Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Celowość działań w upojeniu.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Aby odróżnić te przypadki od symulacji, pamiętać trzeba o tym, że stan podniecenia psychoruchowego trwa krótko, od chwili do kilku godzin, po czym następuje sen terminalny. Symulant nie pamięta swoich czynów karygodnych, podczas gdy w prawdziwej niepamięci jest i niepamięć wsteczna i wyspy pamięciowe- rzecz zresztą rzadka, lecz w uzasadnieniu orzeczenia bardzo ważna. Wyspy pamięciowe zawierają czasem wspomnienia obciążające oskarżonego, co w symulacji nie może się zdarzyć. Czasem zdarza się, że alkoholik w czasie pijatyki uśnie i nagle zbudzony wpada we wściekłość o cechach upojenia patologicznego. Jest tu wyraźne podobieństwo z upojeniem sennym. Czasem tuż po obudzeniu chory zdolny jest złożyć zeznania, które świadczą o braku niepamięci. Niepamięć ta wytwarza się dopiero w ciągu dnia (anmesia anterograda). Zeznania świadków zgodne są przeważnie w tym, że w zachowaniu chorego nic poza podchmieleniem nie można było zauważyć. Właśnie zborne zachowanie przemawia za upojeniem chorobliwym, gdyż i chodzi tu o stan pomroczny, czasem wyraźnie o typie zamroczenia jasnego. Świadkowie nie zwracają zwykle uwagi na wygląd chorego: nabrzmiała twarz, widoczne tętnienie tętnic szyjnych, błyszczące, nieruchome spojrzenie, wyraz lęku na twarzy. Celowość działań w upojeniu nie przemawia przeciwko rozpoznaniu, co czasem trudno jest wytłumaczyć laikom: chory posługuje się sprawnie bronią palną, dokonuje podpalenia z właściwą kolejnością czynności, po dokonaniu przestępstwa czasem ucieka i kryje się, po czym zresztą wkrótce zapada w sen. Jeżeli u tego samego osobnika stany upojenia patologicznego powtarzają się, to wykazują one podobieństwo przebiegu. Brak zrozumialej motywacji czynu jest również ważnym argumentem. Mowa może nie wykazywać zaburzeń znamiennych dla upojenia zwykłego. Zresztą rozpoznanie upojenia patologicznego opierało się do niedawna na zwykłych sprawdzianach psychopatologicznych. Obecnie mamy możliwość uprzedmiotowienia naszych wniosków klinicznych. W głośnym procesie S. K, milicjanta oskarżonego o dokonanie strzelaniny na zabawie, w wyniku której jedna osoba została zabita, i szereg rannych, można było ostatecznie dowieść patologicznego charakteru typowych zresztą- dla tej psychozy działań oskarżonego za pomocą wyniku eeg (Państwowy Instytut Psychoneurologiczny w Pruszkowie). [przypisy: , Siłownie zewnętrzne, foteliki dla dzieci, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Celowość działań w upojeniu.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Przewlekła gruźlica płuc wieloogniskowa. Należy tu zaliczać naciek wczesny (typ Assmanna), naciek wczesny z wysiewem w tym samym płacie lub wysiewem skrzyżowanym oraz przewlekłe płatowe i odoskrzelowe gruźlicze zapalenie płuc. Ostre zapalenie płuc serowate. Należy tu zaliczać: ostre zrazikowe zapalenie płuc i ostre serowate rozlane (płatowe) zapalenie płuc. Gruźlica płuc jamista. Należy tu zaliczać wszystkie postaci gruźlicy płuc przewlekłej z jamą, której istnienie zostało potwierdzone badaniem rentgenowskim. Niedodma i marskość płuc pochodzenia gruźliczego. Należy tu zaliczać te postaci gruźlicy, w których w obrazie rentgenowskim przeważa obraz niedodmy, a przy użyciu dostępnych metod badania wyłączone niegruźlicze przyczyny niedodmy np. nowotwory zamykające światło oskrzeli. Główną przyczyną tej postaci jest zamknięcie światła większych oskrzeli przez. ziarninę gruźliczą (tuberculama) lub zmiany bliznowate w przebiegu gruźlicy oskrzeli, rzadziej guzy gruźlicze, położone poza światłem oskrzeli i uciskające oskrzela. Wysiękowe zapalenie opłucnej (gruźlicze). Należy tu zaliczać wysiękowe zapalenie opłucnej surowicze, włóknikowe i gruźliczy ropniak opłucnej. Gruźlicze zapalenie opon mózgowych. Mianownictwo i klasyfikacja szczegółowa gruźlicy. Gruźlica kostno-stawowa. Należy określić w rozpoznaniach lokalizację oraz cechy anatomo-patologiczne i kliniczne poszczególnych przypadków. Gruźlica węzłów chłonnych obwodowych. Gruźlica skóry toczniowa. Inne postaci gruźlicy skóry. Gruźlica innych narządów. Należy tu zaliczać inne choroby gruźlicze niewymienione, jak np. gruźlica nerek, gruźlica otrzewnej, gruźlica jelit stwierdzona niewątpliwie na podstawie badania rentgenowskiego lub biopsji, gruźlica narządów rodnych, gruźlica oka; gruźlicy krtani, występującej w ciężkiej gruźlicy płuc nie należy oddzielnie wyliczać w statystyce, należy ją jednak wymieniać w rozpoznaniu, jako powikłanie gruźlicy płuc. [patrz też: , sklep kolagen, psycholog Kraków, catering dietetyczny ]

Comments Off