Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Rozpoznanie przewleklej gruzlicy pluc rozpadowo-wlóknistej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie przewlekłej gruźlicy płuc rozpadowo-włóknistej opiera się na stwardzeniu li chorego, dotkriięte ,o przewlekłą gruźlicą płuc włóknistą zagęszczającą ograniczoną lub włóknistą rozlaną, wybitnego pogorszenia pod wpływem czynnika ośłabiającego ustrój. Objawia się ono gorączką, postępującym osłabieniem, chudnieniem, szerzeniem się sprawy chorobowej w płucach, fizycznymi objawami w zakresie klatki piersiowej takimi jak w pospolitych suchotach płuc l obfitszą plwociną, w której wykrywa się prątki gruźlicy. Objawy fizyczne zagęszczenia tkanki płuc- nej i jam w płucach są jednak nieraz zamaskowane równoczesną rozedmą płuc. Badaniem radiologicznym stwierdza się liczne drobno- plamiste cienie, przeważnie w górnych częściach pól płucnych, z rozrzu- conymi gdzieniegdzie niewielkimi wyjaśnieniami świadczącymi o jam- kach. Jamki zwiększając się lub zlewając się tworzą jamy – takie same jak w pospolitych suchotach płuc. Rozpoznanie różnicowe. Przew lekła gruźlica płuc rozpado- wo-włóknista we wczesnym okresie może być mylnie rozpoznana jako rozedma płuc. Od pomyłki chroni stwierdzenie zwężenia pól szczy- towych i skrócenie odgłosu opukowego w okolicy szczytów płucnych, a także prątków gruźlicy w plwocinie. Wymienione objawy opukowe bar- dzo często można wykryć tylko cichym opukiwaniem. Od suchot płuc rozwiniętych można przewlekłą gruźlicę płuc rozpadowo-włóknistą odróżnić na tej podstawie, że poprzedza ją długi okres przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograni- czonej lub włóknistej rozlanej. Rokowanie w przewlekłej gruźlicy płuc rozpadowo-włóknistej powinno być zawsze ostrożne, ponieważ postęp sprawy nieraz nie da się wstrzymać. Leczenie w przewlekłej gruźlicy płuc rozpadowo-włóknistej opiera się na takich samych zasadach, jak leczenie w pospolitych suchotach płuc. [podobne: , trądzik, gabinet ginekologiczny, odżywka do rzęs ]

Tags: , ,

Comments are closed.