Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Redukcja lipidów i powstawanie przeciwciał przeciwbólowych za pomocą Bococizumabu cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

W SPIRE-SI zakwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni w sposób 2: 1: 2 w celu otrzymania 150 mg bococizumabu podskórnie co 2 tygodnie, 40 mg atorwastatyny doustnie na dobę lub dopasowanych dawek placebo i byli obserwowani przez 6 miesięcy. We wszystkich tych badaniach pacjenci podawali bococizumab lub placebo we wstrzyknięciach podskórnych. Natomiast w SPIRE-AI, kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania bococizumabu lub placebo, którym podawali się za pomocą urządzenia do automatycznego wstrzykiwania i byli obserwowani przez 12 tygodni; w tym badaniu pacjenci byli losowo przydzielani w stosunku 2: 2: 1: do otrzymywania 150 mg bococizumabu podskórnie co 2 tygodnie, 75 mg bococizumabu podskórnie co 2 tygodnie lub pasujących dawek placebo. W sumie 4449 pacjentów zapisało się do programu obniżania poziomu lipidów SPIRE, z których 4263 zostało przydzielonych do otrzymywania 150 mg bococizumabu lub placebo. Do analizy wyników klinicznych 37 pacjentów w badaniu SPIRE-SI, którzy zostali przypisani do przyjęcia 40 mg atorwastatyny, włączono do grupy placebo. Wyniki dla pozostałych 149 pacjentów w badaniu SPIRE-AI, którzy zostali przypisani do otrzymywania 75 mg bococizumabu lub placebo, są również przytaczane tutaj dla kompletności. Przeprowadziliśmy 12-miesięczne badania, stosując identyczny protokół, który obejmował 4-tygodniowy okres wstępnej serandomizacji w celu sprawdzenia kwalifikowalności i zapewnienia, że pacjenci otrzymywali maksymalną tolerowaną dawkę statyny. Protokół SPIRE-SI obejmował grupę ds. Resocjalizacji statyn. W 12-miesięcznych próbach zmniejszenie dawki bococizumabu oparte na protokole wywołano obserwacją bezpośrednio mierzonego poziomu cholesterolu LDL wynoszącego 10 mg na decylitr (0,3 mmol na litr) lub mniej w dwóch kolejnych wizytach, z modyfikacjami dawki pozorowanej dokonanymi w grupa placebo, aby utrzymać oślepienie badania
Poziomy przeciwciał przeciwnowotworowych, przeciwciał neutralizujących, całkowitych poziomów PCSK9 i bococizumabu mierzono za pomocą zatwierdzonych testów (patrz sekcja Metody w Dodatkowym dodatku).
Trial Punkty końcowe
We wszystkich sześciu próbach zmniejszających stężenie lipidów SPIRE, pierwotnym punktem końcowym była procentowa zmiana w stosunku do wartości wyjściowej stężenia cholesterolu LDL na czczo, zmierzona za pomocą bezpośredniego oznaczenia w 12. tygodniu; ponadto długoterminowe utrzymywanie się jakiegokolwiek wpływu na poziom cholesterolu LDL oceniano w trakcie 12-miesięcznego okresu obserwacji dla badań długoterminowych. Drugorzędowymi punktami końcowymi były procentowe zmiany w innych poziomach lipidów, lipoproteina (a) i wysoce czułe białko C-reaktywne w 12 i 52 tygodniu. Wszystkie próbki osocza uzyskano po co najmniej 10-godzinnym poście, a wszystkie testy przeprowadzono przy podstawowe laboratorium.
Analiza statystyczna
Analizowaliśmy dane dotyczące obniżania stężenia lipidów osobno dla każdego z sześciu badań SPIRE w 12 tygodniu i 52 tygodniu i stosowaliśmy metodę losowych efektów w metaanalizach połączonych danych. W połączonych analizach wykluczyliśmy pacjentów, którzy zostali wyznaczeni do przyjmowania atorwastatyny w SPIRE-SI oraz ci, którzy zostali wyznaczeni do otrzymywania 75 mg bococizumabu lub pasującego placebo w SPIRE-AI. Ponadto wykorzystaliśmy wykresy kaskadowe do zbadania indywidualnej zmienności biologicznej w odpowiedzi cholesterolu LDL na bococizumab po 12 tygodniach i 52 tygodniach
[przypisy: trening umiejętności społecznych, terapia falą uderzeniową, zakład opiekuńczo leczniczy ]

Tags: , ,

No Responses to “Redukcja lipidów i powstawanie przeciwciał przeciwbólowych za pomocą Bococizumabu cd”

  1. Igor Says:

    Jak prawidłowo ułożyć chorego na boku?

  2. Take Away Says:

    [..] Cytowany fragment: badanie laryngologiczne[...]

  3. Snake Eyes Says:

    pani doktor powiedziała, że i tak moga odrastać

Powiązane tematy z artykułem: terapia falą uderzeniową trening umiejętności społecznych zakład opiekuńczo leczniczy