Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

ZATRUCIE BROMEM W wielu chorobach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZATRUCIE BROMEM W wielu chorobach czynnościowych ośrodkowego układu nerwowego, ale także w padaczce, a czasem i w innych sprawach, w których nie ma uzasadnionych wska- zań, stosuje się w ciągu długiego czasu przetwory bromowe, i to w dużych dawkach: Mniejsze dawki wywołują uspokojenie, obniżenie pobudliwości ruchowej, lecz zara- zem pewne upośledzenie sprawności umysłowej oraz uczucie znużenia fizycznego i psychicznego. Ostre zatrucia są rzadkością. Dla nas ma znaczenie przewlekłe za- trucie, czyli bromizm. Ulrich przeprowadzał doświadczenia kliniczne polegające na spożywaniu w ciągu 3 tyg. 5 g bromu dziennie .. Już po tygodniu stwierdzono upo- śledzenie sprawności umysłowej, pogłębienie snu, lekką niezborność ruchową, za- burzenia mowy i. pisania oraz utrzymującą się do końca euforię. Wszystkie te objawy znikały szybko po jednorazowym lub kilku razowym spożyciu do 15 g soli kuchennej dziennie. Niektórzy epileptycy zażywają po kilka kg bromu rocznie, co nie może być bez ciężkich następstw. W przypadkach przewlekłego zatrucia tak. dużymi dawkami stwierdza się ospałość znacznego stopnia, zahamowanie psychoruchowe, znaczne upośledzenie czynności pamięciowych i intelektualnych, zawroty głowy, zaburzenia mowy, zwiotczenie rysów twarzy i postawy ciała, zataczanie się przy chodzeniu, utrudnienie precyzyjnych ruchów ręki i drżenie. W stanach tych źrenice bywają nierówne, ich odczyn na światło staje się leniwy, rzadziej źrenice ulegają zwę- żeniu. Odruchy ścięgnowe mogą być obniżone, zniesione, a czasem właśnie wzmo- żone. Tętno staje się drobne i słabo napięte, stan odżywienia podupada, skóra nabiera zabarwienia brudnożółtego i bywa pokryta trądzikiem. Znamienne są też nieżyty. Nawet gdy w ciągu lat chory dobrze znosi przetwory bromowe, mogą wreszcie wy- stąpić objawy bromizmu. Chorzy zaczynają się wówczas skarżyć na bezsenność, ucisk głowy, nieznośne pragnienie, suchość języka, biegunki i osłabienie, które może być podobne do porażenia. Zejścia śmiertelne wskutek promizmu należą raczej do rzadkości, bowiem nawet naj cięższe stany można doprowadzić rychło do poprawy, gdy tylko odstawi się lek. W wątpliwych przypadkach ułatwieniem rozpoznania jest stwierdzenie woni bromu oraz wykazanie jego obecności w moczu. Co do patoge- nezy, przypisuje się objawy kliniczne bromizmu zubożeniu krwf w chlor i nagro- madzeniu bromu w sokach ustroju. W razie obniżenia związków chloru poniżej granicy tolerancji dochodzi do utrudnienia w wydalaniu zarówno związków chloru, jak i bromu, przez co wzrasta ciśnienie osmotyczne soków ustroju. W przypadkach tych środki moczopędne sprowadzają poprawę. Bromizm może naśladować do złu- dzenia porażenie postępujące zarówno pod względem neurologicznym, jak i psychia- trycznym. Pomyłki te grożą zwłaszcza w przypadkach, w których dochodzi do ostrych. zaburzeń psychotycznych. Przyoblekają się one najczęściej w postać zespołu amen- tywnego lub majaczeniowego. Przy nagle wprowadzonej wstrzemięźliwości od związ- ków bromowych u ludzi przyzwyczajonych do przewlekłego nadużywania tego leku grozi status epilepticus z zejściem śmiertelnym, a czasem zespoły psychotyczne o ty- pie splątania, zresztą groźne dla życia. Nie rozstrzygnięto dotąd ostatecznie, czy otępienie padaczkowe jest tylko następstwem padaczki, czy też w dużej mierze przypisać je trzeba przewlekłemu zatruciu związkami bromowymi lub barbituranami. [podobne: , olej do włosów, Depilacja laserowa, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

ZATRUCIE BROMEM W wielu chorobach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

GRUŹLICA PŁUC A WIEK Ukształtowanie się i przebieg zakażenia gruźliczego zależy w znacznym stopniu od wieku chorego. Najbardziej narażone na zakażenie są niemowlęta, które przebywają ustawicznie z chorą matką. Do ich ustroju dostaje się wciąż dużo prątków gruźlicy, tymczasem nie jest on jeszcze zdolny opanować zakażenia. Im niemowlę jest młodsze, tym następstwa masowego zakażenia są cięższe. W czwartym kwartale pierwszego roku los zakażonego dziecka jest znacznie pomyślniejszy niż w pierwszych 3 miesiącach życia. W pier- wszych znowu latach jest pomyślniejszy niż przy zakażeniu w pierwszym roku życia. Smiertelność z gruźlicy dzieci, zakażonych w pierwszym półroczu życia, wynosi w spostrzeżeniach Janusza ZeyLanda 33%, a zakażonych w drugim półroczu życia zbliża się już tylko do 10 %. Według spostrzeżeń Kliniki Dziecięcej Uniwersytetu Poznańskiego częstość zgonów w wieku niemowlęcym może być zmniejszona przez bardzo wczesne rozpoznanie zakażenia gruźlicznego i niezwłoczne odosobnienie nie- mowlęcia z zakażonego ogniska, połączone z bardzo troskliwą dalszą opieką nad nim. Według statystyki Bernarda i Debrego umiera na gruźlicę w wieku do 3 mie- sięcy 69,5%, od 3 do 6 miesiąca – 51,9%, od 6 do 9 miesiąca 44%, od 9 do 12 mie- siąca – 27,2% i od 12 do 18 miesiąca 5,9%. Według WaUgrana wśród zakażonych na gruźlicę umiera na nią w wieku do 1 roku życia 35,9% przypadków, w wieku od 1 do 3 roku życia – 15,6%, od 3 do 7 roku życia 4,4%, od 7 do 16 roku życia 0,8%. Układ chłonny w wieku niemowlęcym nie jest jeszcze tak sprawny, by mógł zatrzymać i zlokalizować prątki gruźlicy. Toteż po zakażeniu następuje zwykle bardzo szybkie i wczesne rozsianie się zarazka gruźli- czego w ustroju. W ten sposób masowe zakażenie w wieku niemowlęcym wiedzie do uogólnionej gruźlicy w postaci ostrej gruźlicy prosówkowej, bardzo często do ostrego gruźliczego prosówkowego zapalenia opon mózgowych albo powstaje ostra gruźlica prosówkowa płuc z licznymi gruzełkami w płucach. W innych przypadkach zakażenie ruźlicze u nie- mowląt przebiega w postaci “typhobaciuosis”. Janusz Zeyland zwraca uwagę na zmienność wrażliwości różnych na- rządów, zwłaszcza opon- mógowo-rdzeniowych, na wysiew prątków gru- źlicy zależnie od wieku. [podobne: , olejek kokosowy na włosy, bielizna damska sklep internetowy, olej do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries