużej trwające przykre stany rozdrażnienia. Ale nawet przy euforyzującym działaniu tych używek osiągnięta korzyść jest mniejsza niż doznane szkody. Rzecz ma się podobnie jak przy działaniu. kokainy. Środki te pobudzają na krótki czas, po czym następuje znacznie . dłużej trwający odczyn przykrego znużenia, wyczerpania, przygnębienia niechęci do wysIłkow a Po pewnym czasie dochodzi do zaburzeń układu krążenia w chwili obecnej spożycie tych lekow znacznie spada i tylko wyjątkowo spot- kac mozna narkomanow tego typu. Na osobne miejsce zasługuje dolantyna a (chlorowodorek estru etylowego kwas.u etylowo4-fenylopiperydyno-4-karboksylowego). Jest to syntetyczny środek o dZlałaniu, zblizonym do heroiny. Zalecano go w. czasie ostatniej wojny jako nie- szkodliwy srodek przeciwbólowy rzekomo nie grożący wytworzeniem się nałogu. Twlerdzenia te okazały SIę w praktyce niesłuszne. Osobiście widziałem przypadki u lekarzy: Objawy nie różnią się niczym od objawów ciężkiego mor- finizmu z dalek posuniętym zwyrodnieniem uczuciowości wyższej. W ostatnich la- tach zaczynaJą SIę .poJawlac coraz liczniej przypadki dolantynizmu i w naszym kraju. Przypadki te powinny stanowić przestrogę. T0 samo dotyczy wyjątkowo potężnego Środka przeciwbólowego Paifiufi (d-2,2-dwufenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylopirolidyna). Lek ten może prowadzić po dłuższym stosowaniu do nałogu, dlatego słusznie podlega prawu o środkach odu- rzających. Środków tego typu nie wolno dawać choremu do rąk; stosować je może tylko lekarz według swojego własnego uznania. Zwłaszcza najświeższe piśmiennictwo francuskie (Lereboullet, Benda, Cathala; 1959) przynosi liczne glosy alarmu nartemat tego leku. Jego synonimy brzmią: R 875, pyrrolamidol, dextromoramide. [hasła pokrewne: , filtry do wody, domowe sposoby na trądzik, olejek do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek do włosów’

Przedawkowanie psychedryny moze wywolac psychozy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Śmiertelność kobiet chorych na gruźlicę płuc, które zachodziły w ciążę, jest o wiele mniej- sza w uzdrowiskach niż poza nimi. Dowodzi to dużego wpływu warun- ków społecznych na przebieg gruźlicy płuc w ostatnich miesią- cach ciąży i w okresie poporodowym. Okoliczność ta nakłada na państwo obowiązek stworzenia w drodze ustawodawczej takich warunków; któ- re by dozwalały ciężarnej chorej na gruźlicę płuc uniknąć szkodliwego działania powyższych czynników. Zatem należy na drodze ustawodawczej otaczać ciężarną, dotkniętą gruźlicą płuc, naj troskliwszą opieką, zwła- szcza w ostatnim okresie ciąży i w okresie poporodowym. Akt porodowy należy ile możności skracać. Należy otoczyć troskliwą opieką także dziec- ko, tak iżby matka nie potrzebowała karmić sama. To jest jedynie słuszna i godna droga postępowania w każdym przypadku ciąży u kobiety chorej na gruźlicę płuc. Takie postępowanie musi, zupełnie wyrugować inne, bez wątpienia łatwiejsze, które polega na przerywaniu ciąży w począt- kowym jej okresie, a jest połączone ze zniszczeniem rozpoczynającego się nowego życia. Wskazania do przerywania ciąży u chorych na gruźlicę płuc ze względu na matkę powstają tylko wtedy, gdy życiu matki grozi wielkie niebezpieczeństwo, które da się usunąć jedynie przez przerwanie ciąży. Takimi wskazaniami są: 1. Przewlekłe suchoty rozpoczynające się. oraz, rozwinięte okazujące wyraźną skłonność do postępu, oraz przebiegające z wyraźnymi obja- wami toksycznymi; przerwanie ciąży musi być poprzedzone nowo- czesnym leczeniem stosowanym w gruźlicy płuc dla zapobieżenia wysiewaniu prątków gruźlicy podczas zabiegu przerywania ciąży; 2. ostre zapalenie serowate – postać gruźlicy, która do niedawna stale kończyła się śmiercią; obecnie poleca się w niej przerywanie ciąży po uprzednim stosowaniu streptomycyny, gdyż takim skojarzeniem udaje się stępić ostrość sprawy gruźliczej i przez to chociażby prze- dłużyć życie; 3. gruźlica płuc, powikłana gruźlicą krtani, nie ustępującą w krótkim czasie przy leczeniu streptomycyną, ciąża bowiem wybitnie pogarsza w takich przypadkach przebieg gruźlicy krtani; natomiast w przy- padkach gruźlicy krtani bardzo ciężkich, z daleko posuniętymi zmia- nami opornymi na leczenie streptomycyną, przerywanie ciąży naj- częściej nie tylko chybia celu, ale może nawet przyśpieszyć śmierć. W okresie poporodowym Sergent poleca wytworzenie odmy opłucnej po obu stronach, by tym usunąć szkodliwe działanie rozprostowania się płuc, uciśniętych w końcowym okresie ciąży przez wysoko ustawioną przeponę. [patrz też: , opieka medyczna, odwrócona osmoza, olejek do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries