Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Przerywanie ciąży w gruźlicy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Przerywanie ciąży jest także wskazane, ze względu na dziecko w ostatnich miesiącach ciąży przypadkach nagłego ciężkiego powikłania gruźlicy oraz zaostrzenia w jej przebiegu, groźnych dla życia matki, gdy przedwczesnym porodem da się uratować życie dziecka. Przerywanie ciąży nie jest wskazane w wygojonej gruźlicy płuc, w gruźlicy płuc poronnej, w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej ani włóknistej zagęszczającej ograniczonej. Nie jest też wskazane w suchotach płuc wyniszczających ani w ostrych postaciach gruźlicy przebiegającej z wysoką gorączką i skłonnością do szybkiego serowacenia, jeżeli nie ma możności niezwłocznego zastosowania leczenia streptomycyną. Ustawodawstwo polskie wśród wskazań lekarskich do przerwania ciąży nie wymienia jednostek chorobowych, a zatem i gruźlicy, natomiast uznaje (art. 233 Polskiego Kodeksu Karnego), że spędzenie płodu przez lekarza nie jest przestępstwem, jeżeli jest ono konieczne ze względu na zdrowie kobiety ciężarnej, przy czym wskazań ekonomicznych (złych warunków materialnych itp.) nie uwzględnia. Ustawa z dn. 28 października 1950 r. o zawodzie lekarskim wart. 15 głosi: Lekarz może dokonać zabiegu operacyjnego wyłącznie w zakładzie leczniczym. Lekarz może dokonać zabiegu przerwania ciąży jedynie w przypadku, gdy dokonanie zabiegu jest konieczne ze względu na zdrowie kobiety ciężarnej, co zostanie stwierdzone orzeczeniem komisji lekarskiej. Lekarzowi, zwłaszcza w poradniach przedślubnych, stawia się nieraz pytanie, czy osoba chora na gruźlicę płuc może wstąpić w związek małżeński. Ustawodawstwo polskie rozstrzyga to pytanie w ten sposób, że nie zezwala na zawarcie małżeństwa przez osoby, z których chociażby jedna jest dotknięta otwartą gruźlicą. Odpowiedni dekret nie wszedł jednak dotychczas w życie wskutek braku rozporządzenia wykonawczego. [podobne: zatrucie atropiną, sennik narodziny dziecka, histamina w żywności ]

Tags: , ,

No Responses to “Przerywanie ciąży w gruźlicy.”

  1. Easy Sweep Says:

    czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

  2. Zero Charisma Says:

    [..] Cytowany fragment: ginekologia[...]

  3. Junkyard Dog Says:

    główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

Powiązane tematy z artykułem: histamina w żywności sennik narodziny dziecka zatrucie atropiną