Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

ZESPÓŁ AMNESTYCZNY KORSAKOWA.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

ZESPÓŁ AMNESTYCZNY KORSAKOWA. Zespół ten nie jest czynnościowym nawarstwieniem psychotycznym w znaczeniu epigenezy, lecz szczególną postacią zespołu psychoorganicznego. Zespół ten występuje u długoletnich, ciężkich alkoholików. O ile wiadomo, występuje on w związku z piciem wysokoprocentowych napojów wyskokowych, mianowicie wódki. Nie widuje się go u piwoszów, zwłaszcza w naszych warunkach, gdzie spożycie niskoprocentowych napojów nie jest rozpowszechnione. Zespół Korsakowa występuje przeciętnie w znacznie późniejszym wieku niż psychozy nawarstwione. Przypuszcza się dlatego, że obok uszkodzeń spowodowanych alkoholem pewną rolę, przynajmniej przygotowującą grunt, mogą tu odgrywać zmiany inwolucyjne. U kobiet zdarza się zespół Korsakowa częściej niż u mężczyzn. Niejednokrotnie powstaje on stopniowo, często jednak stanowi zejście majaczenia drżennego, rzadziej ostre halucynozy, a zdaniem niektórych autorów nigdy, chyba że powikłany jest majaczeniem. Także i inne zespoły psychotyczne, gdy są podbarwione majaczeniowo, mogą się skończyć zespołem Korsakowa. Prawdopodobnie zachodzi tu szczególnie wybitne nasilenie czynnika toksycznego, który sprowadza zmiany nieodwracalne. Zespół Korsakowa. W początkach swego przebiegu może być od czasu do czasu przetkany epizodami majaczenia. Przypuszczenie, że warunkiem wystąpienia zespołu Korsakowa musi być szczególne nasilenie czynnika toksycznego, opiera się na kilku argumentach: w wielu przypadkach przebiega on z zapaleniem wielonerwowym, na co pierwszy zwrócił uwagę sam Korsakow; dalej, zespół ten występuje po wielu latach ciężkiego pijaństwa; wreszcie w ogóle powstaje na tle bardzo grubych uszkodzeń tkanki mózgowej. Właśnie tutaj najczęściej znaleźć można pośmiertnie wynaczynienia w korze mózgowej i pod wyściółką, a także szczególnie ciężkie zmiany w naczyniach krwionośnych, prowadzące do obrazu, który Wernicke nazwał (niezupełnie ściśle) pouoencepruuui iuiemorrtuunca superior. Niektórzy starają się wytłumaczyć częstsze występowanie zespołu Korsakowa u kobiet niż u mężczyzn spożywaniem nie tyle wódek co likierów i innych napojów, zawierających obok alkoholu etylowego uboczne składniki. Dawniej mówiono, że przypadki zejścia śmiertelnego w przebiegu zespołu Korsakowa są rzadkością. Dzisiaj raczej stoi się na stanowisku, że pseudoencephalltis Wernickego jest z zasady pierwszym okresem tego zespołu. Mianowicie, przypadki które nie kończą się śmiercią, przechodzą w obraz kliniczny zespołu Korsakowa. Obie te sprawy należałoby więc utożsamić. [podobne: , olejek arganowy do włosów, trener personalny, rwa kulszowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

ZESPÓŁ AMNESTYCZNY KORSAKOWA.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Z ostrych postaci gruźlicy płuc u chorych na cukrzycę najczęściej spostrzega się ostre serowate odoskrzelowe zapalenie płuc (bronchopneumania caseasa acuta). Gruźlica rozpoczyna się wyraźnymi, nieraz burzliwymi objawami zapalenia płuc i przebiega z wysoką gorączką i z objawami klinicznymi i radiologicznymi, znamiennymi dla zapalenia płuc. Chorzy wyksztuszają obfitą plwocinę zawierającą prątki gruźlicy. Zgon następuje zazwyczaj przed upływem 6 miesięcy. Cukrzyca z dołączeniem się ostrej gruźlicy płuc zwykle wyraźnie się pogarsza i przechodzi w cukrzycę złośliwą (diabetes mellitus malignus), oporną na duże dawki insuliny. Z postaci przewlekłych gruźlicy płuc u chorych na cukrzycę najczęstszą jest gruźlica włóknisto-serowata. Postaci przewlekłe rozpoczynają się wyraźnymi objawami płucnymi lub i to częściej zupełnie niepostrzeżenie. W przypadkach o wyraźnym początku dalszy przebieg przewlekłej gruźlicy płuc bywa zwykle powolny z okresami zaostrzeń i poprawy. Dołączenie się gruźlicy płuc do cukrzycy objawia się w większości przypadków tylko chudnięciem, utratą łaknienia, czasami, jak to zauważyłem, skłonnością do potów, nadto stanami podgorączkowymi i pogorszeniem tolerancji węglowodanowej. Zmiany opukowe i osłuchowe w zakresie płuc są w większości przypadków bardzo nie znaczne albo ich nie ma, pomimo rozległych zmian w płucach, tak iż przebieg choroby jest zupełnie zamaskowany. Zależy to od tego, że gruźlica u chorych na cukrzycę rozpoczyna się przeważnie we wnęce i w jej sąsiedztwie, zatem w miejscu, w którym zmiany w płucu są nieuchwytne dla badania fizycznego. Zresztą nieraz jest to sprawa o charakterze wczesnego nacieku, którego bardzo często także nie można wykryć podstawowymi metodami badania. Zmiany gruźlicze u chorych na cukrzycę dotyczą w większości przypadków obu płuc i mają charakter rozpadowo-włóknisty (phtisis pulmanum ulcerasofibrosa). Jamy płucne są usadowione najczęściej w okolicy między wnęką a obojczykiem (regio intercleidohilaris) lub w okolicy wnęk (regio perihilaris), rzadziej w innych miejscach. Znajdują się one przeważnie w głębi płuc, nie zaś pod opłucną płuc. Plwociny bywa zwykle bardzo niewiele. Wbrew dawniejszym poglądom, nie wykrywa się w niej prątków gruźlicy stosunkowo rzadko. Ogólna ciepłota ciała zachowuje się w przebiegu choroby rozmaicie. W materiale E. Steffena w 91 % przypadków (w 30 na 33) gorączka była nieznaczna, w 3 przypadkach – trawiąca, lecz dopiero przed śmiercią. W materiale Labbego wyraźna gorączka była mniej więcej w 71%, stany podgorączkowe w 16%, natomiast wokoło 12% ogólna ciepłota ciała była prawidłowa. [więcej w: , logopeda warszawa, rwa kulszowa, trener personalny ]

Comments Off