Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Przewlekle zatrucie morfina. Morfina szczególnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przewlekłe zatrucie morfiną. Morfina szczególnie łatwo pro- wadzi do nałogu. Ofiarą przewlekłego zatrucia morfiną padają najczęściej le- karze, aptekarze, pielęgniarki, dentyści, weterynarze i inne osoby, które mają łatwy dostęp do lekarstw. Powodem pierwszych wstrzyknięć morfiny, od któ- rych zaczyna się nałóg, bywają bóle wszelkiego pochodzenia, a więc napad ka- micy żółciowej, rany, crises gastriques, często także niezdrowa ciekawość lub uwiedzenie przez innegs morfinistę. Szczególnie niebezpieczni są lekarze mor- finiści z obniżoną uczuciowością wyższą, którzy znajdują radość w pozyskiwaniu prozelitów morfinizmu. Z. naciskiem trzeba też podnieść wciąż zdarzającą się lekkomyślność niektórych lekarzy, którzy bez nieodpartej konieczności prze- pisują morfinę w przypadkach nie wymagających tego niebezpiecznego środka. Są ludzie, którzy po pierwszej dawce rozsmakowują się w morfinie. U innych przeważają przykre uczucia, np. gniecenie w dołku podsercowym. Ci są też mniej zagrożeni, lecz przy wielokrotnym ponawianiu wstrzykiwań i u nich pojawia .się nałóg. W piśmiennictwie czasem przesadza się znaczenie psychopatii przed- chorobowej jako. czyrmrka usposabiającego. Jest to czynnik ważny, jednakże odgrywa on rolę tylko w pewnym stosunkowo skromnym odsetku przypad- ków. Przeważająca większość morfinistów zawdzięcza swój nałóg wyłącznie lub niemal wyłącznie wpływom środowiskowym w rodzaju przytoczonych po- wyżej. Nawet bowiem w tych przypadkach, w których podłożem morfinizmu były stany złego samopoczucia, przygnębienia, niepokoju, nerwowości, lęku, nie należy zaraz przypisywać dysforii czynnikom wewnątrzustrojowym, lecz trzeba zapytać, czy we wpływach środowiskowych nie było motywacji zapoz- nania się z morfiną i jej euforyzującym działaniem. O roli obciążenia dziedzicz- nego pomówimy w osobnym rozdziale. Tutaj można zaznaczyć, że istotnie w ro- dzinach morfinistów dość często spotyka się przypadki chorób psychicznych, psychopatii, samobójstwa itd. Nie jest to jednak bynajmniej zasadą. Nałóg wytwarza się bardzo szybko. O nałogu mówimy z chwilą, gdy chory bez mor- finy zaczyna się czuć źle i nie może się doczekać następnego wstrzyknięcia. Aby usunąć ból, trzeba po upływie pewnego. czasu coraz bardziej podwyższać dawkę. Każda nowa dawka powoduje euforię, która już po kilku godzinach zamienia się w dysforię. [więcej w: , Stomatolog Kraków, kosmetyki organiczne, powiększanie piersi ]

Tags: , ,

Comments are closed.