Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘trener personalny’

ZESPÓŁ AMNESTYCZNY KORSAKOWA.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

ZESPÓŁ AMNESTYCZNY KORSAKOWA. Zespół ten nie jest czynnościowym nawarstwieniem psychotycznym w znaczeniu epigenezy, lecz szczególną postacią zespołu psychoorganicznego. Zespół ten występuje u długoletnich, ciężkich alkoholików. O ile wiadomo, występuje on w związku z piciem wysokoprocentowych napojów wyskokowych, mianowicie wódki. Nie widuje się go u piwoszów, zwłaszcza w naszych warunkach, gdzie spożycie niskoprocentowych napojów nie jest rozpowszechnione. Zespół Korsakowa występuje przeciętnie w znacznie późniejszym wieku niż psychozy nawarstwione. Przypuszcza się dlatego, że obok uszkodzeń spowodowanych alkoholem pewną rolę, przynajmniej przygotowującą grunt, mogą tu odgrywać zmiany inwolucyjne. U kobiet zdarza się zespół Korsakowa częściej niż u mężczyzn. Niejednokrotnie powstaje on stopniowo, często jednak stanowi zejście majaczenia drżennego, rzadziej ostre halucynozy, a zdaniem niektórych autorów nigdy, chyba że powikłany jest majaczeniem. Także i inne zespoły psychotyczne, gdy są podbarwione majaczeniowo, mogą się skończyć zespołem Korsakowa. Prawdopodobnie zachodzi tu szczególnie wybitne nasilenie czynnika toksycznego, który sprowadza zmiany nieodwracalne. Zespół Korsakowa. W początkach swego przebiegu może być od czasu do czasu przetkany epizodami majaczenia. Przypuszczenie, że warunkiem wystąpienia zespołu Korsakowa musi być szczególne nasilenie czynnika toksycznego, opiera się na kilku argumentach: w wielu przypadkach przebiega on z zapaleniem wielonerwowym, na co pierwszy zwrócił uwagę sam Korsakow; dalej, zespół ten występuje po wielu latach ciężkiego pijaństwa; wreszcie w ogóle powstaje na tle bardzo grubych uszkodzeń tkanki mózgowej. Właśnie tutaj najczęściej znaleźć można pośmiertnie wynaczynienia w korze mózgowej i pod wyściółką, a także szczególnie ciężkie zmiany w naczyniach krwionośnych, prowadzące do obrazu, który Wernicke nazwał (niezupełnie ściśle) pouoencepruuui iuiemorrtuunca superior. Niektórzy starają się wytłumaczyć częstsze występowanie zespołu Korsakowa u kobiet niż u mężczyzn spożywaniem nie tyle wódek co likierów i innych napojów, zawierających obok alkoholu etylowego uboczne składniki. Dawniej mówiono, że przypadki zejścia śmiertelnego w przebiegu zespołu Korsakowa są rzadkością. Dzisiaj raczej stoi się na stanowisku, że pseudoencephalltis Wernickego jest z zasady pierwszym okresem tego zespołu. Mianowicie, przypadki które nie kończą się śmiercią, przechodzą w obraz kliniczny zespołu Korsakowa. Obie te sprawy należałoby więc utożsamić. [podobne: , olejek arganowy do włosów, trener personalny, rwa kulszowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trener personalny’

ZESPÓŁ AMNESTYCZNY KORSAKOWA.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Czasem wyniszczenie prowadzi do zejścia śmiertelnego. W pewnych przypadkach możliwa jest poprawa, ina ona jednak swoje granice, gdyż podstawowe objawy zespołu psychoorganicznego dadzą się zawsze odnaleźć, nawet w przypadkach praktycznie wyleczonych. Nigdy zdolność zarobkowa nie osiąga już dawnego poziomu. Wskutek bezkrytycyzmu i osłabienia woli chorzy łatwo mogą powrócić do pijaństwa. Prowadzi to z zasady do rychłego: nawrotu z pełnymi objawami zespołu Korsakowa i do śmierci wśród objawów wyniszczenia. Zespół Korsakowa może się niekiedy wikłać epigenetycznie, zwłaszcza w pierwszym okresie, z niektórymi zespołami czynnościowymi. Rozpoznanie bywa wówczas bardzo trudne. Zwykle odczekanie wyjaśnia sprawę, gdyż zespół czynnościowy mija, a organiczny pozostaje. RZEKOME PORAŻENIE ALKOHOLOWE (PSEUDOPARALYSIS ALCOHOLICA). Zespół ten sprawiał dawniej, gdy nie badano jeszcze płynu mózgowo-rdzeniowego, ogromne trudności w różnicowaniu i bywał źródłem pomyłek rozpoznawczych. Jednostki tej nie trzeba mieszać ż tym, co Kraepelin opisał jako paralysis alcoholica, mając na myśli sprzężenie porażenia postępującego z majaczeniem drżennym lub innymi psychozami alkoholowymi. Pod nazwą rzekomego porażenia alkoholowego rozumie się dzisiaj pewną postać Korsakowa, w której zaburzenia ze strony źrenic i mowy, przy zniesionych lub osłabionych odruchach kolanowych i skokowych, naśladują porażenie postępujące. Wówczas konfabulacje wielkościowej treści łatwo wziąć za urojenia wielkościowe, a sam zespół psychoorganiczny i tu, i tam bywa jednaki. Dawniej odczekiwano, czy proces będzie postępował, czy cofał się. W pierwszym przypadku rozpoznanie przechylało się na stronę porażenia postępującego, w drugim na stronę porażenia rzekomego. Dzisiaj w wątpliwych przypadkach rozstrzyga badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. [przypisy: , olejek cbd, dezynsekcja warszawa, trener personalny ]

Comments Off

« Previous Entries