Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

SKOJARZENIE GRUZLICY PLUC Z INNYMI

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

SKOJARZENIE GRUŹLICY PŁUC Z INNYMI CHOROBAMI Na przebieg gruźlicy płuc mogą wywierać wybitny wpływ równo- czesne inne choroby. Z drugiej strony gruźlica płuc może być przeszkodą w stosowaniu niektórych metod leczniczych, pomimo ich skuteczności w chorobie toczącej się w ustroju, dotknitym gruźlicą płuc.
GRUŹLICA PŁUC A GRUŹLICA POZAPŁUCNA Utarte jest zdanie, że gruźlrca pozapłucna chroni od gruźlicy płuc. Cho- ry na tocznia (lupus), zołzy (scrofulosis), gruźlicę kostno-stawową – głosi prawo Marfana (1886 i 1921 r.) – po wyleczeniu tych chorób prawie nigdy nie zapada na gruźlicę płucną, a nieleczony zapada na nią rzadko. Rist zmodyfikował prawo Marfana stosownie do nowoczesnych pojęć o patogenezie gruźlicy. Według niego, stan alergii ustroju, wywo- łany przez pierwotną zmianę gruźliczą, która sadowi się przeważnie w płucach, jest, przyczyną łagodnego przebiegu gruźlicy pozapłucnej j. usadawiania się gruźlicy w skórze, węzłach, kościach itd., gruźlica zaś – pozapłucna podtrzymując alergię chroni poniekąd tych chorych od suchot płuc. Dokładniejsze studia nad tym zagadnieniem nie potwierdziły jednak prawa Marfana. Okazało się wprawdzie, że osoby, które po wyleczeniu gruźlicy pozapłucnej przestrzegają przez długi czas przepisów higienicz- nych i unikają wszelkiego przemęczania się, przeważnie nie zapadają na suchoty płuc. Ci jednak chorzy, którzy trafiają po wyleczeniu w ciężkie warunki bytu, umierają bardzo często na suchoty płuc. Spostrzeżenia te przemawiają przeciwko uodparniającemu działaniu na płuca gruźlicy pozapłucnej. Przyczyna zjawiska, spostrzeżonego przez Marfana, leży w dobrych warunkach higieniczno-dietetycznych odpowiednich osób. [hasła pokrewne: , Zdrowa żywność, gabinety stomatologiczne, Bielizna nocna damska ]

Tags: , ,

Comments are closed.