Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Depresja alkoholowa (melancholia alcoholica).

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Depresja alkoholowa (melancholia alcoholica) niewątpliwie istnieje, chociaż czasem trudno jest odróżnić ją od częstego u alkoholików przygnębienia. O zespole depresyjnym mamy prawo mówić, jeżeli okres jego powstania wyraźnie odcina się na tle zwykłego nastroju osobnika. Lęk i zamiary samobójcze każą zawsze myśleć o melancholii. W przypadkach tych “zalewanie robaka” nic nie pomaga, przeciwnie, pogłębia jeszcze rozpaczliwy nastrój alkoholika. Większa część samobójstw, które u alkoholików są zjawiskiem częstym, położyć trzeba na karb nie zawsze w porę rozpoznawanych zespołów depresyjnych. Stosunek tych psychoz do cyklofrenii nie jest jasny. Powtarzające się okresy depresji z remisjami przemawiają za współistnieniem dwóch spraw chorobowych, mianowicie podłoża cyklofrenicznego i alkoholizmu. Jeżeli okresy depresji występują już w czasie leczenia odwykowego, to wszelkie wątpliwości co do tła cyklofrenicznego odpadają. Natomiast trwałe ustąpienie melancholii od chwili podjętej przez chorego wstrzemięźliwości przemawia raczej za zespołem depresyjnym, nawarstwionym epigenetycznie na podłożu alkoholizmu przewlekłego. Zresztą zespól depresyjny z niewytłumaczonych bliżej przyczyn zwykle nie trwa długo, nawet jeżeli jest pochodzenia cyklofrenicznego, mianowicie najczęściej ok. 2 tyg. Inne zespoły psychotyczne i psychonerwicowe odgrywają mniejszą rolę. Histeria pod rozmaitą postacią wikłać może jak zwykle obraz kliniczny alkoholizmu przewlekłego.
MORFINIZM. Ostre zatrucie morfiną znieczula ból i sprowadza błogostan różnego stopnia, zależnie od dawki. Ludzie nie przyzwyczajeni do morfiny nie odczuwają przy przeciętnych dawkach euforii, czasem wręcz przeciwnie, przykry stan oszołomienia. Ponieważ najczęściej stosuje się w lecznictwie morfinę dla uśmierzenia bólu, błogostan może mieć charakter względny, może być mianowicie zależny od przyjemności odczuwanej z powodu ustąpienia cierpienia. Dawki trujące zdają się jednak zawsze sprowadzać błogostan, zazwyczaj wśród przyjemnych myśli i omamów wzrokowych o typie wizji, w których spełniają się marzenia. U morfinistów każdorazowe wstrzyknięcie morfiny w dużej dawce daje również euforię przede wszystkim dzięki temu, że ustępują przykre uczucia niepokoju, lęku, znużenia, przygnębienia, niechęci do życia, do pracy itd. W ostrym zatruciu morfiną apatia i bezwład wśród milej senności przechodzą stopniowo w stan półśpiączki i śpiączki z objawami porażennymi. W szczególności zagrożony jest ośrodek oddechowy. [patrz też: , trener personalny, Stomatolog Kraków, kosmetyki naturalne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Depresja alkoholowa (melancholia alcoholica).

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Przewlekłe zatrucie morfiną. Morfina szczególnie łatwo prowadzi do nałogu. Ofiarą przewlekłego zatrucia morfiną padają najczęściej lekarze, aptekarze, pielęgniarki, dentyści, weterynarze i inne osoby, które mają łatwy dostęp do lekarstw. Powodem pierwszych wstrzyknięć morfiny, od których zaczyna się nałóg, bywają bóle wszelkiego pochodzenia, a więc napad kamicy żółciowej, rany, crises gastriques, często także niezdrowa ciekawość lub uwiedzenie przez innego morfinistę. Szczególnie niebezpieczni są lekarze morfiniści z obniżoną uczuciowością wyższą, którzy znajdują radość w pozyskiwaniu prozelitów morfinizmu. Z naciskiem trzeba też podnieść wciąż zdarzającą się lekkomyślność niektórych lekarzy, którzy bez nieodpartej konieczności przepisują morfinę w przypadkach nie wymagających tego niebezpiecznego środka. Są ludzie, którzy po pierwszej dawce rozsmakowują się w morfinie. U innych przeważają przykre uczucia, np. gniecenie w dołku podsercowym. Ci są też mniej zagrożeni, lecz przy wielokrotnym ponawianiu wstrzykiwań i u nich pojawia się nałóg. W piśmiennictwie czasem przesadza się znaczenie psychopatii przedchorobowej jako czynnika usposabiającego. Jest to czynnik ważny, jednakże odgrywa on rolę tylko w pewnym stosunkowo skromnym odsetku przypadków. Przeważająca większość morfinistów zawdzięcza swój nałóg wyłącznie lub niemal wyłącznie wpływom środowiskowym w rodzaju przytoczonych powyżej. Nawet bowiem w tych przypadkach, w których podłożem morfinizmu były stany złego samopoczucia, przygnębienia, niepokoju, nerwowości, lęku, nie należy zaraz przypisywać dysforii czynnikom wewnątrzustrojowym, lecz trzeba zapytać, czy we wpływach środowiskowych nie było motywacji zapoznania się z morfiną i jej euforyzującym działaniem. O roli obciążenia dziedzicznego pomówimy w osobnym rozdziale. Tutaj można zaznaczyć, że istotnie w rodzinach morfinistów dość często spotyka się przypadki chorób psychicznych, psychopatii, samobójstwa itd. Nie jest to jednak bynajmniej zasadą. Nałóg wytwarza się bardzo szybko. O nałogu mówimy z chwilą, gdy chory bez morfiny zaczyna się czuć źle i nie może się doczekać następnego wstrzyknięcia. Aby usunąć ból, trzeba po upływie pewnego czasu coraz bardziej podwyższać dawkę. Każda nowa dawka powoduje euforię, która już po kilku godzinach zamienia się w dysforię. [więcej w: , Stomatolog Kraków, kosmetyki organiczne, powiększanie piersi ]

Comments Off