Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Badania eeg.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Badania eeg dokonane trzykrotnie w okresie od 28. VI. do 29. VII. 1958 wykazały: zapis spoczynkowy ze zmianami patologicznymi nieznacznego stopnia w odprowadzeniu centralnociemieniowym po stronie lewej. Podczas hiperwentylacji, a zwłaszcza pod jej koniec, pojawiają się występujące w sposób napadowy wyładowania średnio- i wysokonapięciowych serii fal wolnych, obfitsze i o wyższej amplitudzie w odprowadzeniach lewostronnych, szczególnie w okolicy przedniej skroniowej lewej. Po trzytygodniowym leczeniu mysoliną (3 tabletki dziennie) przeprowadzono kontrolne badanie: zapis spoczynkowy wykazuje pojawienie się sporadycznych fal 6-7 na sekundę do 40 miliwoltów. W czasie hiperwentylacji pojawiają się liczne serie fal 5-6 na sekundę o amplitudzie 50-120 mV oraz 2-5 na sek. o amplitudzie 1ao-2M mV (najwyraźniej w odprowadzeniach czołowych). Interpretacja: zapis wybitnie patologiczny o zmianach charakteru napadowego, występujących w czasie hiperwentylacji. Na dnie upojenia patologicznego szukać więc należy podłoża patologicznego, w tym przypadku padaczkowego. Alkohol jest tylko czynnikiem wyzwalającym. Dzięki badaniom nad psychopatologią płatów skroniowych inaczej się dzisiaj zapatrujemy na problem upojenia patologicznego i podobne stany. Marinacci (1963) przebadał 402 pijaków, którzy pod wpływem alkoholu stracili chwilowo przytomność, zachowywali się nienormalnie, mieli stany psychotyczne, stany wściekłości z niszczycielstwem oraz napady drgawkowe. U 322 chorych eeg był prawidłowy, u 80 wykazywał pewne odchylenia od stanu prawidłowego. Badanym podano napoje wyskokowe, po których u 55 wystąpiły krzywe eeg typowe dla przednich płatów skroniowych, z tego u 13 obustronne: u 42 jednostronne. Pod względem klinicznym alkohol wyzwolił z tej grupy 55 ludzi u 18 epizody psychomotoryczne, u 21 różne inne zaburzenia psychiczne (nazywane w piśmiennictwie anglosaskim i francuskim confusion), 16 badanych nie wykazywało w czasie wyładowań bioelektrycznych żadnych objawów klinicznych. Z badań tych wynika, że alkohol zdolny jest wyzwolić napady padaczkowe typu psychoruchowego. Stany upojenia patologicznego wiązać więc dzisiaj należy ze schorzeniem płatów skroniowych. Do tego rzędu należy zaliczyć przytoczony wyżej przypadek. [podobne: , protetyka, olejek kokosowy, uprawnienia sep ]

Comments Off

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Badania eeg.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

GRUŹLICA A GOŚCIEC. Dotychczas przeważał pogląd przeciwstawności gruźlicy i gośćca. W uzasadnieniu tego zapatrywania powoływano się na spostrzeżenia przemawiające za oszczędzaniem przez zakażenie gośćcowe narządów i układów (płuca, węzły chłonne, przewód pokarmowy), w których najczęściej usadawia się gruźlica. Odwrotnie zakażenie gruźlicze oszczędza tkanki (mięsień sercowy, osierdzie, ścięgna, torebki stawowe), które są siedliskiem zmian gośćcowych. Powoływano się także na rzadkość gruźlicy płuc w wadach serca, na częstość w rodzinach gruźliczych pląsawicy i innych zmian gośćcowych u dzieci, które nie zapadają na gruźlicę itd. Pogląd ten o przeciwstawności gruźlicy i gośćca został zachwiany przez Ksawerego Lewkowicza. Na podstawie swych mozolnych badań :pod rumieniem guzowatym, którego pochodzenie przypisywano dotychczas zakażeniu gośćcowemu, doszedł on do wniosku o gruźliczym pochodzeniu tej choroby i o jedności etiologicznej gruźlicy i gośćca. Wyraz temu dał Lewkowicz w mianie: “choroba gruźliczo – gośćcowa”. Rumień guzowaty ma być wynikiem masowych zatorów tętniczek tkanki podskórnej prątkami gruźlicy. Jego powstaniu towarzyszy wysokie swoiste uodpornienie oraz uczulenie tkanek stanowiące cechy znamienne tzw. alergii pierwotnej. W związku z tym prątki mogą ulec nawet doszczętnemu zniszczeniu, często jednak zostają uszkodzone i wtenczas stwierdzić można w rumieniu obok nie uległych zniszczeniu prątków ziarniste, mało kwasoodporne prątki, nazwane przez Lewkowicza tuberkulokokoidami. Gdy następnie odporność ustroju się obniży, mogą powstawać posocznice prątkowo-kokoidowe z odczynem tkankowym w postaci guzków Aschoffa, znamiennych dla zakażenia gośćcowego. Zatem według Lewkowicza istotnym zarazkiem gośćcowym są tuberkulokokoidy, nie zaś paciorkowce. Nie wyłącza to przewlekłych, od czasu do czasu zaostrzających się ognisk, przeważnie paciorkowcowych, którym dotychczas przypisuje się rolę w powstawaniu gośćca. Zdaniem Lewkowicza mają one znaczenie- jedynie jako czynniki osłabiające odporność ustroju i przez, to przyczyniające się do nawrotów posocznic. Natomiast istotnym ogniskiem, z którego może wychodzić posocznica gruźliczo-gośćcowa, wywołująca zmiany gośćcowe, jest według Lewkowicza ser gruźliczy zespołu pierwotnego czy też zmian późniejszych zawierający tuberkulokokoidy. [więcej w: , uprawnienia sep, powiększanie piersi, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off

« Previous Entries