Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Rokowanie w starczych suchotach pluc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rokowanie w starczych suchotach płuc jest mniej pomyślne niż w starej gruźlicy płuc. W leczeniu w przypadkach starej gruźlicy płuc oraz starczych su- chot płucnych należy unikać wszelkich zabiegów czynnych i ograniczać się do leczenia higieniczno-dietetycznego i objawowego. Ponieważ gruźlicę płuc starczą nieraz wyzwala cukrzyca, gdy się jej zaniedba, przeto w celu zapobiegawczym należy ją starannie leczyć.
GRUZLICA PŁUC A PŁEC Gruźlica płuc wśród chłopców i dziewcząt jest w pierwszych latach życia prawie jednakowo częsta, od 6 roku życia zaczyna przeważać wśród dziewcząt w zależności prawdopodobnie od ściślejszego niż chłopców sty- kania się dziewcząt w tym wieku z chorą matką. Przewaga dziewcząt wzrasta zwłaszcza w miarę zbliżania się do wieku pokwitania, w związku z cechującymi ten okres dużymi przemianami w ustroju dziewcząt, zna- cznie większymi niż u chłopców. Natomiast po 30 roku życia gruźlica jak dotychczas przeważa u mężczyzn. Wraz z udostępnieniem kobietom cięż- kich zawodów, które przedtem były wykonywane wyłącznie przez męż- czyzn, różnica ta może zatrzeć się. Dużo pracy włożono dla rozstrzygnięcia sprawy wzajemnego stosunku gruźlicy płuc i ciąży. Zagadnienie to zaprzą- tało od dawna umysły naj wybitniej szych przedstawicieli medycyny we- wnętrznej i położnictwa. Ostatecznie wyłoniły się dwa poglądy na postę- powanie lekarza w przypadkach zajścia w ciążę chorej na gruźlicę płuc. Jedni utrzymują, że każda ciąża działa szkodliwie na przebieg gruźlicy płuc, i żądają wobec tego przerywania ciąży nie tylko w postaciach gru- źlicy jawnej, bez różnicy okresu choroby, ale nawet i w postaci utajo- nej. Zwolennicy tego poglądu godzą się na zachowanie ciąży, ze względu na płód, jedynie w ostatnich okresach gruźlicy bardzo daleko posunie- tej. W celu uniemożliwienia następnych ciąży zalecają oni wyjałowienie kobiety chorej na gruźlicę płuc przez przecięcie lub· podwiązanie jajo- wodów albo przez zupełne jej wytrzebienie. Z tymi skrajnymi poglądami walczy obóz konserwatywny, pragnący zachować i życie płodu, i zdrowie matki. Według niego pogląd, że ciąża wywiera niepożądany wpływ na gruźlicę płuc, jest nieuzasadniony. [podobne: , odzież dla dzieci, olej kokosowy, przedłużanie rzęs ]

Tags: , ,

Comments are closed.