Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

OPILSTWO OKRESOWE (DIPSOMANIA).

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

OPILSTWO OKRESOWE (DIPSOMANIA). Zespół ten nie jest jednostką genetycznie i strukturalnie jednolitą. Sprawa polega na tym, że osobnik zasadniczo brzydzący się wódką popada od czasu do czasu w stan pijaństwa, który trwa szereg dni, tygodni lub miesięcy, po czym przeważnie nagle przestaje pić i nie odczuwa już na czas dłuższy pociągu do napojów wyskokowych albo ma do nich wprost wstręt. Okresy opilstwa nachodzić go mogą rzadziej lub częściej. Sprawa przebiega więc okresowo. Pod pojęcie dipsomanii nie podpadają przypadki wywołane czynnikami reaktywnymi, a przynajmniej wywołane czynnikami wyłącznie reaktywnymi. Popęd do picia jest więc pierwotnym afektem patologicznym. Opilstwo okresowe nie wyłącza jednak możliwości współistnienia alkoholizmu przewlekłego, w przebiegu którego czasem również występują okresy natężonego upijania się, podczas gdy w okresie remisji ma miejsce umiarkowane spożycie napojów wyskokowych. Pierwszy okres może czasem wystąpić po pokwitaniu. Z biegiem czasu niekiedy okresy opilstwa stają się częstsze, a czasem trwają też coraz dłużej. Z bliższych badań wynika, że tło opilstwa okresowego może być rozmaite. I tak podstawą tego cierpienia bywają cyklofrenia i padaczka. Cyklofrenia. Najczęściej chodzi tutaj o zespół depresyjny. Przygnębienie, lęk, złe samopoczucie, rozpacz, myśli samobójcze itd. skłaniają chorego do szukania pociechy w kieliszku. Przypadki te poznać można po znamiennych zwiastunach: zanim chory zacznie pić, już na jakiś czas przedtem przeżywa depresję z lękiem. Okres opilstwa może tu trwać rozmaicie długo, czasem wiele miesięcy. Ody zmusimy chorego do wstrzemięźliwości, stwierdzić można klinicznie zespół depresyjny. Także ex juvantibus można potwierdzić rozpoznanie, przypadki te wymagają bowiem leczenia właściwego dla depresji, alkoholizm bowiem jest tu wszakże sprawą wtórną. Nie ma tu potrzeby przetrzymywania chorego w zakładzie zamkniętym, gdy tylko usuniemy zespól depresyjny. Na tle cyklofrenii może się zdarzyć opilstwo okresowe typu maniakalnego. Są to przypadki rzadkie. I tutaj przy dokładnym badaniu podłoże maniakalne lub hipomaniakalne musi zdradzić swoją obecność. W opisanej grupie mamy więc do czynienia właściwie z psychozą maniakalno-depresyjną, której okresy przyoblekają się w zewnętrzną szatę okresowego opilstwa.  [przypisy: , gabinet ginekologiczny, Zdrowa żywność, olejki do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

OPILSTWO OKRESOWE (DIPSOMANIA).

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Majaczenie drżenne, czyli biała gorączka (delirium tremens), występuje z zasady u wieloletnich, ciężkich alkoholików, którzy już od dawna noszą fizyczne i psychiczne piętno nałogu. Okres zwiastunów trwa czasem bardzo długo; zdarza się, że i kilka tygodni. W okresie tym alkoholik jakby żył na pograniczu majaczenia: jest trwożliwy, łatwo się przestrasza, o zmroku i przed uśnięciem miewa już złudzenia wzrokowe, omamy o cechach snów hipnagogicznych treści przeraźliwej lub czasem żartobliwej, marzenia senne strasznej treści ze zrywaniem się w nocy wśród potów i bicia serca. Jeżeli się w tym okresie wkroczy i zmusi chorego do wstrzemięźliwości, objawy te ustępują. Można w takim przypadku mówić o postaci poronnej. Do niedawna zwalczało się mniemanie, jakoby nagła wstrzemięźliwość prowadziła do wybuchu majaczenia drżennego. Zdanie to rozpowszechnione jest wśród chirurgów i internistów, którzy powołują się tu na własne spostrzeżenia. Przypadki te wytłumaczyć trzeba innymi szkodliwościami, które zdolne są u alkoholików przyśpieszyć lub wyzwolić wybuch psychozy, np. ciężkie urazy, złamanie kości, zapalenie płuc, grypa, choroby wątroby, urazy psychiczne w rodzaju aresztowania, narkoza itd. Pamiętać też trzeba o tym, że czasem wypadek lub choroba gorączkowa nie jest przyczyną, lecz skutkiem psychozy. Psychozy, które wybuchają w kilka dni po przyjęciu na oddział chirurgiczny lub wewnętrzny, nie muszą być majaczeniem alkoholowym. Przed wybuchem majaczenia lub na początku mogą się pojawić pojedyncze napady padaczkowe. Pierwsze omamy wzrokowe mogą mieć wygląd nieokreślony: coś jakby zwierzę, jakiś wielki cień, jakby postać mężczyzny. Omamy takie leżą na pograniczu złudzeń, w dzień przemijają, wieczorem pojawiają się znowu. Właściwe majaczenie, bez względu na zwiastuny, wybucha nagle i osiąga w ciągu krótkiego czasu pełnię swego obrazu klinicznego. Można je odróżnić od majaczenia gorączkowego po wielu oznakach: przede wszystkim po cechach alkoholizmu przewlekłego, jak czerwona, nabrzmiała twarz, przekrwione powieki; otyłość lub wychudzenie, drżenie języka i rąk, nieżyt gardła i żołądka, wymioty poranne, bóle podobne do reumatycznych, bolesność uciskowa pni nerwowych, zmiany w narządach miąższowych, czasem osłabienie odruchów kolanowych. Dalej, w majaczeniu drżennym nie ma jaktacji, natomiast podniecenie psychoruchowe nie wyklucza możliwości biegania i chodzenia, zresztą wśród zataczania się. Następnie zamącenie świadomości nigdy nie osiąga tych rozmiarów co w majaczeniu gorączkowym, przy czym chory jest bezsenny. Wreszcie chory jest średnio zdezorientowany w czasie, miejscu i otoczeniu, natomiast nigdy nie ma zaburzeń orientacji we własnej osobie. Uwagę jego można do pewnych granic skupić i prowadzić z nim rozsądną rozmowę, co w majaczeniu gorączkowym niełatwo lub najczęściej wcale się nie udaje. Uwagę chorego odciągają od przedmiotu rozmowy żywe omamy. Od tych przeżyć można jego uwagę odciągnąć. Jeżeli go pozostawimy samemu sobie, to wżywa się w treść omamów i nic go wówczas innego nie zajmuje. Zwykle mówi się i pisze, że znamienne są omamy wzrokowe w postaci małych zwierząt. Tak, ale prócz tego bywa mnóstwo innych omamów: postacie ludzkie karykaturalnie zniekształcone, sceny z życia zawodowego dziwaczne i jakby w marzeniu sennym poprzekręcane, sceny wojenne, które się nagle rozpływają, groźne mary, które go chcą dusić, lecz zachowujące się ostatecznie tak, jakby go tylko chciały straszyć. Cały pokój może się omamowo przemieniać np. w karczmę, w miejsce pracy. Pierwiastki zaczerpnięte z życia zawodowego chorego są szczególnie znamienne. Omamy przeplatają się ze złudzeniami. Wystarczy choremu nacisnąć gałki oczne, aby widział wszystko, co mu podsuniemy za pomocą sugestii. [hasła pokrewne: , powiększanie piersi, dieta i odchudzanie, Zdrowa żywność ]

Comments Off

« Previous Entries