Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Postac, rozpadowo-serowata gruzlicy pluc powstajaca

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Postać, rozpadowo-serowatą gruźlicy płuc powstającą najczęściej u chorych na zimnicę przewlekłą cechuje podstępny rozwój gruźlicy, zamaskowany objawami zimnicy, prawie bez kaszlu i plwociny, z bardzo nieznacznymi zmianami opukowymi i osłuchowymi w zakresie płuc. Przebieg gruźlicy płuc w tym skojarzeniu bywa nieraz bezgorącz- kowy, tylko od czasu do czasu przerywany napadem gorączki nie zawsze ustępującej po chininie tak iż przypadek taki bierze się za zimnicę , oporną na to leczenie. W innych przypadkach krzywa ogólnej ciepłoty ciała przypomina zupełnie napady zimnicy. Tę postać gruźlicy płuc roz- poznaje się nieraz tylko badaniem radiologicznym. Postać włóknisto-serowatą gruźlicy płuc spostrzega się częściej w przewlekłej zimnicy u osób starszych. W płucach przeważają zmiany włókniste przebiegające w większości przypadków bez gorączki i bardzo powolnie. Chorzy na zimnicę, gdy ię dołączy gruźlicze płatowe zapalenie płuc, także prawie zupełnie nie kaszlą ani nie odpluwają. W plwocinie bardzo często nie wykrywa się prątków gruźlicy. Opuki- waniem stwierdza się Iekkie przytłumienie w obrębie najczęściej górnego płata prawego płuca a osłuchowo w tymże miejscu bardzo, nie znaczne rzężenia. Dopiero badanie radiologiczne wykrywa rozległe zmiany o cha- rakterze płatowego zapalenia płuc skrycie przebiegającego. Postać tę spostrzega się najczęściej w przewlekłej zimnicy, zwłaszcza wywołanej przez pasożyta trzeciaczki, a przede wszystkim czwartaczki. Dołączenie się zimnicy do gruźlicy płuc wywiera na gruźlicę różny wpływ. U jednych chorych przewlekła gruźlica płuc szybko przechodzi. w ostrą gruźlicę prosówkową lub w ostre gruźlicze odoskrzelowe zapa- lenie płuc z zejściem śmiertelnym. W innych przypadkach, zwłaszcza w zimnicy podzwrotnikowej (malaria tropica s. perniciosa), wywołanej przez pasożyta trzeciaczki, grużlica płuc wybitnie pogarsza się riie prze- chodząc jednak w ostrą gruźlicę prosówkową ani w ostre gruźlicze od- oskrzelowe zapalenie płuc. Zdarzają się także przypadki, w których na- pady ostrej zimnicy nie wywierają wpływu na łagodnie przebiegającą gruźlicę płuc. Bywa to najczęściej w zimnicy, wywołanej przez pasożyta czwartaczki, nieco rzadziej w zimnicy powstającej wskutek zakażenia pasożytem trzeciaczki. Postępowanie leczenie w gruźlicy płuc dołączaj ącej się do przewlekłej zimnicy polega na stosowaniu przez dłuższy czas chininy w dawce 0,5-1,0 na dobę z przerwami po każdych 3 tygodniach oraz na leczeniu gruźlicy płuc. W przypadkach powikłania gruźlicy płuc ostrą zimnicą należy zasto- sować energiczne leczenie zimnicy, by zapobiec zaostrzeniu gruźlicy a nawet przejściu przewlekłej gruźlicy w ostrą. [podobne: , filtry do wody, olejek cbd, dentysta Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.