Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘zagęszczanie rzęs’

Morfina.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Morfina zaczyna się stawać koniecznym składnikiem ustroju. W wielu przypadkach już wkrótce dochodzą chorzy do nieprawdopodobnie wysokich dawek, osiągających w ciężkich stanach 1 do 3 g dziennie. Przewlekłe nadużywanie morfiny może w ciągu długiego czasu, nawet w ciągu lat, nie dawać poważniejszych następstw. Sprawność intelektualna może długi czas w ogóle nie wykazywać obniżenia. Otępienie pojawia się dopiero po wielu latach i tylko w najcięższych przypadkach. Natomiast na pierwszym planie występują zaburzenia charakterologiczne: osłabienie woli, rozleniwienie, zanik obowiązkowości i uczciwości, spłycenie dążeń życiowych, zwężenie zainteresowań, które ześrodkowują się na pogoni za morfiną. Zdolność do pracy obniża się wskutek ciągłego roztargnienia i rozdrażnienia wywołanego brakiem morfiny albo przeciwnie, wskutek euforycznego rozmarzenia spowodowanego zaspokojeniem głodu morfinowego. Zawodowe, życiowe, społeczne i rodzinne zainteresowania zatracają się bez śladu. Gdy chodzi o zdobycie morfiny, wszelkie hamulce rozumowe i etyczne milkną. Fałszowanie recept, kradzieże, oszustwa, nadużycia – wszelkie środki są dobre, byleby zaspokoić nałóg. Z początku morfinista kryje się jeszcze ze swoim nałogiem i w tym celu oszukuje rodzinę i przełożonych, prowadząc podwójne życie. Później w to miejsce przychodzi bezwstyd i cynizm. Nędza, w którą morfinista wtrąca rodzinę, nie wzrusza go. Samolubstwo chorego góruje nad wszelkimi ludzkimi względami. Tylko rzadko zdarza się, że początkujący morfinista zdobędzie się w porę na wysiłek woli potrzebny do poddania się dobrowolnie leczeniu odwykowemu. Większość z nich trzeba przymusić do leczenia w okresie, gdy nałóg znany jest już władzom przełożonym lub karnym, lub gdy morfinista stoczył się już na dno upodlenia lub nędzy. Zdarza się też przebieg analogiczny do dipsomanii, polegający na okresowym nasilaniu się lub podejmowaniu nałogu i na samorzutnym zmniejszaniu dawek lub zrywaniu z nałogiem. Czasem zjawiska te można wytłumaczyć wysiłkiem woli morfinisty, który zachował jeszcze krytycyzm i instynkt samozachowawczy. W niektórych przypadkach przyjąć trzeba jednak współistnienie podłoża cyklofrenicznego lub padaczkowego, analogicznie do opilstwa okresowego. Tylko wyjątkowo spotkać można morfinistów, którzy w ciągu lat potrafią się utrzymać przy umiarkowanych dawkach i nie podwyższać ich ponad pewną miarę. Wielu morfinistów kończy samobójstwem, i to często za pomocą morfiny. Inni doprowadzają się do charłactwa i giną, zazwyczaj z powodu przypadkowych powikłań. [podobne: , wózki dziecięce, stomatolog Warszawa, zagęszczanie rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘zagęszczanie rzęs’

Morfina.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

BARBITUROMANIA. Środki nasenne, niesłusznie cieszące się powodzeniem i nadmiernie rozpowszechnione, są w przewlekłym użyciu szkodliwe. O nałogu mówi się we wszystkich przypadkach, w których leki te zażywane są nie tylko jako środek nasenny, lecz jako środek uspokajający, nawet w dzień. Z biegiem czasu potrzebne są coraz większe dawki do osiągnięcia pożądanego działania. Przewlekłe nadużywanie barbituranów prowadzi z biegiem czasu do objawów otępieniowych, przypominających porażenie postępujące. Pod względem cielesnym stwierdza się: żywoczerwone zabarwienie warg, obniżenie ciśnienia krwi, w cięższych przypadkach zaburzenia mowy typu dyzartrycznego, drżenie rąk, niepewny chód, osłabienie odruchów źrenicznych, niedowłady mięśni ocznych, oczopląs. Pod względem psychicznym dochodzi przede wszystkim do zaburzeń czynności pamięciowych, szczególnie do osłabienia zdolności zapamiętywania, dalej do zwolnienia toku myśli i do obniżenia ogólnej sprawności umysłowej, a wreszcie do stępienia życia afektywnego. Błogostan widuje się bardzo rzadko. Chociaż barbiturany zmniejszają pogotowie drgawkowe, to jednak w zatruciu przewlekłym widuje się niekiedy napady padaczkowe. Czasem w ostrym zatruciu barbituranami widuje się, zanim wystąpią objawy porażenne, stany podniecenia psychoruchowego o charakterze zamętu z lękiem, zamąceniem świadomości, dezorientacją, bezładem myślowym i rozerwaniem wątku kojarzeniowego przy dużej gadatliwości. Po długotrwałym nadużywaniu leków tej grupy widuje się – co prawda rzadko – zespół majaczeniowy, któremu towarzyszyć mogą napady padaczkowe i zapaści niebezpieczne dla życia. W tych przypadkach nagłe odstawienie barlu może pogorszyć stan chorego. Barbituromania prowadzi do spłycenia uczuciowości wyższej i do znacznego zubożenia osobowości. [hasła pokrewne: , zagęszczanie rzęs, olejek makadamia, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off