Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Przebieg gruzlicy pluc osób otylych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przebieg gruźlicy płuc osób otyłych jest przewlekły, powolny, lecz postępujący. Choroba trwa latami, pomimo rozległych zmian gruźliczych w płucach. Zgon może nastąpić nagle z powodu bardzo obfitego krwotoku płucnego, częściej przyczyną jego bywa niewydolność krążenia towarzy- sząca postępującemu zniszczeniu tkanki płucnej. Rozpoznanie gruźlicy płuc osób otyłych opiera się na tych sa- mych podstawach, co rozpoznanie gruźlicy płuc w ogóle. By choroby nie przeoczyć, trzeba pamiętać, że “kwitnący” wygląd chorych oraz otyłość nie wykluczają gruźlicy nawet z rozległymi zmianami w płucach. Rokowanie. Rozlegle zmiany w płucach i częste krwotoki płucne rokują w gruźlicy płuc osób otyłych nie pewnie ze względu na możliwość obfitego śmiertelnego krwotoku. Zresztą zaś sprawa trwa zwykle latami, nie pogarszając wybitniej stanu podmiotowego chorych ani nie prze- szkadzając im w pracy. Leczenie w gruźlicy płuc osób otyłych powinno uwzględnić gru- źlicę i otyłość. Chorzy pomimo dobrego stanu ogólnego mogą szerzyć zarazek w swym otoczeniu. Dla zapobieżenia temu należy ich pouczyć, jak mają się zachowywać. Zaostrzenie gruźlicy, zwłaszcza gorączka, wy- maga bezwzględnego spokoju i leczenia w łóżku aż do ustąpienia na- wału choroby. Zresztą zaś leczenie jest takie samo jak w gruźlicy płuc w ogóle. Jeżeli nadmierna waga ciała utrudnia pracę serca, należy sto- sować obchudzanie, lecz bardzo ostrożnie, nie przekraczając mniej więcej 2 kg na miesiąc. Dąży się do tego metodami dietetycznymi. Prze- tworów tarczycy stosować nie wolno. [przypisy: , Depilacja laserowa, uprawnienia sep, gabinety stomatologiczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.