Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Przerywanie dazy jest takze wskazane,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przerywanie dąży jest także wskazane, ze względu na dziecko w ostatnich miesiącach ciąży przypadkach nagłego ciężkiego powikłania gruźlicy oraz zaostrzenia w jej przebiegu, groźnych dla życia matki, gdy przedwczesnym porodem da się uratować życie dziecka. Przerywanie ciąży nie jest wskazane w wygojonej gruźlicy płuc, w gruźlicy płuc poronnej, w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej ani włók- nistej zagęszczającej ograniczonej. Nie jest też wskazane w suchotach płuc wyniszczających ani w ostrych postaciach gruźlicy przebiegającej z wy- soką gorączką i skłonnością do szybkiego serowacenia, jeżeli nie ma moż- ności niezwłocznego. zastosowania leczenia streptomycyną. Ustawodawstwo polskie wśród wskazań lekarskich do przerwania ciąży nie wymienia jednostek chorobowych, a zatem i gruźlicy, natomiast uzna- je (art. 233 Polskiego Kodeksu Karnego), że spędzenie płodu przez le- karza nie jest przestępstwem, jeżeli jest ono konieczne ze względu na zdrowie kobiety ciężarnej, przy czym wskazań ekonomicznych (złych warunków materialnych itp.) nie uwzględnia. Ustawa z dn. 28 października 1950 r. o zawodzie lekarskim wart. 15 głosi: “Lekarz może dokonać zabiegu operacyjnego wyłącznie w zakła- dzie leczniczym”. Lekarz może dokonać zabiegu przerwania ciąży jedynie w przypadku, gdy dokonanie zabiegu jest konieczne ze względu na zdrowie kobiety ciężarnej, co. zostanie stwierdzone orzecze- niem komisji lekarskiej”. Lekarzowi, zwłaszcza w poradniach przedślubnych, stawia się nieraz pytanie, czy osoba chora na gruźlicę płuc może wstąpić w związek mał- żeński. Ustawodawstwo polskie rozstrzyga to pytanie w ten sposób, że nie zezwala na zawarcie małżeństwa przez osoby, z których chociażby jedna jest dotknięta o t wartą gruźlicą. Odpowiedni dekret nie wszedł jednak dotychczas w życie wskutek braku rozporządzenia wykonawczego. [podobne: , domowe sposoby na trądzik, Balsam Johnson, gabinet kosmetyczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.